Johtoryhmien kehittäminen

Työn murros haastaa totutut ajattelumallimme ja toimintatapamme. Ajassamme korostuu kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky laaja-alaiseen ajatteluun, joka mahdollistaa tulevaisuusskenaarioiden luonnin sekä aikaansaavaan työskentelyotteen ja tehokkaan palautumisen.

Johtoryhmät ovat näiden vaatimusten ytimessä.

Jotta nuo tavoitteet voivat toteutua, vaatii nykyaika johtoryhmiltä vahvaa psykologista turvallisuutta ja keskinäistä luottamusta. Johtoryhmä on kaikkien muiden tavoin uuden edessä eikä liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittisten ajattelumallien ja toimintatapojen uudistuminen tapahdu automaattisesti. Se vaatii dialogisen kehittämisen tavan, jossa yhdessä disruptoidaan nykyistä ajattelua ja toimintaa.

Yhdessä ajattelu ja yhteinen oppiminen ovat nykyaikaisen johtoryhmän ydintaitoja.

TOIMIVA JOHTORYHMÄ

Tuottavalla johtoryhmällä tulee olla

  • yhteisesti jaettu, innostava tahtotila sekä
  • vahva psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamuksen ilmapiiri

Shortumin johtoryhmän kehittämisessä yhdistämme

  • johtoryhmän systeemisen tarkastelun osana laajempaa kokonaisuutta sekä
  • panostamme jokaisen johtoryhmän jäsenen yksilölliseen kasvuun.

Shortumin johtoryhmän kehittämisen ammattilaisilla yhdistyy pitkä liiketoimintaosaaminen vahvaan psykologiseen ja systeemisdialogiseen organisaatiokehittämisosaamiseen.

Tavoitteet

  • Ajattelun ja toimintatapojen uudistaminen
  • Luottamuksen vahvistaminen
  • Uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen

Keinoja

Nykykuvan ja vision tarinallistaminen

Uskomusten ja myyttien murtaminen

Estävien toimintatapojen disruptointi, kokeilut, sprintit

Ryhmän toiminnan observointi

Yksilöllinen sparraus

Yhteisen arvopohjan vahvistaminen

Edistymisen mittaus ja seuranta

Hyödyt

  • Johtoryhmän keskinäisen luottamuksen vahvistuminen mahdollistaa rakentavan uudistavan ajattelun ja liiketoiminnan haastamisen sekä liiketoiminnan aikaansaavamman johtamisen
  • Johtoryhmän keskinäinen voittamisen ilmapiiri heijastuu muuhun organisaatioon
  • Johtajana kasvu mahdollistaa kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin niin johtajalla itsellään kuin hänen johdettavillaan