Minna Nevala

Psykolog

Om mig

Som psykolog är jag insatt i frågor gällande stresshantering och svårigheter med utmattning, prestationsångest och självkritik. Jag jobbar också gärna med frågor gällande social ångest, studiemotivation och inlärning. Mitt mål är att hjälpa mina klienter att må bra och hitta nya sätt att hantera svåra känslor och situationer. 

Mitt arbetssätt innebär att vi först kartlägger klientens situation och kommer överens om vilket mål vi sätter för korttidsterapin. Som verktyg använder jag också psykofysiska metoder och mindfulness-övningar om klienten har nytta av dem.

Jag tänker att sambandet mellan kroppen och sinnet är viktigt för ens välmående och jag försöker att stöda mina klienter att lyssna på sin kropp. I sidan av mitt jobb som psykolog  jobbar jag också som massör och taiji lärare. Detta har hjälpt mig att se sambandet mellan fysiska och psykiska spänningar. 

ASIAKKAAN PALAUTE

Kiitos kivoista ja rohkaisevista sanoista! Nyt tuntuu, että elämä on taas lähtenyt rullaamaan vähän valoisammin ja oikeampaan suuntaan.

 


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt 15 vuotta opintopsykologina yliopisto-opiskelijoiden parissa. Yksilövastaanottojen lisäksi olen tehnyt runsaasti ryhmäohjausta, mm. mindfulness- ja jännittäjäryhmiä. Minulla on kokemusta myös ammatinvalintapsykologin työstä. Psykologin työn ohella työskentelen hierojana ja siinä erityisosaamistani on kivunhoito sekä urheiluhieronta.

LISÄKOULUTUS

Lyhytterapeuttinen työote

Mindfulness-ohjaaja

Mindful Self-Compassion koulutus

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -ohjaaja

Dialogisen sekvenssianalyysin koulutus