Ymmärrys johtaa muutokseen

SHORTUM TYÖELÄMÄTALO TUO YRITYSTEN KÄYTTÖÖN LYHYTTERAPEUTTISEN TYÖOTTEEN SEKÄ LAAJAN IHMISYYDEN JA TYÖELÄMÄN YMMÄRRYKSEN TILANTEISIIN, JOTKA JÄÄVÄT BUSINESS COACHINGIN JA TYÖTERVEYSHUOLLON VÄLIIN.

Haluatko kukoistaa esimiehenä tai vaativassa asiantuntijatyössä?

”Yrityksen aineettoman pääoman kehittämisellä ja tehokkaalla käytöllä on arvioitu olevan tulevaisuudessa 50-90 prosentin vaikutus organisaation tulokseen”

Aineeton pääoma muodostuu ihmisten tiedoista, taidoista ja vuorovaikutuksesta. Laitteisiin, materiaaleihin ja seiniin panostamisen merkityksen taas ennakoidaan olevan vähimmillään 10 prosentin luokkaa.

Perinteinen työnohjaus, mentorointi, business coaching ja valmennus operoivat ensisijaisesti yksilöiden perustehtävän ja voimavarojen, organisaation rakenteiden, toimintakulttuurin ja johtamisen alueilla.

Tämä ei välttämättä enää yksin riitä.

Paras tuottavuus syntyy syvemmällä. Me liikumme sujuvasti sielläkin.

Moderni tutkimustieto on nostanut vuorovaikuttuurin keskeisimmäksi osaksi toimintakulttuuria ja osoittanut tiimien psykologisen turvallisuuden tunteen erottavan keskinkertaiset huipuista. Yksilöt rakentavat molemmat.

Siksi tuottavuus riippuu myös yksilöiden Itsetuntemuksen ja itsesäätelyn tasosta, muutoskyvystä ja asenteista, kyvystä pelata yhteen erilaisten ihmisten kanssa ja halusta sitoutua yhteisiin arvoihin.

Muutoshaasteiden ylittämisessä lyhytterapeuttinen työotteemme on tutkitusti tehokas ja vuorovaikutus on erityisosaamistamme.

Vuorovaikutus- ja toimintakulttuuriin satsaaminen on yhtä tärkeää kuin rakenteista ja prosesseista huolehtiminen

Tuloksen tekevät siis – ihmiset! Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että talon vaivalla hankitut avainhenkilötkään saavat kaiken kapasiteettinsa käyttöön.

Huipputuloksia syntyy vain, kun organisaation rakenteiden ohella satsataan niin työryhmien toimivuuteen ja johtamiseen kuin vuorovaikutus- ja toimintakulttuuriinkin kokonaisuudessaan. Näiden kaikkien tasapainoinen huomioiminen näkyy ennen pitkää sekä työyhteisön ilmapiirissä että eurotuloksessa.

Rakennamme Shortumissa rautaisen osaamisen ja läsnäolevan kuulemisen varaan

Autamme sinua ja yritystäsi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. 

Suunnittelemme yhdessä sinun, tiimisi tai organisaatiosi tarpeisiin sopivan kokonaisuuden, tai voit valita valmiista valmennuspaketeista itsellesi tai työyhteisöllesi sopivan.

Tuemme tarpeellisen muutoksen toteutuksessa kaikin tavoin.

Sinun voimavarasi vapautuvat omiin ja organisaatiosi ydintehtäviin.

Koska laatu on meille ensiarvoisen tärkeää, seuraamme herkeämättä alan kehitystä ja mittaamme oman työmme tuloksellisuutta säännöllisesti.

Sama pää töissä ja kotona

Ihminen, joka voi työssään hyvin, säteilee hyvinvointiaan myös yksityiselämänsä ihmissuhteisiin. Samoin toisin päin.

Niinpä meidän kanssamme sinun ei tarvitse rajata keskustelua pelkästään toiseen näistä tärkeimmistä elämänalueista. Kenenkään elämä ei aina ole niin hehkeää, mutta kun haet ammattilaisen apua jo silloin kun pulmat ovat pieniä, myös niiden selvittäminen on helpompaa.

Työskentely Shortum Työelämätalon  asiantuntijan kanssa on luottamuksellista. Olemme kaikki vaitiolovelvollisia terveydenhuollon ammattihenkilöita ja tuemme sinua ulkopuolisen puolueettomuudella.

Shortumilainen työtapa pähkinänkuoressa

Ymmärrys johtaa muutokseen

Uskomme siihen, että ihmisellä on sekä kyky että luontainen halu muuttua, kasvaa ja kehittyä, kunhan motivoitumisen ja sitoutumisen perustekijät ovat kunnossa.
 
Autamme sinua löytämään niin omat kuin kenties johdettavaksesi uskottujen ihmisten motivaation, hyvinvoinnin ja tuloksellisen työnteon lähteet. Ymmärrämme, että aikasi on kortilla ja tarjoamme käyttöösi tehokkaimmat tietämämme ja kehittämämme yhteisövuorovaikutuksen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin analyysivälineet.
 
Näiden avulla tiekartan piirtäminen jatkoon on yksinkertaisempaa kuin uskoisitkaan.

Emme nojaudu pelkkään järkeen ja rationaaliseen ongelmanratkaisuun

Ihminen on työssäkin ihminen, ja taipuvainen toistamaan tuttuja toimintamallejaan lähes automaattisesti. Tämän ymmärtäminen vapauttaa tutkimaan myös pulmatilanteita rauhallisesti ja ratkaisuhakuisesti. Samoin tiimien ja organisaatioiden toiminnassa on omat lainalaisuutensa, joita asiantuntijamme ovat harjaantuneet käsittelemään.

”Kohtaamaton tunne on aina edessäsi”

 Niin yksilöitten kuin yhteisöjen kohdalla todellisten muutosten aikaansaaminen vaatii enemmän kuin rationaalista ongelmanratkaisua. Me katsomme kanssasi pintaa syvemmälle ja autamme kohtaamaan ja käsittelemään toivotun muutoksen esteitä. Vasta tämä tekee muutosten suunnitelmallisen toteuttamisen mahdolliseksi.

 Lähestymme jokaista asiakastamme yksilöllisesti. Hahmotamme yhdessä tilannetta mäppäyksellä®, joka auttaa antamaan monimutkaisille asioille selkeän visuaalisen muodon, avaa yhteisen kielen, ja näyttää konkreettisesti niin käytössä olevat voimavarat kuin kehittymistarpeetkin.

 Rajatunkin yhteistyön jälkeen yhdessä luotu kartta jää sinulle kehittämisen konkreettiseksi työkaluksi.

 Yksilö- ja yhteisö- tai tiimivalmennuksiin on molempiin omat mäppäysmallinsa.

 

Meistä ja työtavastamme on sanottu näin

”Simolta oli hyvä saada käytännön neuvoja kiireen kanssa elämiseen kun on oikein hektinen ”vaihe” töissä. Näitä pitäisi vain päästä käytännössä harjoittelemaan, kun on kiire niin silloin se ei onnistu. Harjoittelua, harjoittelua..”

”Tämä ajattelumalli kolahti heti myös tämmöiseen insinööriin, joka on joutunut taistelemaan #ihmisten esimiehenä olossa kuten kaikki asiantuntijoista esimieheksi joutuneet/päässeet, jotka eivät saa alussa minkäänlaista ihmisten johtamisen koulutusta. (…) Tosi hyvää asiaa, josta kuulija heti huomaa että nyt ei ole puhumassa mikään huuhaaparantaja, vaan selväjärkinen pro ammattilainen.”