Susanne Tiihonen

PsM, psykolog, integrativ psykoterapeut, familjeterapeut

Om mig

Jag jobbar både med korttidsterapier och längre psykoterapeutiska processer. Terapin kan ha ett aktivt fokus för förändringsarbetet, eller vara starten på en längre process där vi tillsammans utforskar och strävar till ny förståelse som kan möjliggöra utveckling och helande. Jag erbjuder psykoterapi för vuxna och ungdomar (från 16 år).

Min psykoterapeutiska utgångspunkt är integrativ. En jämlik och öppen samarbetsrelation är central. Jag jobbar aktivt och utforskande – respekt och intresse för det unika i varje individ står som grund för mitt arbete. Jag strävar efter att vara lyhörd för vad som är viktigt i varje enskild situation och relation samt anpassa mitt arbetssätt i terapiprocessen enligt klientens aktuella behov. Frågor kring lärande och utveckling, samt vad som möjliggör förändring, ligger nära mitt hjärta.

Jag jobbar på svenska, engelska och finska.

”Susannella on kyky aidosti kohdata ja hän on erinomainen kuuntelija. Hänessä korostuu selkeys ja kirkkaus osaamisessa ja hahmottamiskyvyssä.”

”Susanne on luotettava ja luonteva, hänen kanssaan on helppoa ja mutkatonta tulla yhteyteen ja tuntuu että rajoja mistä puhua ei ole.”

”Susanne on syvällinen, vahvistava, inhimillinen ja viisas rinnalla kulkija.”