Lyhytterapia- ja teemakoulutukset psykologeille

Psykologi, täydennä osaamistasi laadukkaalla koulutuksella

Lämpimästi tervetuloa sivuillemme, psykologi! Myös me Shortumin kouluttajat olemme pohjakoulutukseltamme psykologeja ja suuri intohimomme onkin tukea psykologien ammatillista kasvua ja kehitystä.

Psykologin ammattikuvassa yhdistyy vankka teoreettinen ja tutkimuksellinen osaaminen ja tämän tiedon soveltaminen käytäntöön. Samaan olemme pyrkineet pitkissä ja lyhyissä koulutuksissamme. Panostamme napakkaan teoriaan ja tuoreimpaan tutkimukseen, mutta jätämme riittävästi aikaa kokemuksellisuudelle, harjoittelulle ja käytännönläheisyydelle.

Shortumin lyhytterapeuttisen työotteen koulutukset sekä muut terapiataitojen koulutukset ovat täydennyskoulutuksia psykologeille, jotka haluavat laadukasta koulutusta sekä vaikuttavia työkaluja asiakastyön työkalupakkiinsa. KAT Lyhytterapeutti (30 op) koulutuskokonaisuus antaa syvällisen ja monipuolisen kehyksen lyhytterapian toteuttamiseen.

Suosituimmat koulutukset psykologeille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

KAT Lyhytterapeutti -koulutus on laadukas täydennyskoulutus, jonka taustavaatimukset ovat samat kuin psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa tiedolliset valmiudet kognitiivis- analyyttisen psykoterapian ja valikoitujen näyttöön perustuvien menetelmien teoreettisesta viitekehyksestä ja taidolliset valmiudet näiden menetelmien soveltamisesta käytännön lyhytterapeuttisessa työssä.

Kouluttajina ovat arvostetut lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

Koulutus muodostuu kahdesta osasta. Voit suorittaa myös halutessasi vain osan I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10op).

OSA I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -koulutus on suosittu psykologien keskuudessa.

Järjestämme koulutuksen aina syksyisin ja keväisin etä- ja lähitoteutuksina.

Teemme myös räätälöityjä tilauskoulutuksia, joissa koulutamme työterveydessä, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa, psykiatriassa, oppilashuollossa, perheneuvolassa, kriisikeskuksessa, nuorisoasemalla, tai neuropsykologian yksikössä työskenteleviä psykologeja. Tilauskoulutuksen työpaikallesi voit tilata suoraan Leenalta leena.sarkela@shortum.fi

KAT-lyhytterapeutti koulutuksen II-osa (20 op)

“Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot” -kokonaisuuden suorittamisen jälkeen voit jatkaa II osaan ja saada kokonaisuutena KAT Lyhytterapeutti -opinnot (30 op).

II-osassa syvennämme kognitiivis-analyyttisen lähestymistavan teoreettista ja käytännön osaamista. Koulutus koostuu koulutuspäivistä, ammatillisen kehittymisen päivistä, kirjallisista tehtävistä, työnohjauksesta, vertaisryhmätyöskentelystä ja omasta terapiasta.

Meille on hyvin tärkeä asia, että lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysalan ammattilaisille. Siksi II osaan on taustakoulutusvaatimukset.

Muut psykologin työtä tukevat terapeuttisten taitojen koulutukset

Lyhyemmät, 1-3 päivän terapeuttisten taitojen koulutuksemme sopivat psykologeille, jotka työssään tekevät terapeuttisia interventioita. Koulutuksiin voit ostaa paikan suoraan verkkokaupastamme.

Kouluttajina ovat arvostetut psykoterapia-alan asiantuntijat, kuten Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi ja Leena Ehrling. 

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta:

Palautteita koulutuksista

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Erittäin hyvin rakennettu ja loogisesti etenevä koulutus. Harjoitteet avasivat ja tukivat teoriaa ja niiden vähä vähältä syventyminen vei eteenpäin oppimisprosessia. Kaikesta huomaa, että koulutus on rakenteita myöten hyvin suunniteltu ja ”ostaja saa mitä tilaa. 

Psykologi, yksityiset palvelut

Erinomainen kokonaisuus, hyvin käytännönläheinen mutta samalla vankasti teoriaan ja tutkimukseen pohjautuva. Rytmitys oli hyvä ja etänäkin luennoitsijan energia välittyi ja piti kuuntelijan hyvin vireessä. Kiitos!

Psykologi, työterveys

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

  • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
  • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
  • Kouluttajat ja koulutuspaikat