Mikä Shortum on?

Shortum on elämisen taitojen kehityskeskus kaikille, jotka haluavat menestyä työssään, voida hyvin ja pitää hyvää huolta läheisistään. Kaikkien palvelujemme ytimessä oleva lyhytterapeuttinen työote pohjautuu vahvaan tieteelliseen näyttöön ja on mallinnettu toiminnassamme ainutlaatuisen laadukkaalle tasolle sekä lyhytterapiatalossa, työelämätalossa että koulutuksissamme. 

Shortumin ammattilaisina olemme lyhytkestoisen muutostyöskentelyn erityisosaajia. Vahvan ja monipuolisen ammattitaitomme ansiosta pystymme palvelemaan sinua niin työ- kuin yksityiselämän kysymyksissä. Lisäksi olemme vielä hyviä tyyppejä!

Aidosti merkityksellinen ja vaikuttava työskentely ei läheskään aina vaadi vuosia

Lyhyt työskentely on mielekästä, kun siinä keskitytään olennaisiin, saavutettavissa oleviin asioihin, ja kun rakennetaan olemassaolevien resurssien varaan.

Liikkeelle lähdetään aina huolellisesta jäsentelystä, jossa luodaan kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta. Jäsennyksen avulla yhteistyö kohdennetaan siihen, mikä on tilanteessa oleellisinta.

Ajan rajallisuus auttaa näkemään metsän puilta ja välttämään eksymistä sivujuoniin. Silti pysähtyminen, kohtaaminen, läsnäolo ja lämpö tulevat aina ensin.

työn tuloksellisuus perustuu inhimillisten perustarpeiden ymmärtämiseen

Onnellisten organisaatioitten ja pitkäjänteisen menestyksen takana on meitä kaikkia koskettavien perustarpeiden, vuorovaikutuksen ja työyhteisöissä vaikuttavien lainalaisuuksien ymmärtäminen. Tämä on Shortum Työelämätalon ammattilaisten erikoisalaa.

Asiantuntijoittemme työkalupakeista löytyy välineet monen työhyvinvoinnin ja aikaansaamisen esteen ylittämiseen. Merkityksellisyys ja tuloksellisuus ovat usein pienistä liikkeistä kiinni.

Lyhytterapeuttinen työote pähkinänkuoressa

Lyhytterapeuttinen työote perustuu kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan (KAT). Tämä kehittyi Britanniassa 1970-luvun loppupuolella, kun julkisten palveluiden määrärahoja supistettiin ja toimintaa oli pakko tehostaa. Oli selvitettävä, mikä on oleellista ja välttämätöntä hyväätekevän muutoksen aikaansaamiseksi. Oli myös aika ylittää koulukuntarajat ja ottaa käyttöön eri tahoilla tehdyt parhaat oivallukset ja menetelmät.

Pian huomattiin, että aidosti merkityksellinen ja tuloksellinen työskentely ei läheskään aina vaadi vuosia. Muutama kuukausikin riitti, kun muutokselle välttämättömät elementit olivat läsnä.

Lyhytterapeuttinen työote puolestaan on KATista muokkaamamme sovellus, joka perustuu vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja koeteltujen menetelmien joustavalle ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidylle hyödyntämiselle. Se soveltuu niin yksityiselämässä kuin työssäkin kohdattujen elämisen ja vuorovaikutuksen pulmien ratkomiseen.

Lyhyen työskentelyn jujuna on, että kaikkea ei pyritäkään ratkaisemaan yhdellä kertaa. Muutos yhdellä elämänalueella ja kokemus siitä, miten elämän tai työn haasteita voidaan kohdata, saa usein aikaan positiivisen ketjureaktion. Myönteinen muutos seuraa toistaan.

Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola ovat kirjoittaneet Lyhytterapeuttisesta työotteesta kirjan ja kouluttaneet ammattilaisia työskentelytapaan jo kymmenen vuoden ajan.

Ota yhteyttä