Utbildning i Korttidsterapeutiskt arbetsätt

Korttidsterapeutiskt arbetsätt utbildning av hög kvalitet

Shortum erbjuder svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt. Skolningen lämpar sig för psykologer, socialarbetare, socionomer, kuratorer, psykiatriska sjukskötare och andra som arbetar med klienter som mår illa psykiskt.

Varför delta i utbildningen?

Korttidsterapeutiskt arbetsätt utbildningen omfattar åtta dagar och under dessa dagar lär du dig det mest väsentliga du behöver veta för att effektivt kunna genomföra korta interventioner och/eller terapier. Vi ger dig färdigheter som du genast kan ta i bruk i ditt arbete.

Vår målsättning är att ge verktyg för att kunna arbeta meningsfullt och fokuserat även då tidsresurserna är begränsade.

Nästa utbildningstart: April 2024

Korttidsterapeutiskt arbetsätt utbildningen består av fyra moduler (4x2dagar) och du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

2024 KORTTIDSTERAPEUTISKT ARBETSSÄTT, DISTANSUTBILDNING

Utbildningen består av fyra moduler. 4 X 2 dagar, distansutbildning.

18.-19.4. (I), 27.-28.5. (II), 22.-23.8. (III), 3.-4.10. (IV)

Om korttidsterapeutist arbetsätt

Vi som arbetar inom området psykisk hälsa har ofta en god grundutbildning, men vi har sällan fått konkret undervisning i hur man i praktiken skall åstadkomma förändring i arbetet med klienter, eller hur man systematiskt bygger interventioner.

Allt fler människor söker hjälp, och våra klienter har ofta svårigheter på flera olika plan. Det finns en beställning på oss att kunna hjälpa våra klienter även då resurserna är begränsade.

Ett integrativt sätt att närma sig kärnan av problemet

Korttidsterapeutiskt arbetssätt är aktivt, målinriktat och fokuserat. Det bygger på kognitiv-analytiskt (KAT) teori och evidensbaserad kunskap om vad som fungerar i terapeutiskt arbete. Du lär dig att gestalta och bygga upp skräddarsydda interventioner som fokuserar på det som är väsentligt och realistiskt för klienten just nu. Du lär dig dessutom hur ni kan närma er svåra och smärtsamma saker tillsammans med klienten trots att ni inte har möjlighet att träffas under en lång period.

Korttidsterapeutiska utbildningen – fyra moduler är uppbyggda enligt dessa teman:

Korttidsterapeutist arbetsätt tbildningen består av fyra moduler (4x2dagar) och du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

Modul I

Korttidsterapeutiska arbetssätt och konsten att göra fallformuleringar

Modul II

Fokus, målsättningar och arbete med klientens motivation

Modul III

Principer och metoder för arbetet i mittfasen

Modul IV

Med och motkänslor samt hur avsluta behandlingar

Du kan anmäla dig till den första modulen och sedan fortsätta till följande ifall du upplever utbildningen nyttig för just dig.

Läs mer av Korttidsterapeutiskt arbetsätt

Utbildningen baserar sig på Kanninen & Uusitalo-Arola (2015) Lyhytterapeuttinen työote PS-kustannus. Varje kapitel motsvarar en utbildningsdag. Du kan delta utan att läsa boken. Boken ger dock fördjupad kunskap om alla ämnen.

En förkortad version av vår bok ”Lyhytterapeuttinen työote”, Korttidsterapeutiskt arbetssätt, är nu tillgänglig på svenska. Pris: 25€.

KÖP boken Lyhytterapeuttinen työote på finska här.

KÖP PDF-boken på svenska här.

Jenny Nyberg

Intresserad?

Kontakta Katri eller Jenny for mer information om korttidsterapeutiskt arbetsätt utbildning.

Katri Kanninen

VD, PSYKOLOGIE DOKTOR, PSYKOTERAPEUT

katri.kanninen@shortum.fi
+358 41 517 8088

Jenny Nyberg

PSM, PSYKOLOG, PSYKOTERAPEUT YET

jenny.nyberg@shortum.fi
+358 40 735 4676