ETT HUS MED FÄRDIGHETER FÖR LIVET

FÖR ALLA SOM VILL MÅ BRA, BLOMSTRA I SINA JOBB, OCH TA HAND OM SINA NÄRMASTE

KORTTIDSTERAPIHUSET

Lider du av ångest, depressionskänslor eller återkommande svårigheter i mänskorelationer?

Korttidsterapi hjälper dig med att lösa upp knutarna. Du behöver ingen remiss utan du kan påbörja arbetet genast.

ARBETSLIVSHUSET

Vi hjälper Dig med frågor inom ledarskap, kultur och välmående.

Låt oss göra arbetslivet lyckligare tillsammans.

UTBILDNINGSHUSET

Vill du utvecklas som professionell? Vi ger dig stadig vägkost för att använda dig av korttidsterapeutiskt arbetssätt i ditt dagliga arbete.

SPECIALKUNNANDE INOM KORTVARIGT FÖRÄNDRINGSARBETE

Shortum är ett utvecklingscentrum för färdigheter för livet åt alla som vill blomstra i sina arbeten, må väl och ta väl hand om sina närmaste. Det korttidsterapeutiska arbetssättet som finns i kärnan av alla våra tjänster baserar sig på en stark vetenskaplig grund och vi har inom vår verksamhet utvecklat det till en nivå av unik hög kvalitet såväl i korttidsterapihuset, arbetslivshuset som i våra utbildningar.

Som professionella inom Shortum är vi specialister på kortvarigt förändringsarbete. Tack vare vår starka och mångsidiga kompetens kan vi betjäna dig i frågor som rör såväl arbets- som privatliv. I tillägg är vi också sympatiska typer!

SHORTUMS KORTTIDSTERAPIHUS ÄR FINLANDS ENDA CENTRUM FÖR PSYKOTERAPEUTISKT KUNNANDE DÄR ALLA SPECIALISTER ÄR KUNNIGA I KORTTIDSARBETE SOM SIKTAR PÅ FÖRÄNDRING.

SHORTUM ARBETSLIVSHUS ERBJUDER FÖRETAG ETT BRETT ORGANISATIONSPSYKOLOGISKT, SYSTEMISKT OCH DIALOGISKT KUNNANDE INOM ORGANISATIONSUTVECKLING SOM MÖJLIGGÖR HÅLLAR FÖRNYELSE AV ARBETSLIVET

I möten med professionella på Shortum syns sakkunskap, äkthet, värme och gemensamt förhandlande. Som kund hos Shortum vet du att du får service av hög kvalitet som är mänsklig, smidig, professionell och skräddarsydd för dina behov. Från våra utbildningar som är riktade till professionella får du praktiska arbetsverktyg som du kan använda dig av genast, och alltid också något till dig personligen. Som företagskund kan du lita på att våra professionella fungerar smidigt, lösningsinriktat och etiskt och också förstår krav från kundens affärsverksamhet. Kvalitet och effektivitet är en kärnfråga i Shortums verksamhet. Vi utvecklar och följer upp kvaliteten på såväl klientarbete som utbildningar kontinuerligt.  

Vi på Shortum har en fast tro på livslångt lärande. Speciellt situationer där vi möter utmaningar i livet skapar en mycket bra utgångspunkt för att skaffa sig nya synvinklar och kompetenser. Man är i vilket fall som helst redan då utanför sin bekvämlighetszon, vilket är a och o för i lärande.

Också i våra utbildningar startare vi från konkreta problemsituationer och inlärningsbehov som har skapats av arbetet och livet i stort. Vi siktar på att varje deltagare inom våra utbildningar eller handledningar kan ta med sig såväl nya sätt att tänka, färdigheter som man kan ta i bruk genast och något som berikar en alldeles personligt i det egna livet.

I BAKRUNDEN AV ALLA VÅRA UTBILDNINGAR FINNS EN SOLID PSYKOLOGISK  KOMPETENS OCH ERFARENHET, FORSKNINGSBASERAD KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE AV FÖRÄNDRINGENS LAGBUNDENHETER

”REDAN EN ARBETSPROCESS PÅ NÅGRA GÅNGER GÖR TANKARNA KLARARE OCH HJÄLPER BYGGA FÖRSTÅELSE OCH EN RIKTNING I LIVET. IBLAND HÄNDER DET NÄSTAN UNDER I EN KORT ARBETSPROCESS. ETT RESULTAT AV DEN KAN VARA ETT ÄKTA NYTT GREPP OM DET EGNA LIVET, DE EGNA TANKARNA OCH KÄNSLORNA.” 

DET KORTTIDSTERAPEUTISKA ARBETSSÄTTET I ETT NÖTSKAL

Det korttidsterapeutiska arbetssättet baserar sig på kognitiv-analytisk psykoterapi (KAT).

Kortidsterapeutiskt arbetssätt å sin sida är vår ur KAT bearbetade tillämpning som baserar sig på interaktion VÄXELVERKAN?, samarbete och på beprövade metoder som utnyttjas flexibelt och skräddarsytt för klientens behov. Det lämpar sig för att lösa problem man möter i livet och i interaktion med andra inom såväl arbets- som privatlivet. 

Idéen med en kortvarig arbetsprocess är ett målmedvetet förändringsarbete som ändå når under ytan. Man försöker inte lösa allt på en gång. Förändring på ett livsområde och erfarenheten av det och hur man kan möta utmaningar inom livet allmänt eller arbetet får ofta till stånd en kedjereaktion. En positiv förändring följs av en annan.

Shortums grundare Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola har skrivit en bok om Korttidsterapeutiskt arbetssätt. På Shortum har vi utbildat professionella inom arbetssättet redan under tio års tid.

Kontakta oss

Ämne:

* Fälten märkta med asterisk är obligatoriska