Skip to content

Psychotherapy

Pitkä psykoterapia lähtee liikkeelle alkukartoituksesta, jossa jäsennellään yhdessä asiakkaan ongelma, muutostoiveet ja muutoksen esteet. Vointia ja muutosta seurataan terapian aikana. Terapia räätälöidään juuri asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja tilannetta vastaavaksi.

Ammattilaistemme työkalupakissa on monenlaisia työmenetelmiä, joista räätälöimällä rakentuu sopiva työskentelytapa useimpiin tarpeisiin. Toisaalta tiedetään, että kaikki terapeuttinen työskentely perustuu hyvään yhteistyösuhteeseen. Joskus kannattaa tavata paria terapeuttia, ennen kuin valitsee kenen kanssa pitkän työskentelyn aloittaa.

Usein pitkään psykoterapiaan haetaan KELAlta tukea. Näitä terapioita kutsutaan KELAn kuntoutuspsykoterapioiksi. Tällöin KELA tukee terapian kustannuksissa 57,6€ per käynti. KELA edellyttää, että psykoterapeutilla on KELA pätevyys.

Jos pohdit, voisiko psykoterapia olla sinua varten, myös tämä mielenterveystalo.fi -sivuston lomake auttaa sinua arvioimaan tämänhetkistä tilannettasi.