See Far CBT ja assosiatiiviset kortit Espoo 12.5. ja 9-10.6.2023

660,00  + ALV

Haluatko uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiisi? SEE FAR CBT -malli on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen terapiaan pohjautuva menetelmä. Assosiatiivisten korttien avulla avataan vaikeita muistoja tai tuskallisia traumamuistoja ja työstetään niitä uudelleen mielikuvissa, luovalla tavalla.

Voit tilata sähköpostimuistutuksen tästä koulutuksesta.

Kuvaus

Terapeuttisessa työssä jokaisella asiakastyötä tekevällä on omat keinonsa avata asiakkaan muistoja, kokemuksia ja vahvuuksia tai suunnitella tulevaa.

Erilaiset kuvakortit avaavat uudenlaisen tavan auttaa asiakasta ”pintaa syvemmälle”. Kortit ikään kuin avaavat muistojen museota tietoisesti. Assosiatiivisten korttien kautta asiakas rohkaistuu uusien mielikuvien kautta ilmaisemaan itseään toisella tavalla, ikään kuin ylittämään järjen äänen. Luovan uudelleentarkastelun kautta löytyy usein uusia tapoja ajatella, käsitellä asioita eri näkökulmista.

 

19.5.2023 kello 9-17

Ensimmäisenä koulutuspäivänä tutustutaan korttien avaamaan maailmaan ja tehdään perusharjoituksia korteilla. Ennen seuraavaa koulutuskokonaisuutta terapeutti ehtii toivottavasti harjoitella asiakkaiden kanssa korttityöskentelyä.

9-10.6.2023 kello 9-17

Kahtena jälkimmäisenä päivänä keskitytään vaikeiden asioiden ja muistojen työstämiseen. SEE FAR CBT -malli on israelilaisten Lahadin & Doronin kehittämä, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva, kokonaisvaltainen terapiamenetelmä ahdistushäiriöistä ja PTSD-oireista kärsiville.

 

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Arja Sigfrids.

Koulutus etenee siten, että kunkin päivän sisällöt rakentuvat aiemmin koulutuksessa opitun varaan. Koulutus on siksi opiskeltava kokonaisuutena. Kurssi toteutetaan lähikoulutuksena Shortumin Tapiolan koulutustilassa, Espoossa.

Sitova ilmoittautuminen 12.4.23 mennessä hankkimalla kokonaisuus koulutuskaupasta. Paikkoja rajoitetusti! Kurssille mahtuu 18 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää koulutuksesta