Terapiataitojen koulutukset eri ammattiryhmille

Mielen parissa työskentelevä, täydennä osaamistasi laadukkaalla koulutuksella

Etkö löytänyt itseäsi yllä olevista ammattiryhmistä? Shortumin koulutukset on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi mielenterveystyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään tekevät terapeuttisia prosesseja. Koulutuksiimme tarvitaan siis soveltuva taustakoulutus. Yllä kuvattujen ammattiryhmien lisäksi koulutamme toimintaterapeutteja, puheterapeutteja, sairaalapastoreita ja sielunhoitoa tekeviä pastoreita ja teologeja lyhytterapeuttiseen työotteeseen. 

Suosituimmat koulutukset

KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

Koulutus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa suoritetaan joko etä- tai lähiopintoina. Toiseen osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella, kun ensimmäinen osa on suoritettu.

Voit suorittaa myös halutessasi vain osan I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10op), joka jo itsessään antaa selkeän työvälineen tapausjäsennykseen, fokuksen löytämiseen ja tavoitteen asetteluun.

Kouluttajina ovat arvostetut lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

OSA I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)

 “Lyhytterapeuttisen työoteen perustaidot” -koulutuskokonaisuus (10 op, moduulit I-IV) on ammatillinen täydennyskoulutus, jossa perehdytään kognitiivis-analyyttiseen psykologiseen tapausjäsennykseen, sen visuaaliseen hahmottamiseen eli mäppäykseen ja lyhytterapeuttisen muutosprosessin rakentamiseen ja läpivientiin.

Järjestämme koulutuksen aina syksyisin ja keväisin etä- ja lähitoteutuksina.

Teemme myös räätälöityjä tilauskoulutuksia. Tilauskoulutuksen työpaikallesi vois tilata suoraan Leenalta leena.sarkela@shortum.fi

KAT-lyhytterapeutti koulutuksen II-osa (20 op)

Sosiaalityöntekijän ja sosionomin taustakoulutuksella ja perustaidot käytyäsi voi hakea myös KAT Lyhytterapeutti II osaan, mikäli teet lyhytterapiaprosesseja ja tutkintosi sisältää jo valmiiksi 30 op:n psykologian opinnot tai olet käynyt 30 op:n lisäkoulutuksen psykoterapeuttiset valmiudet. 

II osa sisältää kognitiivis-analyyttisen terapian syventävät opinnot ja siihen kuuluu koulutuspäiviä, ammatillista kehittymistä, kirjallisia tehtäviä, työnohjaus ja oma lyhytterapia. 

Meille on hyvin tärkeä asia, että lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysalan ammattilaisille. Siksi II osaan on taustakoulutusvaatimukset.

Muut terapeuttisten taitojen koulutukset

Suosittelemme  myös joitakin lyhyemmistä 1-2 päivän täydennyskoulutuksistamme. Terapeuttisiin interventioihin erikoistunut sosiaalialan ammattilainen voi osallistua myös muihin terapeuttisten taitojen koulutuksiimme.

Kouluttajina ovat arvostetut terapia-alan asiantuntijat, kuten Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi ja Leena Ehrling. 

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta traumainformoituun työotteeseen ja uupumuksen hoitoon. Tervetuloa mukaan!

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta:

Palautteita koulutuksista

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Olen toimintaterapeutti ja koulutus antoi hyvää pohjaa asiakkaan käyttäytymisen haasteiden käsittelyyn. Koulutus antoi minulle paljon inspiraatiota ja työkaluja asiakkaan haasteiden kohtaamiseen ja tavoitteiden suunnitteluun. Uskon, että mielenterveyspuolella tai työterveydessä työskentelevät toimintaterapeutit voisivat saada tästä koulutuksesta paljon hyötyä ja hyvää struktuuria asiakkaan haasteiden avaamiseen.

Toimintaterapeutti, mielenterveyspalvelut

Monipuolinen, käytännönläheinen, innostava, osallistava koulutus. Kouluttajat asiantuntevia.

Toimintaterapeutti, yksityiset palvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

  • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
  • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
  • Kouluttajat ja koulutuspaikat