Lyhytterapia- ja teemakoulutukset sosiaalialan ammattilaisille

Sosiaalialan ammattilainen, täydennä osaamistasi laadukkailla koulutuksilla

Monilla sosiaalialan sovellusalueilla vaaditaan vahvaa terapeuttista osaamista ja psykologista ymmärrystä. Intohimonamme on kouluttaa ja viedä tutkimukseen pohjaavaa, mutta käytännönläheistä lyhytterapeuttista osaamista terapeuttista työtä tekeviin sosiaali-alan yksiköihin.

Olemme kuuden vuoden ajan kouluttaneet lyhytterapeuttisia taitoja mm. matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa, psykiatriassa, oppilashuollossa, nuorisoasemilla, perheneuvolassa sekä avoimissa koulutuksissamme.

Olemme kouluttaneet lukuisia terapeuttista työtä tekeviä kuraattoreja, sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja, jotka ovat saaneet lyhytterapeuttisen työotteen kautta työskentelyynsä psykologista ymmärrystä, syvyyttä, rakennetta ja tavoitteellisuutta. 

Suosituimmat koulutukset sosiaalialan työntekijöille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

Koulutus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa suoritetaan joko etä- tai lähiopintoina. Toiseen osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella, kun ensimmäinen osa on suoritettu.

Voit suorittaa myös halutessasi vain osan I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10op), joka jo itsessään antaa selkeän työvälineen tapausjäsennykseen, fokuksen löytämiseen ja tavoitteen asetteluun.

Kouluttajina ovat arvostetut lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

OSA I: Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)

“Lyhytterapeuttisen työoteen perustaidot” -koulutuskokonaisuus (10 op, moduulit I-IV) on ammatillinen täydennyskoulutus, jossa perehdytään kognitiivis-analyyttiseen psykologiseen tapausjäsennykseen, sen visuaaliseen hahmottamiseen eli mäppäykseen ja lyhytterapeuttisen muutosprosessin rakentamiseen ja läpivientiin.

Järjestämme koulutuksen aina syksyisin ja keväisin etä- ja lähitoteutuksina.

Teemme myös räätälöityjä tilauskoulutuksia. Tilauskoulutuksen työpaikallesi vois tilata suoraan Leenalta leena.sarkela@shortum.fi

KAT-lyhytterapeutti koulutuksen II-osa (20 op)

Sosiaalityöntekijän ja sosionomin taustakoulutuksella ja perustaidot käytyäsi voi hakea myös KAT Lyhytterapeutti II osaan, mikäli teet lyhytterapiaprosesseja ja tutkintosi sisältää jo valmiiksi 30 op:n psykologian opinnot tai olet käynyt 30 op:n lisäkoulutuksen psykoterapeuttiset valmiudet. 

II osa sisältää kognitiivis-analyyttisen terapian syventävät opinnot ja siihen kuuluu koulutuspäiviä, ammatillista kehittymistä, kirjallisia tehtäviä, työnohjaus ja oma lyhytterapia. 

Meille on hyvin tärkeä asia, että lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta mielenterveysalan ammattilaisille. Siksi II osaan on taustakoulutusvaatimukset.

Muut sosiaalialan ammattilaisten työtä tukevat terapeuttisten taitojen koulutukset

Suosittelemme  myös joitakin lyhyemmistä 1-2 päivän täydennyskoulutuksistamme. Terapeuttisiin interventioihin erikoistunut sosiaalialan ammattilainen voi osallistua myös muihin terapeuttisten taitojen koulutuksiimme. Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta traumainformoituun työotteeseen ja uupumuksen hoitoon.

Kouluttajina ovat arvostetut terapia-alan asiantuntijat, kuten Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi ja Leena Ehrling. 

Syksyn 2023 koulutuskattauksessa on tarjolla lisäkoulutusta:

Palautteita koulutuksista

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Kouluttajalle lämmin kiitos todella miellyttävästä, selkeästä, kokemuksen rikastamasta kouluttamisesta! Materiaali on erittäin luettavaa ja helposti hyödynnettävää. Yhteiset keskustelut kollegojen kanssa olivat antoisia, ja harjoitukset haastoivat miettimään ja kehittämään omaa työtä. 

Kuraattori, oppilashuolto

Työotteena aivan loistava! Käytännönläheinen koulutus, sopivasti teoriaa ja harjoituksia, keskustelua, hyvä balanssi. Huippukouluttaja! Soisin koulutuksen kaikille sosiaalityön asiakastyötä tekeville!

Sosiaalityöntekijä, mielenterveyspalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

  • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
  • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
  • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
  • Kouluttajat ja koulutuspaikat