Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 OP)

Opiskele etänä tai tule mukaan lähikoulutukseen

Shortumin lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on laadukas ja arvostettu, neljästä 2 pv:n moduulista muodostuva täydennyskoulutus mielenterveyden ja auttamistyön ammattilaisille. Olemme kouluttaneet +1000 ammattilaista työskentelytapaan. Kouluttajina toimivat mm. lyhytterapeuttisen työotteen konseptin kehittäneet Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola sekä Shortumin Koulutustalon johtaja Leena Särkelä.

UUTUUS!

Etäkoulutuskokonaisuus Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot opiskeluhuollossa 5-9/2024. Koulutus on suunnattu opiskeluhuollon henkilöstölle.

Tutustu koulutukseen täältä!

Koulutuksen hinta:

 • Koulutuskokonaisuus: 1600 € + alv 24%
 • Yksittäiset moduulit lähi- tai etäkulutuksena: 450 € + alv 24%
 • Moduuli I verkkokoulutuksena: 240 € + alv 24%

Lisätietoja Leenalta: leena.sarkela@shortum.fi

SEURAAVAT KOULUTUSJAKSOT ALKAVAT KEVÄÄLLÄ 2024

ETÄKOULUTUSKOKONAISUUS

Alkaa syyskuussa 2024

 • Moduuli I: 19.-20-9.
 • Moduuli II: 24.-25.10.
 • Moduuli III: 14.-15.11.
 • Moduuli IV: 12.-13.12.

LÄHIKOULUTUSKOKONAISUUS (ESPOO)

Alkaa toukokuussa 2024

 • Moduuli I: 16.–17.5.
 • Moduuli II: 6.–7.6.
 • Moduuli III: 29.–30.8
 • Moduuli IV: 26.–27.9.

ETÄKOULUTUSKOKONAISUUS (OPISKELUHUOLTO)

Alkaa toukokuussa 2024

 • Moduuli I: 23.–24.5.
 • Moduuli II: 10.–11.6.
 • Moduuli III: 1.–.2.8
 • Moduuli IV: 19.–20.9.

Tutustu lisää moduulien sisältöihin

Mikä Lyhytterapeuttinen työote (LTT) on?

Lyhytterapeuttinen työote on integratiivinen työskentelytapa, jonka taustalla on kognitiivis-analyyttisen psykoterapian (KAT) jäsennystapa. Työote hyödyntää viimeisintä tutkimustietoa tehokkaista terapeuttisista menetelmistä ja muutoksesta ja siihen onkin integroitu mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian, ratkaisukeskeisyyden, ja motivaatiopsykologian elementtejä. Lyhytterapeuttinen työote on integratiivista, käytännönläheistä ja innostavaa.

Mihin koulutus antaa valmiudet?

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaitojen avulla voi toteuttaa lyhyitä terapeuttisia interventioita ammatillisella otteella, hallitusti ja tavoitteellisesti, mutta silti asiakkaan tarpeesta lähtien, häntä kuunnellen ja rakentaen hänen vahvuuksiensa varaan. Se sisältää selkeän ja johdonmukaisen tapausjäsennyksen tavan (kartta, Mäppi®) ja kuvaa lyhyen muutosprosessin eri vaiheiden (aloitusvaihe, keskivaihe, päätösvaihe) terapeuttiset tehtävät käytännönläheisesti ja taitoja opettaen.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaitojen koulutuskokonaisuus on huolella suunniteltu ja monipuolinen koulutusprosessi, jossa pala palalta opitaan hyödyntämään lyhytterapeuttisen työotteen menetelmää asiakastyön eri vaiheissa. Koulutuspäivät koostuvat tiiviistä teoriasta ja tutkimuksesta, kokemuksellisista ja käytännön harjoitteista sekä yhteisestä, reflektoivasta oppimisesta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutuskokonaisuus on kattava täydennyskoulutus lyhytterapiasta mielenterveys- ja auttamistyön ammattilaisille. Koulutus on suunnattu erityisesti psykologeille, lääkäreille, psykoterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, toimintaterapeuteille, sosiaalipsykologeille ja sosiaalityöntekijöille.

Suoritettuaan Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op) opiskelija voi hakea KAT syventävät terapeuttiset taidot II osaan (20 op), joka muodostaa KAT Lyhytterapeutti -koulutuskokonaisuuden (30 op). Lue lisää täältä.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -kokonaisuus muodostuu 4 moduulista:

Moduuleihin kannattaa osallistua järjestyksessä, sillä uusi moduuli rakentuu aiemmin opitun varaan. Voit tutustua Lyhytterapeuttiseen työotteeseen käymällä ensin I moduulin.

