Shortumin viihtyisäss aulatilassa on pehmeät sohvat ja viherkasveja.

Lyhytterapia- ja teemakoulutukset sairaanhoitajille

Sairaanhoitaja, täydennä osaamistasi laadukkaalla lyhytterapia-koulutuksella

Lämpimästi tervetuloa sivuillemme mielenterveyden parissa työskentelevä sairaanhoitaja! Olemme kouluttaneet lukuisia terapeuttista työtä tekeviä hoitajia, jotka ovat saaneet lyhytterapeuttisen työotteen kautta työskentelyynsä psykologista ymmärrystä, syvyyttä, rakennetta ja tavoitteellisuutta.

Yhä useampi sairaanhoitaja kohtaa ja hoitaa psyykkisistä oireista kärsiviä asiakkaita, jolloin tilanteen psykologinen jäsentäminen ja psyykkisen muutosprosessin tukeminen korostuvat. Jotkut sairaanhoitajat erikoistuvatkin työssään lyhytterapiaan. Olemme kuuden vuoden ajan kouluttaneet lyhytterapeuttisia taitoja mm. matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa, työterveydessä, psykiatriassa ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä avoimissa koulutuksissamme.

Shortumin lyhytterapeuttisen työotteen koulutukset sekä muut terapiataitojen koulutukset ovat täydennyskoulutuksia sairaanhoitajille, jotka haluavat laadukasta koulutusta sekä vaikuttavia työkaluja asiakastyön työkalupakkiinsa.

Suosituimmat koulutukset sairaanhoitajille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

Koulutus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa suoritetaan joko etä- tai lähiopintoina. Toiseen osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella, kun ensimmäinen osa on suoritettu.

Voit suorittaa myös halutessasi vain osan I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10op), joka jo itsessään antaa selkeän työvälineen tapausjäsennykseen, fokuksen löytämiseen ja tavoitteen asetteluun.

Kouluttajat ovat psykologeja ja kouluttajapsykoterapeutteja, kuten lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

OSA I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)

Ammatillinen täydennyskoulutus, jossa perehdytään kognitiivis-analyyttiseen psykologiseen tapausjäsennykseen ja sen visuaaliseen hahmottamiseen eli mäppäykseen. Työote auttaa menemään ilmioireiden (esim. masennus, ahdistus) taakse ymmärtämään yksilöllisiä psyykkisiä prosesseja ja suunnittelemaan yksilöllistä ja räätälöityä muutosprosessia.

Järjestämme koulutuksen aina syksyisin ja keväisin etä- ja lähitoteutuksina.

Teemme myös räätälöityjä tilauskoulutuksia, joissa koulutamme työterveydessä, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa, psykiatriassa, oppilashuollossa, perheneuvolassa, kriisikeskuksessa, nuorisoasemalla, tai neuropsykologian yksikössä työskenteleviä psykologeja. Tilauskoulutuksen työpaikallesi vois tilata suoraan Leenalta leena.sarkela@shortum.fi

KAT-lyhytterapeutti koulutuksen II-osa (20 op)

Sairaanhoitajan koulutuksella ja perustaidot (I-osa) käytyäsi voit hakea myös KAT Lyhytterapeutti II-osaan, mikäli teet lyhytterapiaprosesseja ja tutkintosi sisältää jo valmiiksi 30 op:n psykologian opinnot, tai olet käynyt 30 op:n lisäkoulutuksen psykoterapeuttiset valmiudet. 

II osa sisältää kognitiivis-analyyttisen terapian syventävät opinnot ja siihen kuuluu koulutuspäiviä, ammatillista kehittymistä, kirjallisia tehtäviä, työnohjaus ja oma lyhytterapia. 

Meille on hyvin tärkeä asia, että lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysalan ammattilaisille. Siksi II osaan on taustakoulutusvaatimukset.

Muut sairaanhoitajan työtä tukevat terapeuttisten taitojen koulutukset

Suosittelemme  myös joitakin lyhyemmistä 1-2 päivän täydennyskoulutuksistamme. Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta uupumuksen hoitoon, traumainformoituun työotteeseen. Tervetuloa mukaan! Terapeuttisia interventioita tekevä sairaanhoitaja voi osallistua myös muihin terapeuttisten taitojen koulutuksiimme.

Kouluttajina ovat arvostetut terapia-alan asiantuntijat, kuten Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi ja Leena Ehrling. 

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta:

Palautteita koulutuksista

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Kiitos mielenkiintoisesta koulutuksesta, avannut minulle paljon uusia näkökulmia ja ajatuksia potilaiden hoitoon. Inspiroivaa ja luovaa!

Sairaanhoitaja, psykiatriset palvelut

Selkeä, strukturoitu kokonaisuus, josta sai paljon eväitä terapeuttiseen työhön. Kaipasin koulutuksesta selkeää menetelmää lyhyeen terapiatyöskentelyyn ja tämä koulutus vastasi odotuksiin. Koulutus ei lyhytterapia-näkökulmasta huolimatta jäänyt pinnalliseksi vaan menetelmä haastaa asiakkaan ongelmien syvälliseen tarkasteluun. 

Sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

  • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
  • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
  • Kouluttajat ja koulutuspaikat