Korttidsterapeutiskt arbetssätt – hösten 2023

1600,00  + ALV

DISTANSUTBILDNING
14-15.9 (I), 23-24.10 (II), 23-24.11. (III), 14-15.12. (IV)

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt. Skolningen lämpar sig för psykologer, psykoterapeuter, socialarbetare, socionomer, kuratorer, psykiatriska sjukskötare och andra som arbetar med klienter som mår illa psykiskt.

Tuotepaketti

Paketti sisältää:

Modul I - HÖSTEN 2023

DISTANSUTBILDNING | 14-15.9.

Modul I: Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar.

Osta erikseen

Modul II - HÖSTEN 2023

DISTANSUTBILDNING| 23-24.10.

Modul II: Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation.

Osta erikseen

Modul III - HÖSTEN 2023

DISTANSUTBILDNING | 23-24.11.

Modul III: Principer och metoder för arbetet i mittfasen.

Osta erikseen

Modul IV - HÖSTEN 2023

DISTANSUTBILDNING | 14-15.12.

Modul IV: Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar.

Osta erikseen

Ett integrativt sätt att närma sig kärnan av problemet

Korttidsterapeutiskt arbetssätt är aktivt, målinriktat och fokuserat. Det bygger på kognitiv-analytiskt (KAT) teori och evidensbaserad kunskap om vad som fungerar i terapeutiskt arbete. Du lär dig att gestalta och bygga upp skräddarsydda interventioner som fokuserar på det som är väsentligt och realistiskt för klienten just nu. Du lär dig dessutom hur ni kan närma er svåra och smärtsamma saker tillsammans med klienten trots att ni inte har möjlighet att träffas under en lång period.

Utbildningen består av fyra moduler (4x2dagar) och du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

Våra fyra moduler är uppbyggda enligt dessa teman:

MODUL I, 14-15.9.23

Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar

MODUL III, 23-23.10. (Obs! Mån-tis)

Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation

MODUL III, 23-24.11.

Principer och metoder för arbetet i mittfasen

MODUL IV, 14-15.12.

Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar