TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI

Tutustu heihin

Shortum Työelämätalon asiantuntijat ovat työ- ja organisaatiopsykologian ja työterveyspsykologian ammattilaisia, joiden kokemuspohja ulottuu pienimmästä kurkkupurkkifirmasta kansainvälisiin suuryrityksiin ja julkishallinnon organisaatioihin.

Olemme työskennelleet niin jaksamisen pulmien, yrityksen kulttuurin, johtamisen ja esimiestyön kysymysten, kuin todella visaisten ja luutuneiden yhteistyön ongelmien kanssa.

”Kun työn sujumisesta, henkilöstön voimavaroista ja työyhteisön ilmapiiristä huolehtiminen on osa organisaation kulttuuria ja arjen toimintatapoja, kehittämistyön kustannukset pysyvät kohtuullisina ja organisaation voimavarat ohjautuvat tulokselliseen ja mielekkääseen työhön.”

Niinpä mikään inhimillinen ei ole meille vierasta.

Kaikki tilanteet ovat tavalla tai toisella selvitettävissä, kunhan yhteinen tahtotila löydetään tavalla tai toisella. Kaikkien asiantuntijoittemme kokemus on kuitenkin, että apua lähdetään usein hakemaan turhan myöhään.

Kun työn sujumisesta, henkilöstön voimavaroista ja työyhteisön ilmapiiristä huolehtiminen on osa organisaation kulttuuria ja arjen toimintatapoja, kehittämistyön kustannukset pysyvät kohtuullisina ja organisaation voimavarat ohjautuvat tulokselliseen ja mielekkääseen työhön.

Älä siis epäröi, vaan käynnistä keskustelu kanssamme heti!

Työelämätalon asiantuntijat