Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksen esittely

Lyhytterapeuttinen työote
-koulutuskokonaisuus

Shortumin lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuus on laadukas ja arvostettu täydennyskoulutus mielenterveyden ja auttamistyön ammattilaisille. Olemme kouluttaneet satoja ammattilaisia työskentelytapaan jo kymmenen vuoden ajan. Kouluttajina toimivat mm. lyhytterapeuttisen työotteen konseptin kehittäneet Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola sekä Shortumin Koulutustalon johtaja Leena Särkelä.

Mihin koulutus antaa valmiudet?

Lyhytterapeuttisen työotteen avulla voi toteuttaa lyhyitä terapeuttisia interventioita ammatillisella otteella, hallitusti ja tavoitteellisesti, mutta silti asiakkaan tarpeesta lähtien, häntä kuunnellen ja rakentaen hänen vahvuuksiensa varaan. Se sisältää selkeän ja johdonmukaisen tapausjäsennyksen tavan (kartta, Mäppi®) ja kuvaa lyhyen muutosprosessin eri vaiheiden (aloitusvaihe, keskivaihe, päätösvaihe) terapeuttiset tehtävät käytännönläheisesti ja taitoja opettaen.

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuus on huolella suunniteltu ja monipuolinen koulutusprosessi, jossa pala palalta opitaan hyödyntämään lyhytterapeuttisen työotteen menetelmää asiakastyön eri vaiheissa. Koulutuspäivät koostuvat tiiviistä teoriasta ja tutkimuksesta, kokemuksellisista ja käytännön harjoitteista sekä yhteisestä, reflektoivasta oppimisesta.

Mikä Lyhytterapeuttinen työote (LTT) on?

Lyhytterapeuttinen työote on integratiivinen työskentelytapa, jonka taustalla on eri psykoterapian viitekehysten, erityisesti kognitiivis-analyyttisen psykoterapian (KAT) jäsennystapa. Työote hyödyntää viimeisintä tutkimustietoa tehokkaista terapeuttisista menetelmistä ja muutoksesta ja siihen onkin integroitu mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian, ratkaisukeskeisyyden, ja motivaatiopsykologian elementtejä. Lyhytterapeuttinen työote on integratiivista käytännönläheistä ja innostavaa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutuskokonaisuus on kattava täydennyskoulutus lyhytterapiasta mielenterveys- ja auttamistyön ammattilaisille. Koulutus on suunnattu erityisesti psykologeille, lääkäreille, psykoterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, toimintaterapeuteille, sosiaalipsykologeille ja sosiaalityöntekijöille.

Koulutuksen sisältö

Lyhytterapeuttisen työotteen -koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista. Voit tutustua Lyhytterapeuttiseen työotteeseen käymällä ensin I moduulin. Moduuleihin kannattaa osallistua järjestyksessä, sillä uusi moduuli rakentuu aiemmin opitun varaan.

I moduuli

I moduuli eli Lyhyt työote ja tapausjäsennyksen taito tutustuttaa lyhytterapian mahdollisuuksiin ja haasteisiin, yksilöllisen tapausjäsennyksen rakentamiseen KAT-käsittein ja visuaalisen karttatyöskentelyn eli Mäpin hyödyntämiseen tilanteen jäsentämisessä ja intervention suunnittelussa. Osallistuja saa heti konkreettisia työkaluja ja ideoita omaan asiakastyöhön.

I moduulin voit käydä myös itsenäisesti tehtävänä verkkokoulutuksena. Ilmoittaudu 15.11. alkavaan koulutukseen tästä:

II moduuli

II moduulin teemana on Fokus, tavoitteenasettelu ja eri pituiset prosessit. Se syventää mäppäyksen taitoja ja tuo jäsentämisen apuvälineeksi minätilan käsitteen hankalamman psyykkisen problematiikan ymmärtämisessä. Moduulissa työskennellään muutosvalmiuden, motivaation ja eri pituisten prosessien fokusten kanssa.

III moduuli

III moduuli eli keskivaiheen työskentelyn periaatteet ja menetelmät pitää sisällään työskentelyn syventämistä tunnetyöskentelyn ja kokemuksellisten menetelmien avulla. Psykoterapeuttisia tekniikoita käydään läpi viiden periaatteen mukaisesti: asiakkaalle räätälöinti, havainnoiva ote, jäsennys ja linkittäminen, kokemuksellinen työskentely ja opitun vieminen arkeen.

IV moduuli

IV moduulin teemana on neuvotteleva yhteistyösuhde ja työskentelyn päättäminen. Se käsittelee terapeuttista suhdetyöskentelyä käytännönläheisesti ja taitoja opettaen. Moduulissa käydään läpi vaikeiden tunteiden kohtaamista ja vastatunteiden ymmärtämistä. Toinen päivä keskittyy työskentelyn päättämisen terapeuttisiin tehtäviin ja menetelmiin.

Koulutuksen toteutusmuodot

Koulutus on tarjolla lähi- ja etätoteutuksena sekä verkkokoulutuksena.

Lähi- ja etätoteutuksena koulutus kestää kaksi (2) päivää. Lähikoulutuksissa opiskellaan parinkymmenen osallistujan ryhmässä monipuolisia oppimisen tapoja käyttäen. Etäkoulutus toteutuu ZoomPro ohjelmalla, joka mahdollistaa niin vuorovaikutteisuuden, kokemuksellisuuden kuin pienryhmätyöskentelynkin.

