Jenny Nyberg

Psychologist, Psychotherapist YET

About me

Kognitiivis-analyyttisena terapeuttina kuuntelen, kyselen ja keskustelen aktiivisesti, ja autan asiakasta jäsentelemään tunteita ja ajatuksia. Asiakaskuntani on ollut monimuotoinen ja heidän elämäntilanteensa ja tarpeensa vaihtelevia. Sen takia voin tarjota tukea ja uutta näkökulmaa monenlaisissa pulmatilanteissa.

Olen napakka mutta myös empaattinen ja laajakatseinen. Tavoitteeni on lisätä asiakkaan itseymmärrystä ja yhdessä pohtia toisenlaista tapaa olla itsensä ja muiden kanssa. Vaikka haastan asiakasta havainnoimaan uudella tavalla ja kannustan kokeilemaan uusia toimintatapoja, on myös tärkeää että terapiassa on tilaa ja aikaa pysähtyä erityisten tärkeiden asioiden ja kokemusten äärelle. Yhdessä koetut vaikeat ja raskaat hetket ovat yhtä tärkeitä kuin oivallukset ja onnistumisen kokemukset.

Työskentelen ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

 

Jenny on rento ja tiukka oikeassa mittasuhteessa. Elää ihan oikeassa maailmassa eikä missään hienossa kuplassa.

Jenny on virkeä ja kiinnostunut. Ei lannistu eikä luovuta.

Jenny on suorapuheinen, huumorintajuinen ja käytännönläheinen. Osaa ajatella outside the box.
Sovitut asiat hoituvat ja usein ripeästi.


Keskeinen työkokemus

Helsingin opetusvirasto: Koulupsykologin tehtävät, joustavan perusopetuksen (JOPO) kehittäminen ja opettaja/ohjaajan tehtävät.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto: Nuorisokodin psykologin tehtävät, psykiatrisen polikliniikan psykologin tehtävät.

Yksityinen ammatinharjoittaja: Olen toiminut psykoterapeuttina Psykologipalvelu Psyykessä kuusi vuotta, nyt jatkan psykoterapeutin työtä Shortumissa.