Kognitiivis-analyyttinen työote neuropsykiatristen asiakkaiden kohtaamisessa ja hoidossa | Syksy 2024

420,00  + ALV

ESPOO | 13.–14.9.2024
Koulutuksessa opit tunnistamaan neuropsykiatrisiin ilmiöihin liittyviä erityispiirteitä, joihin tarttua kognitiivis-analyyttisen työotteen työkaluin.

Voit tilata sähköpostimuistutuksen tästä koulutuksesta.

Kuinka tunnistaa yksilö neuropsykiatristen haasteiden taustalla? Neuropsykiatrisen asiakkaan toimivassa kuntoutuksessa ja psykoterapiassa on mentävä diagnoosin taakse.
Tässä koulutuksessa opitaan työskentelemään asiakkaan yksilöllisen tarinan ja suhdekokemusten kanssa, neuropsykiatriset vaikeudet huomioiden:

  • Miten hän näkee itsensä ja miten hän kokee muiden näkevän hänet ?
  • Mitä ilmioireiden taustalla voi olla ?
  • Millainen minätarina hänelle on muodostunut?

Koulutuksessa käsitellään, kuinka voit aktiivisilla toimilla, kuten itsehavainnoinnin tukemisella ja vireystilan säätelyä vahvistamalla, auttaa asiakasta tunnistamaan neuropsykiatrisiin piirteisiin liittyviä toimintatapoja, tunteita ja käyttäytymistä vuorovaikutussuhteissa.

Opit, miten asiakkaan toimintakykyä ja tiedonkäsittelyä rajoittavat kognitiiviset tekijät vaikuttavat terapia- ja kuntoutustyössä. Tarkastelemme, kuinka tarkkaavuuden, muistin ja sosiaalisen havaitsemisen vaikeudet tulisi huomioida asiakkaan hoidossa ja hoitosuhteessa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, neuropsykologeille, psykoterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille ja muille terapeuttista työtä tekeville. Koulutus soveltuu erinomaisesti jatkokoulutukseksi lyhytterapeuttisen työotteen koulutusjakson käyneille, mutta siihen voi osallistua myös itsenäisenä koulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena Shortumin Tapiolan koulutustilassa, Espoossa pe 13. – 14.9.2024 klo 9:00-16:00 molempina päivinä.

Koulutuksessa opit tunnistamaan neuropsykiatrisiin ilmiöihin liittyviä erityispiirteitä, joihin tarttua kognitiivis-analyyttisen työotteen työkaluin. Lukuisat esimerkit ja käytännön harjoitukset antavat konkreettisia välineitä vaikuttavaan terapia- ja kuntoutustyöhön.

Käsiteltäviä teemoja:

  • Neuropsykiatriset ilmioireet, suhteessa olo, vastavuoroiset asetelmat
  • Kehitykselliset neuropsykiatriset oireet vs. hankitut, myöhemmin elämänkulussa ilmenevät vaikeudet
  • Tarkkaavuuden, muistin, kielenkehityksen ja sosiaalisen havaitsemisen vaikeudet ja niiden ilmeneminen hoitosuhteessa
  • Terapeutin työkalupakki: istuntojen rakenne, työtavat esim. samana toistuva rakenne, visuaaliset työtavat, vireystilan säätely ja itsehavainnoinnin vahvistaminen
  • Yksilö neuropsykiatrisen ilmiongelman takana
  • Karikoiden ja katkosten erityispiirteet neuropsykiatristen asiakkaiden hoidossa
Katri Wahlman-Neuvonen
Katri Wahlman-Neuvonen
Kaisa Kanerva

Kouluttajina

Kouluttajina toimivat Katri Wahlman-Neuvonen ja Kaisa Kanerva.

Katrilla on pitkä kokemus neuropsykiatristen asiakkaiden terapian ja kuntoutuksen saralta niin yksilö- ja perhe- sekä ryhmäkuntoutuksen parista. Katri on ollut myös kehittämässä neuropsykiatrista perhekuntoutusmallia sekä kouluttanut ja työnohjannut opetus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Katri on neuropsykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti sekä neuropsykologian alan kouluttaja- ja työnohjaaja.

Kaisa on työskennellyt neuropsykiatristen asiakkaiden hoidossa koko työuransa diagnostisen arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Hän on tutkinut muistiin liittyviä kysymyksiä ja kouluttanut opetus- ja terveysalan ammattilaisia kognitiivisten rajoitteiden huomioimisesta sekä kehitysneuropsykologisten ilmiöiden ymmärtämisestä. Kaisa on psykologian tohtori, neuropsykologi, kognitiivis-analyyttinen lyhytterapeutti ja neuropsykologian alan kouluttaja ja työnohjaaja.

OSTA KOULUTUS VIIMEISTÄÄN 31.8.2024

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088