KOULUTTAJAT

Jenny Nyberg

Jenny on psykologi, KAT psykoterapeutti, työnohjaaja ja pian kouluttajapsykoterapeutti. Hän on innostava, käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen kouluttaja. Hänellä on laaja kokemus työskentelystä koulupsykologina, nuorisokodin psykologina ja psykiatriassa sekä näiden alojen kouluttajana. Jenny kouluttaa suomeksi ja ruotsiksi.

Katri Kanninen

Katri on psykologian tohtori, KAT kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on läsnä oleva ja mukaansa tempaava kouluttaja, jonka opetuksessa yhdistyy viimeisin tutkittu tieto ja käytännön monipuolinen kokemus. Katri vetää tällä hetkellä kolmatta KAT-psykoterapeuttikoulutusta ja on kouluttanut lukuisan määrän erilaisia koulutuskokonaisuuksia lyhytterapeuttisesta työskentelystä. Katri kouluttaa suomeksi ja ruotsiksi.

Liisa Uusitalo-Arola

Liisa on psykologian lisensiaatti, KAT kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Liisan pitkä kokemus, havainnollistavat asiakasesimerkit ja valtava tietomäärä näkyvät Liisan selkeässä tavassa kouluttaa. Liisan erityisalueita ovat muun muassa vahva työelämä- ja työhyvinvointiosaaminen ja opiskeluvalmennus.

Leenä Särkelä

Leena on psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, KAT-psykoterapeutti, integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on innostava ja innostuva kouluttaja, jonka intohimona on teorian ja terapeuttisten taitojen opettaminen käytännönläheisten esimerkkien ja harjoittelun kautta. Leena kouluttaa ja työnohjaa KAT-psykoterapeuttikoulutuksissa ja eri psykologian ja psykiatrian työympäristöissä.

Milla Lönnqvist-Salonen

Milla on psykologi, KAT-psykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on asiantunteva ja selkeä kouluttaja, joka osaa havainnollistaa ja ottaa osallistujien oppimistarpeet huomioon. Millalla on pitkä kokemus kliinisenä psykologina psykiatriassa. Terapeuttisten taitojen opettamisen lisäksi hän on kouluttanut vuosien ajan psykiatrista arviointia ja interventiona toimivan psykoterapia-arvion toteuttamista.

Minna Ollikainen

Minna on psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on läsnä oleva, eri näkökulmia käytännönläheisesti yhdistelevä ja vuorovaikutteinen kouluttaja. Hänellä on pitkä kokemus kliinisen psykologin työstä nuorisopsykiatriassa ja psykoterapeutin työstä nuorten ja aikuisten kanssa.