Tunneilmaston johtaminen ja tunnetaidot

Tunnetaidot ovat ihmisen ydintä

Työn murros on synnyttänyt merkittävän tarpeen uudenlaisen osaamisen kehittämiselle. Automatisoitu toimintaympäristö uudistaa ihmisen työn tekemisen tapoja merkittävästi nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi organisaatioiden uudistuminen itse- ja yhdessä ohjautuviksi nostavat ihmisen kohtaamisen taidot, tunnetaidot keskiöön, kyvyn luoda nopeasti luottamukselliset suhteet ja ratkoa konflikteja taitavasti.

TUNNETAIDOT OVAT IHMISEN YDINTÄ – SAMALLA KUITENKIN MONESTI ALIKEHITTYNYT TAITO, JOKA ON MYÖS ENNEN TYÖN MURROSTA JÄÄNYT RATIONAALISUUDEN JA LOOGISEN PÄÄTTELYN ARVOSTUKSEN VARJOON

Ihmisten kokemat tunteet vaikuttavat monin tavoin heidän suorituskykyynsä työssä: energiatasoon, päätöksentekoon, vuorovaikutukseen, sitoutumiseen, palautumiseen ja motivaatioon. Tunneilmaston johtamisella onkin merkittävä vaikutus organisaation menestykseen niin inhimillisellä tasolla kuin liiketoiminnan tuloksen ja tuottavuuden näkökulmasta. On myös tutkitusti todettu, että jos tunneilmastoa ei aktiivisesti johdeta, sillä on taipumus kehittyä negatiiviseen suuntaan. (Rantanen, J., Leppänen, I., Kankaanpää, H. (2020): Johda tunneilmastoa)

Tunnetaitojen ja tunneilmaston kehittäminen

Me Shortumissa autamme tunnetaitojen kehittämisessä sekä työyhteisöjä että johtoa ja esimiehiä. Tunnetaitovalmennuksessamme opimme yhdessä tunnistamaan ja nimeämään tunteita. Tunteiden hyväntahtoisen tutkiskelun kautta opettelemme puhumaan tunteista ja tätä kautta laajentamaan ymmärrystä jokaisen kokemasta sosiaalisesta todellisuudesta työyhteisössä.

OPIMME YMMÄRTÄMÄÄN TUNTEIDEN YHTEYDEN TYÖSSÄ SUORIUTUMISEEN, KOETTUUN ENERGIATASOON, MOTIVAATIOON JA SITOUTUMISEEN

Yhdessä harjoittelemme vahvistamaan positiivisia tunteita sekä tutkimaan negatiivisia tunteita ja sitä, mistä ne kertovat. Harjoittelemme konkreettisin esimerkein puheeksiottamista ja konflktien selvittämistä.

Lähdettäessä kehittämään organisaation tunneilmastoa teemme sen yhdessä dialogin keinoin. Tunneilmastoa kehitettäessä tutkitaan yhdessä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja organisaatiossa syntyneitä narratiiveja. Nämä ovat sitä sosiaalista todellisuutta, jota ihmiset hengittävät, jossa päivittäin elävät ja jotka muokkaavat heidän havaintojaan ja kokemustaan tunneilmastosta. Näihin saattaa liittyä jumeja ja toimimattomuuksia, joita on lähdettävä muuttamaan. Samanaikainen tunnetaitojen valmentaminen organisaation jäsenille mahdollistaa kestävän ja yhteisohjautuvasti tapahtuvan tunneilmaston uudistumisen.  

Hyödyt

  • Tunneilmastolla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin sekä organisaation menestykseen, tutkimusten mukaan jopa 20-30%:n vaikutus liiketulokseen ja tuottavuuteen
  • Myönteinen tunneilmasto vahvistaa henkilöstön luovuutta, sitoutumista ja päätöksentekoa. Lisäksi myötätuntoisuus ja palvelualttius kehittyvät tunnetaitojen kehittämisen myötä.
  • Organisaatioiden itse- ja yhdessäohjautuvuus mahdollistuu tunnetaitoisen työyhteisön avulla