Tervetuloa Shortum Koulutustaloon

Järjestämme terapeuttisten taitojen koulutuksia sekä avoimena että räätälöitynä tilauskoulutuksena

Shortumin toiminnan perustana on vahva tieteellinen näyttö ja huipputaitavien ammattilaisten työ.

Kohtaamisissa Shortumin ammattilaisten kanssa näkyy asiantuntevuus, aitous, lämpö ja neuvottelevuus. Shortumin asiakkaana tiedät, että saat laadukasta, inhimillistä, sujuvaa, ammattitaitoista ja omiin tarpeisiisi räätälöityä palvelua.

Ammattilaisille suunnatuista koulutuksistamme saat käytännön työvälineitä, joita voit alkaa käyttää heti paikalla, ja aina jotain myös henkilökohtaisesti itsellesi. Yritysasiakkaana voit luottaa siihen että asiantuntijamme toimivat joustavasti, ratkaisuhakuisesti ja eettisesti, ja ymmärtävät myös asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset.

Laatu ja vaikuttavuus on Shortumin toiminnan ydinasia. Kehitämme ja seuraamme koulutustemme laatua jatkuvasti.

Shortum Koulutustalo tarjoaa terapeuttisten taitojen syväosaamista

Kun aloimme rakentamaan Shortumin Koulutustaloa, haaveilimme käytännönläheisestä, mutta tukevasti teoriaan ja tutkimukseen perustuvasta koulutusyhteisöstä. Ajatuksenamme oli tarjota mielenterveyden ammattilaisille koulutusta, jossa terapeuttisia taitoja opetellaan ja harjoitellaan kokemuksellisesti, reflektoiden ja käytäntöön soveltaen.

Haaveemme on tullut toteen. Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutuksen on käynyt yli tuhat alan ammattilaista, ja palaute on ollut hyvin innostunutta ja kiittävää! Nämä ammattilaiset ovat hyödyntäneet lyhytterapeuttisia taitoja menestyksekkäästi omissa professioissaan, ja koulutus on lisännyt merkittävästi työn vaikuttavuutta ja mielekkyyttä.

Lyhytterapian suosion kasvu viimeisen viiden vuoden aikana sai meidät miettimään, kuka lyhytterapiaa voi antaa ja millaisella koulutuksella ja kokemuksella. Arviomme mukaan lyhytterapian tekeminen on hyvin vaativaa ja vastuullista työtä, johon tarvitaan riittävä määrä koulutusta, kokemusta ja itsetuntemusta. Samaan aikaan lyhytterapeutti -nimike Suomessa on tällä hetkellä täysin sääntelemätön eikä myöskään koulutukselle ole määritelty laatukriteerejä. Me otimme mallia kansainväliseltä kentältä ja rakensimme ICATA:n (International Cognitive Analytic Association) koulutusmallisuositusten ja NHS:n ja UCL:n IAPT (Improving Access to Psychological Therapy) -ohjelmaan pohjautuen kognitiivis-analyyttisen lyhytterapeuttikoulutuksen, joka käynnistyy syksyllä 2022.

Olemme vahvasti mukana myös psykoterapeuttikoulutusten kentällä. Shortumin kouluttajat Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola ja Leena Särkelä kouluttavat säännöllisesti KAT psykoterapeuttikoulutuksissa. Syksyllä 2022 pääsemme aloittamaan ensimmäisen integratiivisen ruotsinkielisen psykoterapeuttikoulutuksen yhteistyössä Åbo Akademin kanssa, mikä on huikea ja tarpeellinen panostus ruotsinkielisen psykoterapian saatavuuteen.

Neljäntenä koulutustarjontamme kulmakivenä on omien ja vierailevien kouluttajiemme ajankohtaiset ja laadukkaat terapeuttisten taitojen koulutukset. Meillä on ollut suuri ilo saada kouluttajakumppaniksemme suomalaisia ja kansainvälisiä psykoterapiakoulutuksen huippunimiä. Koulutustarjontamme vaihtelee ja kasvaa koko ajan, joten suosittelemme seuraamaan koulutuskalenteriamme sekä tilaamaan uutiskirjeemme.

Leena Särkelä Shortum koulutustalon johtaja

Tavoitteemme on tarjota laadukasta, ajan hermolla olevaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa terapeuttisten taitojen koulutusta

Yli 1000 ammattilaista on käynyt Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot

Koulutuksen arvosanojen ka 4.7/5

Koulutukset ja työnohjaus

Kouluttajamme ja työnohjaajamme ovat kokeneita psykologian ja psykoterapian ammattilaisia, joilla on vahva käytännön osaaminen ja pedagogiset taidot

Tutustu asiantuntijoihimme!

