SHORTUM TYÖELÄMÄTALOsta löydät läsnäolevan tavoitteellisuuden taidot

MIHIN SINÄ SATSAAT työssäsi tai yrityksessäsi?

KESKITYTKÖ TÄRKEIMPÄÄN?

Yrityksen aineettoman, työhyvinvoinniksi ja tuloksekkaaksi työnteoksi summautuvan pääoman kehittämisellä ja tehokkaalla käytöllä on arvioitu olevan tulevaisuudessa 50-90 prosentin vaikutus organisaation tulokseen, kun taas laitteisiin, materiaaleihin ja seiniin panostamisen merkityksen ennakoidaan olevan vähimmillään 10 prosentin luokkaa.

”On yhtä lailla tärkeää panostaa niin yksilön valmiuksiin ja voimavaroihin, työryhmien toimivuuteen ja johtamiseen kuin organisaation kulttuurin, tieto- ja johtamisjärjestelmien ja kehittämispanostusten kaltaisiin rakenteellisiin asioihin.”

On yhtä lailla tärkeää panostaa niin yksilön valmiuksiin ja voimavaroihin, työryhmien toimivuuteen ja johtamiseen kuin organisaation kulttuurin, tieto- ja johtamisjärjestelmien ja kehittämispanostusten kaltaisiin rakenteellisiin asioihin. Näiden kaikkien tasapainoinen huomioiminen näkyy ennen pitkää sekä työyhteisön ilmapiirissä että eurotuloksessa.

Mutta kuka tämän kaiken tekee?

Shortum Työelämätalo on olemassa tuottaakseen laadukkaita, uusimpaan työelämätutkimukseen ja ihmisen toiminnan ymmärtämiseen perustuvia palveluita. Suunnittelemme yhdessä sinun, yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin sopivan kokonaisuuden, tai voit valita valmiista valmennuspaketeista itsellesi tai työyhteisöllesi sopivan. Tuemme tarpeellisen muutoksen toteutuksessa kaikin tavoin. Sinun voimavarasi vapautuvat omiin ja organisaatiosi ydintehtäviin.

Rakennamme Shortumissa rautaisen osaamisen ja läsnäolevan kuulemisen varaan. Ihminen on työssäkin ihminen, ja taipuvainen toistamaan tuttuja selviytymismallejaan lähes automaattisesti. Tämän ymmärtäminen vapauttaa tutkimaan myös pulmatilanteita rauhallisesti ja ratkaisuhakuisesti. Samoin ryhmien ja organisaatioiden toiminnassa on omat lainalaisuutensa, joita asiantuntijamme ovat harjaantuneet käsittelemään. 

Koska laatu on meille ensiarvoisen tärkeää, seuraamme herkeämättä alan kehitystä ja mittaamme oman työmme tuloksellisuutta säännöllisesti.