Kouluttajat

Jenny Nyberg

Jenny Nyberg

+358 40 735 4676
jenny.nyberg@shortum.fi

Jenny on psykologi, KAT psykoterapeutti, työnohjaaja ja pian kouluttajapsykoterapeutti. Hän on innostava, käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen kouluttaja. Hänellä on laaja kokemus työskentelystä koulupsykologina, nuorisokodin psykologina ja psykiatriassa sekä näiden alojen kouluttajana. Jenny kouluttaa suomeksi ja ruotsiksi.

Katri Kanninen

Katri Kanninen

+358 40 741 7795
katri.kanninen@shortum.fi

Katri on psykologian tohtori, KAT kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on läsnä oleva ja mukaansa tempaava kouluttaja, jonka opetuksessa yhdistyy viimeisin tutkittu tieto ja käytännön monipuolinen kokemus. Katri vetää tällä hetkellä kolmatta KAT-psykoterapeuttikoulutusta ja on kouluttanut lukuisan määrän erilaisia koulutuskokonaisuuksia lyhytterapeuttisesta työskentelystä. Katri kouluttaa suomeksi ja ruotsiksi.

Liisa Uusitalo-Arola

Liisa Uusitalo-Arola

+358 40 779 1829
liisa.uusitalo-arola@shortum.fi

Liisa on psykologian lisensiaatti, KAT kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Liisan pitkä kokemus, havainnollistavat asiakasesimerkit ja valtava tietomäärä näkyvät Liisan selkeässä tavassa kouluttaa. Liisan erityisalueita ovat muun muassa vahva työelämä- ja työhyvinvointiosaaminen ja opiskeluvalmennus.

Leena Särkelä

Leena Särkelä

+358 41 517 8088
leena.sarkela@shortum.fi

Leena on psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, KAT-psykoterapeutti, integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on innostava ja innostuva kouluttaja, jonka intohimona on teorian ja terapeuttisten taitojen opettaminen käytännönläheisten esimerkkien ja harjoittelun kautta. Leena kouluttaa ja työnohjaa KAT-psykoterapeuttikoulutuksissa ja eri psykologian ja psykiatrian työympäristöissä.

Milla Lönnqvist-Salonen

Milla Lönnqvist

Milla on psykologi, KAT-psykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on asiantunteva ja selkeä kouluttaja, joka osaa havainnollistaa ja ottaa osallistujien oppimistarpeet huomioon. Millalla on pitkä kokemus kliinisenä psykologina psykiatriassa. Terapeuttisten taitojen opettamisen lisäksi hän on kouluttanut vuosien ajan psykiatrista arviointia ja interventiona toimivan psykoterapia-arvion toteuttamista.

Minna Ollikainen

Minna Ollikainen

+358 50 526 5444
minna.ollikainen@shortum.fi

Minna on psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän on läsnä oleva, eri näkökulmia käytännönläheisesti yhdistelevä ja vuorovaikutteinen kouluttaja. Hänellä on pitkä kokemus kliinisen psykologin työstä nuorisopsykiatriassa ja psykoterapeutin työstä nuorten ja aikuisten kanssa.

Arja Sigfrids

Arja Sigfrids

Arja Sigfrids on psykologi, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja. Arjalla on pitkä työura mm. varhaiskasvatuksen ja koulumaailman psykologina ja tunnetaitojen asiantuntijana. Hänellä on laaja-alainen kokemus kouluttamisesta sote-alan työntekijöille mm. lyhytterapeuttisen työotteen, See Far CBT -traumahoitomenetelmän ja Askeleittain -mallin puitteissa. Arjan läsnäolo, viisaus ja lämpö kouluttajana sykähdyttää ja tekee vaikutuksen.

Katri Wahlman-Neuvonen

Katri Wahlman-Neuvonen

+358 50 560 6774
katri.wahlman-neuvonen@shortum.fi

Katri Wahlman-Neuvonen on psykologian lisensiaatti, neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja neuropsykologian kouluttaja- ja työnohjaaja.

Katja Björklund

Katja Björklund

katja.bjorklund@shortum.fi

Katja Björklund on kokenut psykologi, psykologian tohtori, kognitiivinen
psykoterapeutti ja kouluttaja, jonka työskentelyssä näkyy vahva KAT ja integratiivinen osaaminen sekä tutkimuksellinen ote. Katjan kouluttamisessa näkyy monipuolinen osaaminen, selkeys ja jäsentelevyys.
Katjalla on laaja-alaista kokemusta kliinisen psykologin ja kouluttajan tehtävistä erityisesti perheneuvolasta, nuorten matalan kynnyksen hoitopaikoista, kouluista ja YTHS:stä.