Terapeuttisen taitojen koulutukset

Ajankohtaisia ja käytännönläheisiä, vahvasti tutkimukseen ja teoriaan pohjautuvia 1-2 päivän täydennyskoulutuksia terapeuttisista taidoista. Nämä koulutukset on tarkoitettu koulutuksesta riippuen terapeuttista työtä tekeville ammattilaisille ja psykoterapeuteille. Tällä hetkellä koulutustarjonnassa on motivoiva haastattelu, See Far CBT korttityöskentely- ja traumanhoitomenetelmä, tunnekeskeinen työskentely, hengitys terapeutin tukena ja kehollisuus psykoterapiassa. 

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot

Suosittu ja monipuolinen kahdeksan päivän koulutuspaketti, joka antaa sote-alan ammattilaiselle tukevat eväät lyhytterapeuttisen työotteen soveltamiseen omassa päivittäisessä työssään. Järjestämme lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutusta sekä kaikille ammattilaisille avoimena lähi- ja etäkoulutuksena, että räätälöitynä tilauskoulutuksena. Ensimmäinen moduuli on saatavilla myös itsenäisesti tehtävänä verkkokoulutuksena. Järjestämme lyhytterapeuttiseen työotteeseen liittyen myös mini-interventiokoulutusta, jatkopäiviä ja työpajoja.

KAT lyhytterapeuttikoulutus (30 op)

Laadukas, monipuolinen ja syvällinen lyhytterapian ammatillinen täydennyskoulutus. KAT lyhytterapeuttikoulutus sisältää Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutusjakson lisäksi KAT syventävät terapeuttisen taidot -koulutusjakson, Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen -kokonaisuuden, koulutuksellisen työnohjausprosessin ja oman lyhytterapian. Osaaminen varmistetaan näytöllä ja lopputyöllä. KAT lyhytterapeuttikoulutus on tarkoitettu sote-ammattilaisille, joilla on riittävä pohjatiedot psykologiasta. KAT lyhytterapeuttikoulutus on myös täydennyskoulutus psykoterapeuteille, jotka haluavat Kelan KAT lisäpätevyyden.

Tilauskoulutukset

Tarjoamme tilauskoulutuksia sekä lyhytterapiasta että muista terapeuttisista taidoista. Lyhytterapeuttisesta työotteesta olemme räätälöineet omat, kohderyhmän huomioivat koulutuspaketit eri ohjaus- ja auttamistyön sektoreille: työterveyteen, oppilashuoltoon, opiskelijaterveydenhuoltoon, psykiatriaan, perheneuvolaan, kriisikeskuksiin ja nuorisokoteihin. Kysy lisätietoja ja lähetä tarjouspyynnöt Leenalle.

Työnohjaus

Tarjonnassamme on lyhytterapian ja psykoterapian työnohjausta, psykologien työonohjausta eri sektoreilla, sote-alan yhteisöjen ryhmätyönohjausta ja työyhteisötyönohjausta sekä esihenkilöiden ja HR:n edustajien terapeuttista työnohjausta.

LISÄTIETOJA

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluisitko esittää tarjouspyynnön tilauskoulutuksesta?

Lisätietoja saat suoraan Leenalta!

LEENA SÄRKELÄ

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Olemme kouluttaneet lyhytterapeuttista työotetta tilauskoulutuksena seuraavissa organisaatioissa ja yrityksissä

 • Aalto yliopiston opintopsykologit
 • Espoon perheasiain neuvottelukeskus
 • Esbo elevvård
 • Espoon perheneuvolat
 • Heinola oppilashuolto
 • Helsingin kaupunki ensilinjan palvelut
 • Helsingin kaupunki terveysaseman ja Miepin mielenterveyspalvelut
 • Helsingin kaupunki perheneuvolat
 • Helsingin kaupungin oppilashuolto 
 • Helsingin yksityiskoulut
 • Helsingin yliopisto
 • Heltti työterveyshuolto
 • HUS Raseborg Raasepori mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • HUS neuropsykologit
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Keusote perheneuvolat
 • Kymsote mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Lahden kaupungin oppilashuolto
 • Mehiläinen työterveyspsykologit
 • Nuorisokoti Puro 
 • Pihlajalinna
 • Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 
 • Soite mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Suomen yliopistojen opintopsykologit
 • Turun, Rauman, Saimaan ja Pohjanmaan kriisikeskus
 • Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Vantaan kaupungin oppilashuolto
 • Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS

Lisäksi avoimiin koulutuksiimme on osallistunut mm. eri alojen psykologeja työterveyshuollon, oppilashuollon, neuropsykologian, ammatinvalinnan ja uraohjauksen, ja psykiatrian ympäristöistä, työterveyslääkäreitä, psykiatreja, sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalipsykologeja ja psykologian ja psykoterapian koulutuksessa olevia.

Vi utbildar både på svenska och på finska.