Mitä haluaisit oppia tänä vuonna?

Koulutus ja ohjaus

Meillä Shortumissa on vakaa usko koko iän jatkuvaan oppimiseen. Varsinkin elämän eteenheittämät haasteet tuottavat mitä parhaimman lähtökohdan uusien näkökulmien ja taitojen hankkimiselle. Joka tapauksessa silloin ollaan jo valmiiksi epämukavuusalueella, joka on kaiken oppimisen isä ja äiti.

Myös koulutuksissamme me lähdemme liikkeelle työn ja elämän tuottamista konkreettisista pulmatilanteista ja oppimisen tarpeista. Tähtäämme siihen, että jokainen koulutuksiimme tai ohjaukseemme osallistunut lähtee mukanaan niin uusia ajattelutapoja, heti käyttöön otettavia käytännön taitoja, kuin jotain aivan henkilökohtaisesti itseään ja elämäänsä rikastuttavaa.

Koulutustalon koulutuskokonaisuudet ulottuvat puolen päivän työpajoista 8-12 kuukauden koulutuskokonaisuuksiin, jotka antavat psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaiselle jo tukevat eväät lyhytterapeuttisen työotteen soveltamiseen omassa päivittäisessä työssään.

Työelämätalon koulutukset yltävät tunnin tietoiskuista useamman päivän valmentaviin kokonaisuuksiin. Linkki työelämätaloon tässä.

Kaikkien koulutustemme taustalla on vankka psykologinen ammattiosaaminen ja kokemus, tutkittu tieto ja ymmärrys muutoksen lainalaisuuksista.

Erityisesti Lyhytterapiatalon koulutuksiin hakeutuville suosittelemme myös tutustumista Katri Kannisen ja Liisa Uusitalo-Arolan kirjaan Lyhytterapeuttinen työote (PS-Kustannus, 2015), sekä mielenterveystalo.fi -palvelun ammattilaisosiossa sijaitsevaan KAT-manuaaliin.

Lisäksi voit tehdä pikasilmäyksen kognitiivis-analyyttiseen jäsennystapaan tässä.