I moduuli on saatavilla itsenäisesti tehtävänä digitaalisena verkkokoulutuksena. Sen jälkeen voit jatkaa muihin moduuleihin lähi- tai etäkoulutuksena. Vuonna 2022 toteutamme myös muita koulutuksia verkkokoulutusten muodossa.

Oppimista viedään käytäntöön välitehtävien avulla ja oheislukemistona toimii Katri Kannisen ja Liisa Uusitalo-Arolan kirja Lyhytterapeuttinen työote (2015, PS-Kustannus).

Vi erbjuder ocksä svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

Räätälöidyt tilauskoulutukset: Tarjoamme koulutuskokonaisuutta myös räätälöitynä tilauskoulutuksena mm. mielenterveys- ja päihdepalveluihin, työterveyteen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, kriisikeskuksiin, perheneuvolaan ja nuorisokoteihin.

Uutta! osta koulutukset suoraan verkkokaupasta

Koulutuksiamme voi ostaa jatkossa suoraan verkkokaupastamme. Julkaisemme koulutuksia verkkokauppaamme sitä mukaa kun koulutusajankohdat varmistuvat. Jo nyt voit ostaa ensi kevään koulutuksia sekä 15.11.2021 starttaavan Moduuli 1 itsenäisesti toteutettavana verkkokoulutuksena.

Koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Erittäin hyvin rakennettu ja loogisesti etenevä koulutus. Harjoitteet avasivat ja tukivat teoriaa ja niiden vähä vähältä syventyminen vei eteenpäin oppimisprosessia. Kaikesta huomaa, että koulutus on rakenteita myöten hyvin suunniteltu ja ”ostaja saa mitä tilaa. 

Psykologi, yksityiset palvelut

Selkeä, strukturoitu kokonaisuus, josta sai paljon eväitä terapeuttiseen työhön.Kaipasin koulutuksesta selkeää menetelmää lyhyeen terapiatyöskentelyyn ja tämä koulutus vastasi odotuksiin. Koulutus ei lyhytterapia-näkökulmasta huolimatta jäänyt pinnalliseksi vaan menetelmä haastaa asiakkaan ongelmien syvälliseen tarkasteluun. 

Sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088


Syksyn ja talven tulevat ja käynnissä olevat LTT-koulutukset:

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 syksy Espoo

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 syksy Espoo

Kouluttajat:
PsT kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen, PsL kouluttajapsykoterapeutti Leena Särkelä

Paikka:
Shortumin toimitilat, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Aika:
I-moduuli 19.-20.8., II-moduuli 23.-24.9., III-moduuli 14.-15.10. ja IV-moduuli 8.-9.11. Päivien aikataulu: klo 8:00 aamukahvi, koulutus alkaa 8:30 ja päättyy 16:00.

Hinta:
8 päivää 1600 € + alv 24 %, 2 päivää 450 €+ alv 24 %. Kysy myös ryhmäalennuksia. Lisäksi uutuutena Koulutuksellinen työnohjaus 4 krt 90 min, € 560 + alv 24%.

Lue lisää
Korttidsterapeutiskt arbetsätt höst 2021 Esbo

Korttidsterapeutiskt arbetsätt höst 2021 Esbo

Utbildarna:
PsD, utbildarpsykoterapeut Katri Kanninen, PsM utbildarpsykoterapeut Jenny Nyberg

Paikka:
Esbo

Aika:
Modul I 2-3.9, Modul II 30.9-1.10, Modul III 28-29.10 och Modul IV 26-27.11.

Hinta:
8 dagar 1600 € + moms 24 %, 2 dagar 450 €+ moms 24 %. Som nytt: Arbetshandledning 4 gånger 90 minuter, 560 € + 24% moms.

Lue lisää
TÄYNNÄ! Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 syksy ETÄKOULUTUS

TÄYNNÄ! Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 syksy ETÄKOULUTUS

Kouluttajat:
PsT kouluttajapsykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola, PsT kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen

Paikka:
Etäkoulutus / ZOOM

Aika:
I-moduuli 28.-29.10., II-moduuli 25.-26.11., III-moduuli 16.-17.12. ja IV-moduuli 13.-14.1.2022

Hinta:
8 päivää 1600 € + alv 24 %, 2 päivää 450 €+ alv 24 %. Kysy myös ryhmäalennuksia. Lisäksi uutuutena Koulutuksellinen työnohjaus 4 krt 90 min, € 560 + alv 24%.

Lue lisää
13.9.21 UUSI!   Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 talvi ETÄKOULUTUS

13.9.21 UUSI! Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 talvi ETÄKOULUTUS

Kouluttajat:
PsT kouluttajapsykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola, kouluttajapsykoterapeutti PsM Jenny Nyberg

Paikka:
Etäkoulutus / ZOOM

Aika:
I-moduuli 11-12.11.21, II-moduuli 16-17.12,21 III moduuli 13-14.1.22 ja IV moduuli 10-11.2.22

Hinta:
8 päivää 1600 € + alv 24 %, 2 päivää 450 €+ alv 24 %. Kysy myös ryhmäalennuksia. Lisäksi uutuutena Koulutuksellinen työnohjaus 4 krt 90 min, € 560 + alv 24%.

Lue lisää