Johtoryhmien kehittäminen

Ajattelun uudistaminen ja kehittäminen

Työn murros haastaa totutut ajattelumallimme ja toimintatapamme. Ajassamme korostuu kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky laaja-alaiseen ajatteluun, joka mahdollistaa tulevaisuusskenaarioiden luonnin sekä aikaansaavaan työskentelyotteen ja tehokkaan palautumisen.

JOHTORYHMÄT OVAT NÄIDEN VAATIMUSTEN YTIMESSÄ.

Jotta nuo tavoitteet voivat toteutua, vaatii nykyaika johtoryhmiltä vahvaa psykologista turvallisuutta ja keskinäistä luottamusta. Johtoryhmä on kaikkien muiden tavoin uuden edessä eikä liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittisten ajattelumallien ja toimintatapojen uudistuminen tapahdu automaattisesti. Se vaatii dialogisen kehittämisen tavan, jossa yhdessä disruptoidaan nykyistä ajattelua ja toimintaa.

YHDESSÄ AJATTELU JA YHTEINEN OPPIMINEN OVAT NYKYAIKAISEN JOHTORYHMÄN YDINTAITOJA.

Toimiva johtoryhmä

TUOTTAVALLA JOHTORYHMÄLLÄ TULEE OLLA

  • yhteisesti jaettu, innostava tahtotila sekä
  • vahva psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamuksen ilmapiiri

SHORTUMIN JOHTORYHMÄN KEHITTÄMISESSÄ YHDISTÄMME

  • johtoryhmän systeemisen tarkastelun osana laajempaa kokonaisuutta sekä
  • panostamme jokaisen johtoryhmän jäsenen yksilölliseen kasvuun.

Shortumin johtoryhmän kehittymisen ammattilaisilla yhdistyy pitkä liiketoimintaosaaminen vahvaan psykolOgiseen ja systeemisdialogiseen organisaatiokehittämisosaamiseen.

Hyödyt

  • Ajattelun ja toimintatapojen uudistaminen
  • Luottamuksen vahvistaminen
  • Uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen

Keinoja

palaset loksahtavat

Nykykuvan ja vision tarinallistaminen

lähempi tarkastelu

Uskomusten ja myyttien murtaminen

Lamppu säkenöi

Estävien toimintatapojen disruptointi, kokeilut, sprintit

Ryhmän tarkkailu

Ryhmän toiminnan observointi

Yksilöön keskittyminen

Yksilöllinen sparraus

Kättely

Yhteisen arvopohjan vahvistaminen

Kuvaajien tutkimista

Edistymisen mittaus ja seuranta

Hyödyt

  • Johtoryhmän keskinäisen luottamuksen vahvistuminen mahdollistaa rakentavan uudistavan ajattelun ja liiketoiminnan haastamisen sekä liiketoiminnan aikaansaavamman johtamisen
  • Johtoryhmän keskinäinen voittamisen ilmapiiri heijastuu muuhun organisaatioon
  • Johtajana kasvu mahdollistaa kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin niin johtajalla itsellään kuin hänen johdettavillaan

Ota yhteyttä

Kun haluat varmistaa johdon bisneskriittisen toiminnan uudistumisen kehittämällä johtoryhmän keskinäistä luottamusta ja toimivuutta sekä uudistaa johtoryhmän ajattelu- ja toimintatapoja, autamme mielellämme.

Kiinnostuitko?