Korttidsterapeutiskt arbetssätt 2023 (4 x 2 dagar) Vasa och distansutbildning

1600,00  + ALV

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt. Skolningen lämpar sig för psykologer, socialarbetare, socionomer, kuratorer, psykiatriska sjukskötare och andra som arbetar med klienter som mår illa psykiskt.

Utbildningen består av fyra moduler (4x2dagar): 9-10.2.22 (I, Vasa), 9-10.3. (II, distansutbilding), 20-21.4. (III, Vasa), 25-26.4. (IV, distansutbilding)

Tuotepaketti

Paketti sisältää:

Korttidsterapeutiskt arbetssätt Modul I 9-10.2.23 Vasa

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

MODUL I

Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar

Osta erikseen

Korttidsterapeutiskt arbetssätt Modul II 9-10.3.2023, (distansutbildning)

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

MODUL II

Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation

 

Osta erikseen

Korttidsterapeutiskt arbetssätt Modul III 20-21.4.2023, Vasa

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

MODUL III

Principer och metoder för arbetet i mittfasen.

Osta erikseen

Korttidsterapeutiskt arbetssätt Modul IV 25-26.4.2023 (distansutbildning)

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

MODUL IV

Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar

 

Osta erikseen

Kuvaus

Ett integrativt sätt att närma sig kärnan av problemet

Korttidsterapeutiskt arbetssätt är aktivt, målinriktat och fokuserat. Det bygger på kognitiv-analytiskt (KAT) teori och evidensbaserad kunskap om vad som fungerar i terapeutiskt arbete. Du lär dig att gestalta och bygga upp skräddarsydda interventioner som fokuserar på det som är väsentligt och realistiskt för klienten just nu. Du lär dig dessutom hur ni kan närma er svåra och smärtsamma saker tillsammans med klienten trots att ni inte har möjlighet att träffas under en lång period.

Utbildningen består av fyra moduler (4x2dagar) och du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

Våra fyra moduler är uppbyggda enligt dessa teman:

MODUL I

 

Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar

MODUL II

Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation

MODUL III

Principer och metoder för arbetet i mittfasen

MODUL IV

Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar