Miika Tervo

Sociology, Educational Psychotherapist, Family Therapist, Supervisor

CURRENTLY THERE ARE NO FREE KELA-APPOINTMENTS

About me

Olen 47-vuotias psykoterapeutti, muusikko, kestävyysjuoksun harrastaja ja isä. Terapeuttina olen aktiivinen ja luova. Työskentelyni perustuu läsnäolon hetkessä syntyvään dialogiin ja kohtaamiseen. Terapian tulosyy voi olla masennus, ahdistus, uupumus, kriisit ja haasteet elämän murroskohdissa, lapsen kasvatus, vanhemmuus, parisuhde, traumaattiset kokemukset, stressi ja näiden synnyttämät pulmat arjessa. Joskus ongelmat ovat yksinkertaisia ja ne saattavat ilmestyä yllättäen. Joskus ne kasaantuvat ajan myötä ja ovat usean tekijän summa. Ne voivat näkyä mielialassa, kehon reagointina, arjen toimintakyvyssä, perheen vuorovaikutuksessa, työelämässä tai oikeastaan missä tahansa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä asiassa.

Minua kiinnostaa ihmisen henkilökohtainen kutsumus ja individuaatio. Miten ihminen kasvaa sellaiseksi, kuka hän oikeasti on, ja löytää realistisen oman potentiaalinsa, itsensä näköisen hyvän elämän. Terapiassa ajankohtaiset kysymykset ja pulmat voi kohdata turvallisesti ymmärtämällä niiden laajemmat yhteydet elämässä. Tässä-ja-nyt on aina mahdollista pysähtyä, luoda kontakti omiin tarpeisiinsa, löytää toivoa ja ratkaisuja siihen, miten edetä.

Perhepsykoterapeuttina viitekehykseni on integratiivinen. Siinä yhdistyy ylisukupolvinen, psykodynaaminen, kognitiivinen ja systeemiteoreettinen ymmärrys sekä tässä-ja-nyt syntyvät luovat, aktiiviset ja asiakaslähtöiset menetelmät. Työskentely on erilaista eri asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa käytän myös monenlaisia rentoutumiseen, hiljentymiseen ja hengittämiseen liittyviä toiminnallisia, meditatiivisia ja kehollisia menetelmiä.

Työskentelen yksilöiden, parien, perheiden, lasten ja vanhempien sekä vauvaperheiden kanssa.

Työnohjaan perheterapeutteja, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, työryhmiä, johtajia sekä organisaatioiden kehittämishankkeita ja kriisityönohjauksia.

“Terapeuttina Miika on oma inhimillinen itsensä, lämmin, empaattinen välittävä. hän on tiedoiltaan monipuolinen ja joustava ja osaa vastata yksilöllisen terapiasuhteen haasteisiin.”

TERAPIA-ASIAKAS (Mies 34v, Kelan pitkä psykoterapia, 2 vuotta takana)

“Perhekuntoutustiimimme arvostaa Miikan laajaa ammattitaitoa lastensuojelusta. Miika välittää aidosti työntekijöiden ammatillisesta jaksamisesta. työnohjaajana hän on innostuva ja pohtiva.”

TYÖNOHJAUSRYHMÄ (Lastensuojelun erityistyöntekijät, Perhekuntoutus)

Terapeuttina ja työparina Miikassa on samanaikaisesti rentoutta ja luovuutta sekä lämpöä ja läsnäoloa pysähtyä yhdessä jaetun äärelle.

TERAPEUTTIKOLLEGA


TYÖKOKEMUS

Vuodesta 2008 alkaen olen toiminut psykoterapian ja työnohjauksen ammatinharjoittajana.

Olen tehnyt nuorten ja aikuisten psykoterapiaa, pari- ja perheterapiaa, vanhempainohjausta, varhaisen vuorovaikutuksen ja vauvaperheiden ohjausta, neuropsykiatrista kuntoutusta sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja työntekijöiden työnohjauksia ja koulutuksia

Ensi- ja turvakotien liiton vauvaperheiden intensiiviviikkojen vetäjä vuodesta 2007 lähtien

Kelan Laku-hanke, neuropsykiatrisen ja monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2010-2018

Ensi- ja turvakotien liitto, Varhaisen vuorovaikutuksen hoito- ja tutkimuskeskus Alma 2006-2008

Lastensuojelun perhetyöntekijä Helsingin Vuosaaressa 1999-2006

JULKAISUT

Johtaminen – Sosiaalinen identiteetti, sisäryhmäprototyyppi ja pirulliset ongelmat, työnohjaajakoulutuksen lopputyö, Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, 2017

Lintu vai Kala – perheterapeutti vauvan kotona; kirjassa Kongressikirja – III Suomalainen perheterapiakongressi 19.-21.3.2009, Raul Soisalo (toim.), Painosalama Oy, Turku

Koti resonoi vauvan äänen; kirjassa Vauvan ääntä etsimässä, Sinikka Kuosmanen (toim.), Ensi- ja turvakotien liitto ry, 2009

Avoimet reflektiiviset prosessit, sisäinen monologi ja työparityöskentely lastensuojelun perheterapeuttisessa perhetyössä, Perheterapiakoulutuksen lopputyö, Psykoterapiataitojen Instituutti, 2004

KOULUTUS

Sosionomi (Valvira)
Psykoterapeutti (Valvira)
Perheterapian kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Työnohjaajakoulutus
Näyttelijäntyö, Lahden Kansanopiston Teatterilinja
Gestalt-terapian intensiivikurssi
Hahmoterapeuttinen ryhmätyö

KELA-PÄTEVYYS
Nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapia
Perheterapia ja vanhempainohjaus