VAD SKULLE DU VILJA LÄRA DIG I ÅR?

UTBILDNING OCH HANDLEDNING

Vi på Shortum har en fast tro på livslångt lärande. Speciellt situationer där vi möter utmaningar i livet skapar en mycket bra utgångspunkt för att skaffa sig nya synvinklar och kompetenser. Man är i vilket fall som helst redan då utanför sin bekvämlighetszon, vilket är a och o för lärande.

Också i våra utbildningar startar vi från konkreta problemsituationer och inlärningsbehov som har skapats av arbetet och livet i stort. Vi siktar på att varje deltagare inom våra utbildningar eller handledningar kan ta med sig såväl nya sätt att tänka, färdigheter som man kan ta i bruk genast och något som berikar en alldeles personligt i det egna livet.

Utbildningshelheterna inom utbildningshuset sträcker sig från arbetsverkstäder på en halv dag till utbildningshelheter på 8-12 månader, som ger professionella inom psykiskt välmående stadig vägkost för att tillämpa korttidsterapeutiskt arbetssätt i det egna dagliga arbetet. 

Utbildningarna inom arbetslivshuset sträcker sig från informationsinslag på en timme till handledande utbildningshelheter på flera dagar. Länk till arbetslivshuset hittar du här.

I BAKGRUNDEN AV ALLA VÅRA UTBILDNINGAR FINNS EN SOLID PSYKOLOGISK  KOMPETENS OCH ERFARENHET, FORSKNINGSBASERAD KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE AV FÖRÄNDRINGENS LAGBUNDENHETER

Speciellt för de som söker sig till utbildningar inom Korttidsterapihuset rekommenderar vi att bekanta sig med boken Lyhytterapeuttinen työote (PS-Kustannus, 2015) av Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola och KAT-manualen i delen riktat till professionella i mielenterveystalo.fi-tjänsten.

I tillägg kan du snabbt ögna igenom kognitiv-analytisk fallformulering här.

Leena Särkelä Shortum koulutustalon johtaja
Ammattikirjallisuutta hyllyssä

Intresserad?