Psykoterapia

 

Mietitkö, milloin kannattaa olla yhteydessä psykologiin tai psykoterapeuttiin? 

 

LYHYTPSYKOTERAPIA

Aidosti merkityksellinen ja tuloksellinen psykoterapia ei läheskään aina vaadi vuosia, Lyhyempikin, 10-30 tapaamisen mittainen terapia riittää, kun muutokselle välttämättömät elementit löytyvät. Tärkeimpiä näistä ovat hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä, uskallus katsoa asioissaan pintaa syvemmälle, halu ja valmius toimia eri tavalla kuin ennen ja sitkeys yrittää yhä uudelleen! Kaikkia asioita ei yritetäkään selvittää kerralla, vaan lyhyessä psykoterapiassa keskitytään yleensä yhteen tai korkeintaan kahteen rajattuun ongelmaan, joissa saavutettu hallinnan tunne luo uutta uskoa omaan kykyyn ratkoa pulmatilanteita ja vastata niihin haasteisiin joita elämä väistämättä tuo.

Hankalankuuloisen diagnoosin ei tarvitse olla lyhyen terapian este. Vaikeistakin ongelmista kärsivillä ihmisillä on usein voimavaroja, joista he eivät aina ole itsekään tietoisia. Kun hetki on sopiva, elämä saattaa muuttua ratkaisevalla tavalla lyhyenkin yhteistyön aikana.

Lyhytterapia rakennetaan määrätietoisesti. Alussa jäsennellään mistä on kyse, keskivaiheessa työskennellään tavoitteita kohti etsien erilaisia olemisen ja suhtautumisen tapoja asiakkaan arvomaailman mukaisesti ja lopussa analysoidaan ja kirjataan yhteisvoimin opitut asiat. Kolmen kuukauden päästä tavataan seurannan merkeissä ja reflektoidaan mihin muutostyöskentely on kantanut.

RÄÄTÄLÖITY PITKÄ PSYKOTERAPIA

Oletko voinut jo pidempään huonosti? Arjessa ja ihmissuhteissa on sen verran takkuista, että kaipaat pitkäjänteistä tukea uudenlaisten, toimivampien olemisen ja tekemisen tapojen löytymiseen ja juurruttamiseen. Joskus lyhytterapia voi muuttua yhteisestä päätöksestä pitkäksi. Toisinaan tiedetään jo alkuun, että pitkä työskentely on mielekkäämpää. Olennaisinta on, että pitkää terapiaa ei aloiteta varmuuden vuoksi, vaan asiakkaan tarpeesta lähtien.

Pitkä terapia lähtee liikkeelle alkukartoituksesta, jossa jäsennellään yhdessä asiakkaan ongelma, muutostoiveet ja muutoksen esteet. Vointia ja muutosta seurataan terapian aikana. Terapia räätälöidään juuri asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja tilannetta vastaavaksi.

KELAn kuntoutusterapiaa varten tarvitset psykiatrin lausunnon. Sitä ennen on hyvä olla terapeutti jo valittuna. Voit lähteä liikkeelle ottamalla yhteyttä suoraan terapeuttiin tai alkukartoituksen kautta. KELA-terapiaa hakiessa kannattaa muistaa, että kuntoutusterapia on tarkoitettu ennen muuta työkyvyn palauttamiseen tai työkyvyttömyyden uhan torjumiseen, ja huomioida tämä hakemuksen perusteluissa.

Jos pohdit, voisiko psykoterapia olla sinua varten, myös tämä mielenterveystalo.fi -sivuston lomake auttaa sinua arvioimaan tämänhetkistä tilannettasi.

 

Tiedot vapaista ajoista ja palveluiden hinnoittelusta saat suoraan psykologeiltamme ja psykoterapeuteiltamme.

 

Tutustu Lyhytterapiatalon psykologeihin Tutustu Shortumin psykoterapeutteihin

Useimmat heistä löydät myös Minduu -palvelusta.

Miten voit tietää kuka olisi juuri sinulle sopiva henkilö tai millainen apu tilanteeseesi istuu parhaiten?