Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot

Laadukas ja arvostettu lyhytterapeuttisen työotteen täydennyskoulutus

Shortumin lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on neljästä moduulista muodostuva täydennyskoulutus mielenterveyden, sosiaalialan ja auttamistyön ammattilaisille, kuten psykologeille, lääkäreille, psykoterapeuteille, psykiatrisille sairaanhoitajille, toimintaterapeuteille, sosiaalipsykologeille ja sosiaalityöntekijöille. Olemme kouluttaneet jo +1000 ammattilaista työskentelytapaan.

Suosittelemme ostamaan neljän moduulin koulutuskokonaisuuden kerralla. Tarvittaessa voit ostaa ja opiskella moduulit yksitellen.

Opiskele etänä tai tule mukaan lähikoulutukseen!