Mia Öblom

Psykolog

Om mig

Jag är en psykolog och terapeut. Mitt arbetssätt baserar sig på KAT-korttidsterapeutiskt arbetssätt och affektfokuserad korttidsterapi. Jag erbjuder stöd inför många av livets olika utmaningar för både vuxna och ungdomar.

Det väsentliga i mitt jobb som terapeut är närvaro, medkänsla och ett aktivt tillvägagångssätt. Du kan kontakta mig om du känner dig nedstämd eller ångestfylld, om du befinner dig i en kris eller om du upplever konflikter i dina relationer.

Mitt kunnande ligger i nära relationer (t.ex. parrelation, familj), frågor som berör identitetsutveckling och känsloliv, samt i att utforska betydelsefulla värderingar.

Litteratur är en viktig del av mitt liv, och gärna använder jag litteratur som hjälp i mitt arbete. Jag är även bekant med olika psykofysiska metoder. Tillvägagångssättet bestäms alltid i samarbete och växelverkan med klienten!

Jag är tvåspråkig (finska och svenska). Jag erbjuder även service på engelska.

 

“Mia on lämmin ja ymmärtäväinen terapeutti, joka oikeasti kuuntelee ja auttaa näkemään asioita uudella tavalla.”

 

“Mia ställer rätta frågor för att få mig att tänka.”

 

“Mias styrkor är öppenhet och tolerans. Hon är också bra på att utnyttja sin kunskap snabbt i olika situationer.”

 


VÄSENTLIG ARBETSERFARENHET

Jag blev utexaminerad psykolog från Åbo Akademi år 2017. Efter det har jag jobbat som skolpsykolog och därefter inom vuxenpsykiatri och ungdomspsykiatri. Min erfarenhet från skolvärlden och psykiatrin har gett mig en bred förståelse av livets olika komplexa problem.

Vid sidan om psykologi har jag även studerat litteratur. Vid behov kan olika skrivövningar användas, för att till exempel utveckla flexibelt tänkande i det terapeutiska samarbetet.

 

TILLÄGGSSKOLNING

Korttidsterapeutiskt arbetssättet (KAT)

Affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)