Verkkokoulutus | Lyhytterapeuttinen työote ja tapausjäsennyksen taito, moduuli I

Lyhytterapeuttinen työote ja tapausjäsennyksen taito moduuli I, on saatavissa verkkototeutuksena! Varaa paikkasi ja osta suoraan verkkokaupasta.

Seuraava verkkokoulutus käynnistyy 15.11.2021

Verkkokoulutuksen sisältö:

 • Kesto 4 viikkoa
 • Saat joka viikko uuden materiaalin (tekstejä, videoita, harjoituksia, tehtäviä)
 • Verkkokoulutus on täysin itsenäisesti tehtävä opintokokonaisuus, jonka aikana suoritat I moduulin Lyhytterapeuttinen työote ja tapausjäsennyksen taito
 • Olemme toteuttaneet suosittuja Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksia, vuodesta 2017 lähtien sekä lähi- että etäkoulutuksena. Neljän viikon verkkokoulutus on verkkoversio I moduulin sisällöstä, täydennettynä itsenäiseen työskentelyyn soveltuvilla harjoitteilla ja tehtävillä.
 • Materiaalit ovat käytettävissäsi vielä kuukauden ajan koulutuksen loppumisen jälkeen, 12.1.22 asti.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille: psykologeille, lääkäreille, psykoterapeuteille, sairaanhoitajille, työterveyshoitajille, kuraattoreille, sosionomeille, sosiaalityöntekijöille, kriisityöntekijöille, neuropsykologeille, puheterapeuteille, toimintaterapeuteille, sosiaalipsykologeille. Olemme kouluttaneet työotetta laajasti mielenterveys- ja terapiapalveluissa, työterveyshuollossa, oppilas- ja opiskelijahuollossa, perheneuvolassa, neuropsykologian yksiköissä, kriisikeskuksissa, ja nuorisokodeissa.

Lyhyesti menetelmästä:

Lyhytterapeuttinen työote on tehokas ja joustava menetelmä yksilölliseen tapausjäsennykseen ja lyhyeen muutostyöskentelyyn. Se on helposti lähestyttävä työskentelytapa, jonka avulla voidaan toteuttaa fokusoituja terapeuttisia muutosprosesseja. Työotteen taustalla on eri psykoterapian viitekehysten, erityisesti kognitiivis-analyyttisen psykoterapian jäsennystapa, ja se hyödyntää viimeisintä tutkimustietoa tehokkaista terapeuttisista menetelmistä ja muutoksesta.

Verkkokoulutuksen sisältö ja eteneminen

Verkkokoulutus suoritetaan 4 viikon aikana. Saat joka viikko uuden materiaalipaketin (tekstejä, videoita, harjoituksia, tehtäviä) opiskeltavaksi.

1. viikko:
Lyhytterapeuttisen työotteen perusteita

Ensimmäisellä viikolla tutustut lyhytterapeuttisen työskentelyn ominaispiirteisiin, mahdollisuuksiin, teoreettisiin juuriin ja tutkimukseen. Pääset kokeilemaan uutta menetelmää ja kokeilemaan kokemuksellista harjoitetta, joka johdattaa sinut tapausjäsennyksen peruskäsitteisiin.

2. viikko:
Tapausjäsennys ja karttatyöskentely eli mäppäys

Toinen viikko johdattaa sinut tapausjäsennyksen ideaan ja sen rakentamiseen kartan eli Mäpin® muotoon. Viikko sisältää paljon mallinnusta, esimerkkejä ja harjoituksia.

3. viikko:
Lyhyen työskentelyprosessin alkuvaihe

Kolmannella viikolla käsitellään lyhyen työskentelyprosessin vaiheita ja erityisesti alkuvaiheen tehtäviä. Viikko keskittyy osuvaan tavoitteenasetteluun, voimavaroihin ja prosessin rakentamiseen teorian ja käytännön esimerkkien avulla. 

4. viikko:
Lyhyen työskentelyprosessin keski- ja lopetusvaihe ja yhteenvetoa

Neljännellä viikolla tutustut prosessin keski- ja lopetusvaiheen tehtäviin. Opit tekemään yhteenvetoa prosessista kirjeen tai koonnin muodossa. Tällä viimeisellä viikolla reflektoidaan opittua ja viedään sitä käytäntöön.

Seuraava verkkokoulutus alkaa 15.11. Varaa paikkasi heti!

Verkkokoulutuksen oppimisen tavat

Koulutus koostuu erilaisista opiskelumateriaalin ja oppimisen muodoista:

 • tekstitiedostot, joista löydät oppimateriaalin ydinkohtia
 • luentovideot, joista saat tarvittavaa teoriaa ja tutkimusta psykologian ja – psykoterapian kentältä
 • mallinnusvideot, joista näet, miten lyhytterapeuttisia taitoja, erityisesti karttatyöskentelyä eli mäppäystä käytetään
 • kokemukselliset harjoitukset tehdään sekä yksin että asiakastyössä
 • karttatyöskentely- eli mäppäysharjoitukset perustuvat sekä tapausvideoihin että omiin asiakkaisiin
 • pohdintatehtävät houkuttelevat reflektoimaan opittua
 • vertaistehtävät, joista voit keskustella keskustelufoorumilla ja halutessasi FB-ryhmässä

Kouluttajat

Kouluttajina tässä verkkokoulutuksessa toimivat Katri Kanninen ja Leena Särkelä.

Katri on PsT ja kouluttajapsykoterapeutti, joka on kirjoittanut kirjan Lyhytterapeuttisesta työotteesta yhdessä Liisa Uusitalo-Arolan kanssa.

Leena on PsL, erikoispsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti, joka on alusta asti ollut mukana kouluttamassa ja kehittämässä Lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuutta. 

Koulutus sopii hyvin vastaanottotyötä tekeville lääkäreille. Koulutus antaa strukturoidun työkalun jaksamisen, työkyvyn ja mielialaoireiden kanssa työskentelyn tueksi.

Työterveyslääkäri, työterveyshuolto

Koulutus oli erittäin hyvä, monipuolinen, selkeä ja kompakti paketti. Aiheisiin sai hyvin syvennyttyä etänä kun oppimistavat olivat moninaiset.

Psykologi, yksityiset palvelut

Työmenetelmänä aivan loistava! Soisin kaikille sosiaalityön asiakastyötä tekeville koko koulutuksen menetelmäksi työkalupakkiin.

Sosiaalityöntekijä, aikuisten sosiaalityö
 

Sain paljon uusia työkaluja lyhytterapian tekemiseen. Mäppäys!! Toimivaa, tavoitteellista ja muutosta kohti menevää työskentelyä potilaan tarpeista lähtien.”

Psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveyspalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088