Leena Särkelä kouluttamassa

Lyhytterapia-koulutukset ja teemakoulutukset psykoterapeuteille

Psykoterapeutti, täydennä osaamistasi laadukkaalla koulutuksella

Lämpimästi tervetuloa sivuillemme, psykoterapeutti! Me Shortumissa tarjoamme korkealaatuisia lyhytterapia-koulutuksia ja psykoterapeuttisten taitojen koulutuksia ammattilaisille.

Koulutustoimintamme lähti lyhytterapeuttisista taidoista, ja se onkin edelleen toimintamme kulmakivi ja intohimomme kohde. Koulutustarjontamme on laajentunut myös ajankohtaisiin psykoterapia-alan käytännönläheisiin koulutuksiin. Kouluttajamme ovat alan arvostettuja asiantuntijoita ja edelläkävijöitä. Laadukkuus on meille kaiken tekemisemme keskiössä.

Moni psykoterapeutti jakaa kanssamme kokemuksen, että tässä ammatissa ei koskaan tule valmiiksi. Aina on uutta opittavaa erilaisissa näkökulmissa ihmismielen kiemuroihin ja hoitoon, mukaan lukien oma itsetuntemuksemme psykoterapeutteina. Sepä tosin tekee tästä ammatista loputtoman kiinnostavaa ja innostavaa! Samalla psykoterapiakenttämme on murroksessa. Pitkää psykoterapiaa ehdottomasti tarvitaan, mutta samalla lyhytpsykoterapian kysyntä on lisääntynyt sekä yksityisellä, vakuutus- että julkisella puolella.

Moni psykoterapeutti on tullut koulutuksiimme hankkimaan lisäoppia siitä, mitä erityispiirteitä liittyy aikarajalliseen prosessiin ja miten he voivat syventää ja jämäköittää lyhyttä työskentelyä. Kognitiivis-analyyttinen tapausjäsennyksen taito, visuaalinen hahmottaminen eli mäppäys ja erilaiset kokemukselliset tunnetyöskentelyn tekniikat ovat saaneet kiitollisen vastaanoton mm. fokuksen löytämisen sekä työskentelyn rakentamisen ja syventämisen apuna.

KAT Lyhytterapeutti -koulutuskokonaisuus (30 op) on syventävä lisäkoulutus lyhytpsykoterapian tekemiseen ja kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan (KAT). Yksilöpsykoterapeutti saa koulutuksesta KAT-lisäpätevyyden ja voi merkitä sen terapiasuuntaukseksi Kelan tietoihin.

Suosituimmat koulutukset psykoterapeuteille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

KAT Lyhytterapeutti -koulutus on laadukas täydennyskoulutus, jonka taustavaatimukset ovat samat kuin psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa tiedolliset valmiudet kognitiivis- analyyttisen psykoterapian ja valikoitujen näyttöön perustuvien menetelmien teoreettisesta viitekehyksestä ja taidolliset valmiudet näiden menetelmien soveltamisesta käytännön lyhytterapeuttisessa työssä. Yksilöpsykoterapeutti saa kokonaisuudesta 30 op:n kognitiivis-analyyttisen psykoterapian lisäpätevyyden (toisen suuntauksen Kelaan).

Kouluttajina ovat arvostetut lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

Koulutus muodostuu kahdesta osasta. Voit suorittaa myös halutessasi vain osan I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10op).

OSA I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)

Suosittelemme psykoterapeuteille lisäkoulutukseksi lyhytpsykoterapiaan “Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot” -koulutuskokonaisuutta (moduulit I-IV).

Uutuutena syksyllä 2023 on tarjolla kokonaisuuden I moduuli “Lyhyt työote ja tapausjäsennyksen taito” eksklusiivisesti ainoastaan psykoterapeuteille.

Teemme myös räätälöityjä tilauskoulutuksia ryhmille. Tilauskoulutuksen työpaikallesi vois tilata suoraan Leenalta leena.sarkela@shortum.fi

Kouluttajat kaikissa kokonaisuuksissa ovat psykologeja ja kouluttajapsykoterapeutteja.

KAT-lyhytterapeutti koulutuksen II-osa (20 op)

Psykoterapeutti voi jatkaa perustaitojen jälkeen opintoja myös KAT Lyhytterapeutti II osaan (20 op), johon haetaan erikseen.

II osa sisältää kognitiivis-analyyttisen terapian syventävät opinnot ja siihen kuuluu koulutuspäiviä, ammatillista kehittymistä, kirjallisia tehtäviä, työnohjaus ja oma lyhytterapia. Yksilöpsykoterapeutti saa kokonaisuudesta 30 op KAT lisäpätevyyden.

Meille on hyvin tärkeä asia, että lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysalan ammattilaisille. Siksi II osaan on taustakoulutusvaatimukset.

Muut psykoterapeutin työtä tukevat terapeuttisten taitojen koulutukset

Suosittelemme psykoterapeuteille lämpimästi lyhyempiä 1-3 päivän terapeuttisten taitojen täydennyskoulutuksia. Nämä koulutukset sopivat erittäin hyvin pitkää ja lyhyttä psykoterapiaa tekeville. Koulutuksiin voit ostaa paikan suoraan verkkokaupastamme.

Kouluttajina ovat arvostetut terapia-alan asiantuntijat, kuten Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi ja Leena Ehrling. 

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta:

Palautteita koulutuksista

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Erinomaiset koulutuspäivät ja tosi hyvä kouluttaja! Monipuolisesti tuo esiin aiheita, eri näkökulmia/suuntauksia käyttäen, teoriaa ja omia kokemuksia. Opin paljon lyhytterapian prosessista ja sain innostuksen tehdä Palse-terapioita.

Psykoterapeutti, yksityiset palvelut

Kouluttajalla erinomainen kyky kannustaa jokaisen ammattilaisen persoonallista työotetta. Kouluttaja pystyi nivomaan (hyödyntämään) koulutettavien ammattitaidon ryhmätöiden kautta osaksi koulutuksen tietopakettia. Ihailtavaa!

Psykoterapeutti, mielenterveyspalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

  • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
  • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
  • Kouluttajat ja koulutuspaikat