Lyhytterapia-koulutukset ja teemakoulutukset erikoislääkäreille

Täydennä osaamistasi laadukkaalla koulutuksella

Lämpimästi tervetuloa sivuillemme, terapeuttisista taidoista kiinnostunut työterveyden tai psykiatrian erikoislääkäri tai erikoistuva! Kuuden vuoden lyhytterapian kouluttamiskokemuksemme aikana olemme yhä enemmän kohdanneet lääkäreitä, jotka haluavat kehittyä psyykkisten oireiden psykologisessa ymmärtämisessä ja auttaa potilaita kohti todellista muutosta. Nämä lääkärit haluavat hoitaa potilaitaan kokonaisvaltaisesti ja tukea heidän toimijuuttaan.

Shortumin lyhytterapeuttisen työotteen koulutukset sekä muut terapiataitojen koulutukset ovat täydennyskoulutuksia lääkäreille, jotka haluavat laadukasta koulutusta sekä vaikuttavia työkaluja asiakastyön työkalupakkiinsa.

Panostamme napakkaan teoriaan ja tuoreimpaan tutkimukseen, mutta jätämme riittävästi aikaa kokemuksellisuudelle, harjoittelulle ja käytännönläheisyydelle.

Suosituimmat koulutukset erikoislääkäreille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

Koulutus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa suoritetaan joko etä- tai lähiopintoina. Toiseen osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella, kun ensimmäinen osa on suoritettu.

Voit suorittaa myös halutessasi vain osan I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10op), joka jo itsessään antaa selkeän työvälineen tapausjäsennykseen, fokuksen löytämiseen ja tavoitteen asetteluun.

Kouluttajat ovat psykologeja ja kouluttajapsykoterapeutteja, kuten lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

OSA I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutus on suosittu lääkäreiden täydennyskoulutus, jossa perehdyt kognitiivis-analyyttiseen psykologiseen tapausjäsennykseen, sen visuaaliseen hahmottamiseen eli mäppäykseen ja lyhytterapeuttisen muutosprosessin rakentamiseen ja läpivientiin.

Järjestämme koulutuksen aina syksyisin ja keväisin etä- ja lähitoteutuksina.

Teemme myös räätälöityjä tilauskoulutuksia, joissa koulutamme työterveydessä, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa, psykiatriassa, oppilashuollossa, perheneuvolassa, kriisikeskuksessa, nuorisoasemalla, tai neuropsykologian yksikössä työskenteleviä psykologeja. Tilauskoulutuksen työpaikallesi vois tilata suoraan Leenalta leena.sarkela@shortum.fi

KAT-lyhytterapeutti koulutuksen II-osa (20 op)

Lääkärin koulutuksella ja perustaidot (I-osa) käytyäsi voit hakea myös KAT Lyhytterapeutti II-osaan, mikäli teet lyhytterapiaprosesseja ja tutkintosi sisältää jo valmiiksi 30 op:n psykologian opinnot, tai olet käynyt 30 op:n lisäkoulutuksen psykoterapeuttiset valmiudet. 

II osa sisältää kognitiivis-analyyttisen terapian syventävät opinnot ja siihen kuuluu koulutuspäiviä, ammatillista kehittymistä, kirjallisia tehtäviä, työnohjaus ja oma lyhytterapia. 

Meille on hyvin tärkeä asia, että lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysalan ammattilaisille. Siksi II osaan on taustakoulutusvaatimukset.

Muut erikoislääkärin työtä tukevat terapeuttisten taitojen koulutukset

Suosittelemme  erikoislääkäreille myös joitakin lyhyemmistä 1-2 päivän täydennyskoulutuksistamme. Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta uupumuksen hoitoon sekä traumainformoituun työotteeseen. Terapeuttisia interventioita tekevä  erikoislääkäri voi osallistua myös muihin terapeuttisten taitojen koulutuksiimme.

Kouluttajina ovat arvostetut terapia-alan asiantuntijat, kuten Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi ja Leena Ehrling. 

Koulutuksiin voit ostaa paikan suoraan verkkokaupastamme. Tervetuloa mukaan!

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta:

Palautteita koulutuksista

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Sain todella hyvän työkalun mielialapotilaiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Oma työssä jaksaminen nousee kun käytössä on strukturoituja ja toimivia keinoja. Työterveyslääkäreille koulutus sopii erittäin hyvin ja mielelläni suosittaisin kollegallekin!

Työterveyslääkäri, yksityinen lääkäriasema

Selkeä koulutuskokonaisuus! Sopivasti teoriaa ja käytännön harjoittelua sekä aikaa selventäville kysymyksille/vastauksille. Kiinnostuin ihan uudella tavalla kognitiivis-analyyttisesta psykoterapiasta ja sain hyviä näkökulmia potilastyöhön.

Psykiatrian erikoislääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

  • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
  • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
  • Kouluttajat ja koulutuspaikat