Ryhmätyönohjaus

Kädet yhdessä

Työskentelemme entistä vaativammissa ja kompleksisissa toimintaympäristöissä. Asiantuntijoiden osaamisvaatimukset, työn intensiteetti ja tehokkuusvaatimukset ovat kovemmat kuin koskaan aiemmin. Yksilöiltä ja yhteisöiltä vaaditaan jatkuvaa uudistumista, muutosketteryys on aikamme muotisana, organisaatiot muuttuvat itse- ja yhteisohjautuviksi. Kalenterissa tulisi olla aikaa ajattelun ajattelulle ja oman toiminnan reflektoinnille. Hyvä jos siellä kuitenkaan on edes aikaa biobreikille.

Työnohjaus työssä uudistumisen ja hyvinvoinnin apuna

Työnohjaus on työntekijän ja työyhteisön dialoginen yhdessä oppimisen työskentelymuoto. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa voidaan käsitellä keissien pohjalta esimerkiksi ongelmallisia tai kuormittavia asiakastilanteita. Työnohjausprosessi kestää tyypillisesti 5-10 kertaa, ryhmätyönohjaustapaamisten kesto tyypillisesti 2 tuntia, tapaamiset 2-8 viikon välein ja ihanteellinen ryhmäkoko 3-6 henkilöä.

JOKAISELLA VAATIVASSA ASIANTUNTIJA- JA ESIMIESTEHTÄVÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄLLÄ TULISI OLLA OIKEUS TYÖNOHJAUKSEEN

MITÄ HYÖTYÄ RYHMÄTYÖNOHJAUKSESTA ON?

 • Yhteinen suunta ja tavoitteet selkiytyvät
 • Omistajuus ja oman työn hallinnan tunne kehittyy
 • Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • Yhdessä oppiminen ja uudistuminen lisääntyvät
 • Johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Työn tuottavuuden kehitys mahdollistuu

Työnohjauksen vaikuttavuus

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä:

 • Työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • Työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • Työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
 • Työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • Esimiestyö ja johtaminen kehittyvät

Ota yhteyttä

Shortumilta löydät kokeneet organisaatiopsykologi- ja psykoterapeuttitaustaiset työnohjaajat, jotka sparraavat mielellään kanssasi työnohjaustarvettanne.

Kiinnostuitko?