Lyhytterapeuttinen työote – verkkokoulutukset

ITSENÄISESTI TEHTÄVÄ VERKKOKOULUTUS | Lyhytterapeuttisen työotteen perustaitojen ensimmäinen moduuli on saatavissa myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutukset koostuvat tiiviistä teoriasta videoina ja tekstinä, mallinnuksista, harjoituksista ja tehtävistä.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -kokonaisuus on neljästä moduulista muodostuva kattava täydennyskoulutus lyhytterapiasta mielenterveyden, sosiaalialan ja auttamistyön ammattilaisille.

Tällä hetkellä itsenäisesti tehtävänä verkkokoulutuksena on saatavissa Lyhytterapeuttisen työotteen perustaitojen ensimmäinen moduuli. Loput kolme moduulia voit käydä etä- tai lähitoteutuksina.

Koulutus on suunnattu erityisesti psykologeille, lääkäreille, psykoterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, toimintaterapeuteille, sosiaalipsykologeille ja sosiaalityöntekijöille.

Shortum järjestää lyhytterapeuttisen työotteen verkkokoulutuksia, joita voi käydä täysin itsenäisesti. Jatkossa lisäämme verkkokoulutusten tarjontaa.

Näytetään ainoa tulos