Marina Lindholm

PsM, psykolog, i kognitiv-analytisk psykoterapeututbildning

Om mig

VEM ÄR JAG?

Jag är psykolog och i kognitiv-analytisk terapeututbildning. Jag erbjuder enskilda konsultationer, kortidsterapi och längre utbildningspsykoterapier. Vi kan även mötas via videosamtal om det är behändigare för dig.

Jag jobbar med vuxna, ungdomar och med föräldrahandledning.

Du är välkommen i den situation du befinner dig i då livet känns tungt och svårt av en eller annan anledning och du önskar utomstående psykologisk hjälp och stöd. Det kan handla om plötsligt uppkomna smärtsamma svårigheter som livet kan ställa en inför eller om psykiska svårigheter som har byggts upp under en lång tid.

Tillsammans kartlägger vi din situation samt vilken hjälp som skulle vara till största nytta för dig.

Som psykolog har jag har jobbat med både barn, unga, vuxna och med föräldrahandledning. Vanliga svårigheter som jag mött är depression, ångest och oro, svårigheter med självkänsla, svårigheter med stresshantering och utmattning, anpassningssvårigheter och kriser av olika slag liksom neuropsykiatriska utmaningar.

Som terapeut är jag noggrant lyssnande, empatisk, aktiv och varm. Viktigt för mig är att skapa en trygghet i mottagningsrummet så att vi kan stanna upp och vända blicken inåt hos dig. Vi bildar oss tillsammans en djup förståelse av de känslor, tankar och handlingsmönster som skapar svårigheter i ditt liv. Vi arbetar tillsammans för att förstå vad som skapar hinder för den förändring du skulle önska och söker nya vägar att gå för att du skall må bättre. I det gemensamma målinriktade arbetet är det dina behov och önskningar som styr. För att effektivera terapiarbetet använder jag mig gärna av olika verktyg i arbetet både på mottagningen och som hemuppgifter.

Målet med det terapeutiska arbetet är att du skall få ökad självkännedom, mer kraft till ett liv som ser ut just som ditt, och ökad livskvalitet,

Kognitiv-analytisk terapi erbjuder en effektiv terapiform för att med målinriktning och fokus få till stånd önskad förändring ofta även under en kortare tid.

Jag är även utbildad pedagogie magister och funktionsinriktad musikterapeut. Jag har bott i Sverige och Kina i flera år.