Uupumus –
ennaltaehkäisy ja toipumisen tuki

Mielenterveyshäiriöt ovat nykyään yleisin sairauspoissaolosyy. Suunta on sanomattakin huolestuttava. Työssä käyvien sairauspoissaolojen taustalla on usein määrittelemätöntä ahdistusta ja uupumusta. Työuupumus on seurausta pitkittyneestä stressistä ja sitä voi olla vaikea itsessään havaita. Nykyajan työelämässä väsymystä ja kyynistymistä pidetään myös usein normaalina. Sitä ne eivät kuitenkaan ole. Työuupumus aiheuttaa valtavat kustannukset – niin inhimillisenä kärsimyksenä kuin taloudellisina kustannuksina yrityksille.

Yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle on mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt, vuonna 2019 osuus oli 33%

(Eläketurvakeskus)

Tilanteen korjaaminen vaatii tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä meillä jokaisella; ymmärrystä kuinka tunnistaa uupumus itsellä, työkaverilla tai johdettavalla. Edelleen liian usein uupumusta lähestytään yksilön ongelmana. Jos uupuneita on työyhteisössä enemmän kuin yksi, on tärkeä tutkia uupumusta laajemmin ja selvittää taustalla vaikuttavat syyt. Kestävä toipuminen uupumuksesta vaatii systeemistä tarkastelua, työyhteisön toimintatapojen, rakenteiden, roolien, vastuiden ja prosessien tarkastelua ja uudistamista.

Uupumuksen keskeisimmät tunnusmerkit

Uupumusasteinen väsymys

Kyynistyneisyys

Alentunut ammatillinen itsetunto

Muita uupumuksen tunnusmerkkejä

  • Kognitiiviset oireet

Vaikeuksia keskittymisessä, muistamisessa, sanojen muodostamisessa tai muistamisessa, uuden oppimisessa, kokonaisuuksien hahmottamisessa, keskeytyksistä palautumisessa, häiriöherkkyys.

 

  • Tunne-elämän uupumusmerkit

Stressaantuneisuus, ahdistuneisuus, mielialan lasku/masentuneisuus, uhan tunne, varuillaan/valppaanoa olo, kaikki tekeminen tuntuu pakolta,

Uupumisen riskiä lisäävät

Uupumus on seurausta pitkittyneestä stressistä

Työntekijän korkeat henkilökohtaiset tavoitteet, voimakas sitoutuminen ja velvollisuudentunto

Vähäinen hallinnan tunne ja tuen määrä työssä

Epäjohdonmukainen esimiestyö ja selvittämättömät ristiriitatilanteet

Organisaation rakenteet ja prosessit eivät tue tuottavaa työn tekemistä

YHDESSÄ KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA

Shortumin psykologit ja psykoterapeutit auttavat Sinua ja organisaatiotanne monimuotoisesti hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Tyypillisiä auttamisen tapojamme on uupumukseen ja hyvinvointiin liittyvät valmennukset johdolle, esimiehille ja työyhteisöille sekä ryhmätyönohjaus ja yksilöterapia.

Olennaista on tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen uupumuksesta ja muista työssä kuormittavista tekijöistä ja tunnusmerkeistä sekä uskallus ottaa asia esille. Tuki toiminnan uudistamisessa, uusien toimintatapojen suunnittelu, harjoittelu ja vakiinnuttaminen käytäntöön on avain kestävään hyvinvointiin.

Hyvä esimiestyö, yksilölle sopiva tuki, onnistuneet työjärjestelyt ja motivoiva suorituksen johtaminen ovat avainasemassa työhyvinvoinnin kysymyksissä

Tämä on yksi syy, miksi ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen kulttuurikehityshankkeissa tuottaa tulosta. Toinen pääsyy on, että ihmisillä on omat perustehtävänsä, joissa he ovat asiantuntijoita. Tämä asiantuntijuus on usein kaukana kulttuurin kehittämisen asiantuntijuudesta.

Johtajuuteen liittyy kaikkivoipaisuuden uskomus; johtajan kuuluu jaksaa ja kestää, johtaja ei väsy

Uupumus ja epämääräinen ahdistuksen tunne ovat myös yhä yleisempiä johtajien keskuudessa. Ne ovat kuitenkin edelleen vaiettuja salaisuuksia.

Me Shortumissa haluamme olla paikka, johon on helppo tulla puhumaan omasta jaksamisesta, suorituspaineista, johtajan yksinäisyydestä ja muista kuormitustekijöistä.

Meillä on sama pää sekä töissä että kotona. Ihminen, joka voi työssään hyvin, säteilee hyvinvointia myös yksityiselämässään.

Haethan ammattilaisen sparrausta matalalla kynnyksellä, jo silloin kun pulmat ovat pieniä tai tilanne on jatkunut vasta lyhyen aikaa. Oli sitten kyse yksilöstä tai laajemmasta yhteisöstä.