PÅ JOBB TILL SHORTUM

 VID SIDAN OM SAKKUNSKAP ÄR GEMENSKAP VIKTIGT PÅ SHORTUM


Shortum byggdes till en sådan arbetsplats där vi själva vill vara på jobb. Fortfarande. Vi skapade en gemenskap som fungerar såväl som en trygghets- som inlärningsplattform för olika skeden av professionalism

I DAG HAR VI PÅ SHORTUM EN LÖST DEFINIERAD GEMENSAM UTGÅNGSPUNKT FÖR ARBETE SOM SKAPAR FÖRÄNDRING VARE SIG DET GENOMFÖRS I EN KORT ELLER LÅNG PROCESS, INDIVIDUELLT ELLER I GRUPP

Vi är medvetna om att vi bär samma huvud på våra axlar såväl hemma, i våra vänskapsrelationer som på jobbet. Det här är speciellt viktig och befriande information för de många som föreställer sig att man borde kunna stänga ute det egna livet utanför jobbet eller tvärtom.  

Vi vet att det är onödigt att försöka pressa klienten i riktningen av en förutbestämd mall som hen inte känner personlig motivation för eller som är för utmanande eller skrämmande för hen. Det är klokare att göra såsom KATs grundare Anthony Ryle rådde: ”Push where it moves”, skuffa på där det rör sig!

Vi tror också på kraften av evaluering och uppföljning och vi vill försäkra oss om att vårt arbete skapar resultat på riktigt.

Du behöver inte vara bekant med korttidsterapeutiskt arbetssätt på förhand eftersom vi med regelbundna mellanrum erbjuder möjligheten till ett utbildningspaket där du kan antingen lära dig eller påminna dig själv om det fina i arbete som baseras på en fallformulering och en flexibel struktur.

Shortum erbjuder i tillägg till en fantastisk arbetsgemenskap egenföretagare/frilansare det stöd som behövs; fakturering, kunddatabassystem, digitala uppföljningsmetoder för klientens framsteg och teknik för distansarbete. Vi stöder den professionella utvecklingen genom månatliga arbetshandledningar och interna utbildningar. Vi hjälper även med det som hör till företagande bl.a. med att fylla krav för GDPR. Vi säljer inte allt till alla utan vi koncentrerar oss på tjänster som kunden genuint har nytta av och inom vilka våra specialister kan använda sig av sitt bästa kunnande. Vi stöder alldeles konkret med att konceptualisera tjänster och med att hitta en nisch inom marknadsföring. 

Hos oss på Shortum jobbar helt enkelt en fantastisk grupp professionella vilkas kunnande bara verkar öka  i den veckovisa växelverkan. Och det bästa är att nästan varje dag hos oss på Shortum har vi roligt!

Har det börjat kännas som det finns en shortumare i dig? Ta kontakt till ledaren inom det område som intresserar dig.

UTBILDNINGSHUSET

Leena Särkelä, Shortum koulutustalon johtaja

UTBILDNINGSHUSET
ÄR DU INTRESSERAD AV ATT UTBILDA?

Att föra vidare det korttidsterapeutiska arbetssättet är en viktig del av vår verksamhet. Vi utbildar också nya utbildare för att föra lärdomarna inom kort förändringsarbete till olika arbetsomgivningar inom handlednings- och hjälparbete. Som ett första kriterium värderar vi nyfikenhet och en kunskapstörst tillsammans med ett briljant kunnande för att inte tala om att du helt enkelt är starkt interaktiv. Vi är också intresserade av eventuella fördjupande utbildningsdagar som kunde fungera som en fortsättning på det korttidsterapeutiska arbetssättet. 

Kom gärna och hälsa på! 

Leena Särkelä

KORTTIDSTERAPIHUSET

Katri Kanninen, Shortumin toimitusjohtaja

KOM TILL OSS SOM PSYKOLOG ELLER PSYKOTERAPEUT

Vi värderar såväl nya som erfarna professionella oberoende av inriktning. Som psykoterapeut kan din utbildningsbakgrund vara lika väl kognitiv, kognitiv-analytisk, psykodynamisk, integrativ, lösningsinriktad eller kognitiv beteendevetenskaplig bara ditt tankesätt är flexibelt, öppet för andra arbetsmodeller och du har ett genuint intresse för korttidsterapeutiskt arbetssätt.

Vi värderar att du engagerar dig och vi hoppas att du kan jobba på Shortum en märkbar del av din arbetstid. Shortum erbjuder sådana möjligheter för att utveckla det egna jobbet som inte ingår i ställen där du enbart hyr ett rum och därför lönar det sig att bereda sig på att spendera mer tid än en dag i veckan hos oss.

Just nu rekryterar vi till våra verksamhetsställen i Esbo och Borgå. I och med corona insåg vi att man också kan vara en shortumare på distans!

Vi hörs!!

Katri Kanninen


Ta kontakt

Asiani koskee:

* Fälten märkta med asterisk är obligatoriska