Onlineutbildning | Kortterapeutisk arbetsmetod och färdigheter i fallanalyser

Kortterapeutiskt arbetssätt och fallanalyser (modul I) onlineutförande är nu tillgängligt på en ny plattform.

Börja utbildningen när du vill!

Börja utbildningen när det passar dig!

Innehållet i onlineutbildningen:

 • Varaktighet 4 veckor, du genomför utbildningen själv i din egen takt.
 • Varje måndag klockan 8 får du nytt veckomaterial (texter, videor, övningar, uppgifter)
 • Onlineutbildningen är en helt självständig studiehelhet där du under tiden slutför I-modulen Kortterapeutisk arbetsmetod och färdigheter i fallanalyser (innehållet motsvarar 2 närvarodagar, 2,5 studiepoäng).
 • Vi har genomfört populära Kortterapeutisk arbetsmetod -utbildningar sedan 2017 både som närvaro- och onlineutbildningar. Fyra veckors onlineutbildning är en webbversion av innehållet i I-modulen, kompletterad med övningar och uppgifter som passar för självständigt arbete.
 • Materialen är tillgängliga för dig under fyra veckor.

För vem?

Koulutus on avsedd för yrkesverksamma inom social- och hälsovården: psykologer, läkare, psykoterapeuter, sjukskötare, företagshälsovårdssköterskor, kuratorer, socionomer, socialarbetare, krishanterare, neuropsykologer, logopeder, arbetsterapeuter, socialpsykologer. Vi har utbildat i arbetssättet brett inom mentalvårds- och terapitjänster, företagshälsovård, elev- och studerandevård, familjerådgivning, neuropsykologiska enheter, kriscenter och ungdomshem.

Kortfattat om metoden:

Kortterapeutisk arbetsmetod är en effektiv och flexibel metod för individuell fallanalys och kortvarigt förändringsarbete. Det är en lättillgänglig arbetsmetod som möjliggör fokuserade terapeutiska förändringsprocesser. Metoden bygger på olika psykoterapiska referensramar, särskilt den kognitiv-analytiska psykoterapins struktureringsmetod, och den utnyttjar den senaste forskningsinformationen om effektiva terapeutiska metoder och förändring.

Onlineutbildningens innehåll och framsteg

Onlineutbildningen genomförs under 4 veckor. Du får varje vecka på måndagar kl. 8 en ny materialpaket (texter, videor, övningar, uppgifter) att studera.

Vecka 1:

Grundläggande principer för kortterapeutiskt arbetssätt

Under första veckan bekantar du dig med kortterapeutisk arbetsmetods särdrag, möjligheter, teoretiska rötter och forskning. Du får pröva på en ny metod och utföra en erfarenhetsbaserad övning som leder dig till grundbegreppen inom fallanalys.

Vecka 2:

Fallanalys och kartläggning med användning av Mäp-metoden

Andra veckan tar dig in i idén med fallanalys och hur man bygger upp den i form av en karta, eller Mäp®. Veckan innehåller mycket modellering, exempel och övningar.

Vecka 3:

Inledningen av en kort arbetsprocess

Tredje veckan behandlar olika skeden av den korta arbetsprocessen och särskilt uppgifterna i början av processen. Veckan fokuserar på adekvat målsättning, resurser och processuppbyggnad med hjälp av teori och praktiska exempel.

Vecka 4:

Mellan- och avslutningsfasen av en kort arbetsprocess samt sammanfattning

Fjärde veckan bekantar du dig med uppgifterna i mitten och avslutningssteget av processen. Du lär dig att sammanfatta processen i form av ett brev eller en summering. Under den här sista veckan reflekterar vi över det inlärda och tillämpar det i praktiken.

Börja när som helst! Utbildningen börjar direkt när du loggar in på kursen.

Onlineutbildningens inlärningsmetoder

Utbildningen består av olika studiematerial och inlärningsformer:

 • Textfiler, där du hittar kärnpoängen i läromaterialet
 • Föreläsningsvideor, där du får nödvändig teori och forskning inom psykologins och psykoterapins områden
 • Modelleringsvideor, där du ser hur kortterapeutiska färdigheter, särskilt kartläggning eller mäppning, används
 • Upplevelsebaserade övningar som utförs både individuellt och i klientarbete
 • Kartläggningsövningar baseras på både fallvideor och egna klienter
 • Reflektionsuppgifter som lockar till eftertanke över det inlärda
 • Kamratuppgifter där du kan diskutera i diskussionsforumet och om du vill i FB-gruppen

Utbildare

I denna onlineutbildning fungerar Katri Kanninen och Leena Särkelä som utbildare.

Katri är leg. psykoterapeut och utbildare i psykoterapi, som har skrivit boken om Lyhytterapeuttinen työote tillsammans med Liisa Uusitalo-Arola.

Leena är leg. psykolog, specialistpsykolog och utbildningsterapeut, som från början har varit involverad i att utbilda och utveckla utbildningshelheten för kortterapeutiskt arbetssätt

Utbildningen passar bra för läkare som arbetar med mottagningsarbete. Utbildningen ger ett strukturerat verktyg för att hantera uthållighet, arbetsförmåga och arbete med sinnesstämningssymptom.

Arbetsläkare, företagshälsovård

UTBILDNINGEN VAR MYCKET BRA, MÅNGSIDIG, TYDLIG OCH KOMPAKT PAKET. ÄMNENA KUNDE FÖRDJUPAS BRA PÅ DISTANS EFTERSOM INLÄRNINGSMETODERNA VAR MÅNGA.

Psykolog, privata tjänster

ARBETSSÄTTET VAR HELT ENASTÅENDE! JAG SKULLE ÖNSKA ATT ALLA SOM ARBETAR MED SOCIALT ARBETE MED KUNDARBETE KUNDE HA DENNA UTBILDNING SOM ETT VERKTYG I SIN VERKTYGSLÅDA.

Socialarbetare, vuxensocialt arbete

FICK MYCKET NYA VERKTYG FÖR ATT UTFÖRA KORTTERAPI. KARTLÄGGNING!! FUNGERANDE, MÅLINRIKTAT OCH FÖRÄNDRINGSORIENTERAT ARBETE SOM UTGÅR FRÅN PATIENTENS BEHOV.

Psykoterapeutisk sjuksköterska, mentalhälsotjänster

Mer information om Shortums utbildningar

Har du frågor eller vill du göra en gruppbokning för utbildningarna?

Mer information om Shortums utbildningar kan du få direkt från Leena.

LeenA Särkelä

Utvecklingschef för utbildningscentret
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088