I moduuli

I moduuli eli Lyhyt työote ja tapausjäsennyksen taito tutustuttaa lyhytterapian mahdollisuuksiin ja haasteisiin, yksilöllisen tapausjäsennyksen rakentamiseen KAT-käsittein ja visuaalisen karttatyöskentelyn eli Mäpin hyödyntämiseen tilanteen jäsentämisessä ja intervention suunnittelussa. Osallistuja saa heti konkreettisia työkaluja ja ideoita omaan asiakastyöhön.

I moduulin voit käydä etänä, lähitoteutuksena tai itsenäisesti tehtävänä verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus voidaan aloittaa milloin tahansa ja se suoritetaan 4 viikon aikana.

II moduuli

II moduulin teemana on Fokus, tavoitteenasettelu ja eri pituiset prosessit. Se syventää mäppäyksen taitoja ja tuo jäsentämisen apuvälineeksi minätilan käsitteen hankalamman psyykkisen problematiikan ymmärtämisessä. Moduulissa työskennellään muutosvalmiuden, motivaation ja eri pituisten prosessien fokusten kanssa.

III moduuli

III moduuli eli keskivaiheen työskentelyn periaatteet ja menetelmät pitää sisällään työskentelyn syventämistä tunnetyöskentelyn ja kokemuksellisten menetelmien avulla. Psykoterapeuttisia tekniikoita käydään läpi viiden periaatteen mukaisesti: asiakkaalle räätälöinti, havainnoiva ote, jäsennys ja linkittäminen, kokemuksellinen työskentely ja opitun vieminen arkeen.

IV moduuli

IV moduulin teemana on neuvotteleva yhteistyösuhde ja työskentelyn päättäminen. Se käsittelee terapeuttista suhdetyöskentelyä käytännönläheisesti ja taitoja opettaen. Moduulissa käydään läpi vaikeiden tunteiden kohtaamista ja vastatunteiden ymmärtämistä. Toinen päivä keskittyy työskentelyn päättämisen terapeuttisiin tehtäviin ja menetelmiin.

Koulutuksen toteutusmuodot

Koulutuskokonaisuus on tarjolla lähi- ja etätoteutuksena (4 moduulia, 8 päivää). Lähikoulutuksissa opiskellaan parinkymmenen osallistujan ryhmässä monipuolisia oppimisen tapoja käyttäen. Etäkoulutus toteutuu ZoomPro ohjelmalla, joka mahdollistaa niin vuorovaikutteisuuden, kokemuksellisuuden kuin pienryhmätyöskentelynkin.

I moduuli on saatavilla itsenäisesti tehtävänä digitaalisena verkkokoulutuksena. Sen jälkeen voit jatkaa muihin moduuleihin lähi- tai etäkoulutuksena.

Oppimista viedään käytäntöön välitehtävien avulla ja oheislukemistona toimii Katri Kannisen ja Liisa Uusitalo-Arolan kirja Lyhytterapeuttinen työote (2015, PS-Kustannus).

Vi erbjuder också svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

Räätälöidyt tilauskoulutukset: Tarjoamme koulutuskokonaisuutta myös räätälöitynä tilauskoulutuksena mm. mielenterveys- ja päihdepalveluihin, työterveyteen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, kriisikeskuksiin, perheneuvolaan ja nuorisokoteihin.

Voit ostaa koulutukset suoraan verkkokaupasta

Julkaisemme koulutuksia verkkokauppaamme sitä mukaa kun koulutusajankohdat varmistuvat.

Koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Erittäin hyvin rakennettu ja loogisesti etenevä koulutus. Harjoitteet avasivat ja tukivat teoriaa ja niiden vähä vähältä syventyminen vei eteenpäin oppimisprosessia. Kaikesta huomaa, että koulutus on rakenteita myöten hyvin suunniteltu ja ”ostaja saa mitä tilaa. 

Psykologi, yksityiset palvelut

Selkeä, strukturoitu kokonaisuus, josta sai paljon eväitä terapeuttiseen työhön.Kaipasin koulutuksesta selkeää menetelmää lyhyeen terapiatyöskentelyyn ja tämä koulutus vastasi odotuksiin. Koulutus ei lyhytterapia-näkökulmasta huolimatta jäänyt pinnalliseksi vaan menetelmä haastaa asiakkaan ongelmien syvälliseen tarkasteluun. 

Sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Haluaisitko kuulla tulevista koulutuksista ensimmäisten joukossa?

Tilaa Shortumin uutiskirje

Ensi kevään LTT-lähikoulutukset verkkokaupassamme