Työelämäpalvelut

JOHTAMINEN

Johtoryhmien kehittäminen

Ajattelun ja toimintatapojen uudistamisella sekä keskinäisen luottamuksen vahvistamisella huipputiimiksi

Johdon terapia & coaching 

Syvällisillä oivalluksilla kestävään oman toiminnan ja ajattelutapojen muutokseen

KULTTUURI

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen mahdollistava kulttuuri dialogisella organisaatiokehittämisotteella

Tunneilmaston johtaminen ja tunnetaidot

Myönteisellä tunneilmastolla korkeaan suoritustasoon, myönteiseen energiatasoon, motivaatioon ja sitoutumiseen

HYVINVOINTI

Epäasiallinen käytös ja konfliktit työpaikalla

Dialogisella kehittämisotteella konflikteista kestävään yhteistyökulttuuriin

Uupumus – ennaltaehkäisy ja toipumisen tuki

Vahvalla asiantuntijuudella ja monimuotoisin keinoin kohti hyvinvointia

Ryhmätyönohjaus

Työntekijän ja työyhteisön dialogisella yhdessä oppimisen työskentelymuodolla parempaa laatua, tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja hyvinvointia työssä

Lyhytterapia

Ammattimaisella lyhytterapialla tukea tyypillisiin työelämän haasteisiin