SHORTUM ÄR EN SKATTKISTA AV PSYKOLOGISKT KUNNANDE

DE PROFESSIONELLA PÅ SHORTUM ÄR HANDPLOCKADE GULDKORN

GRUNDEN FÖR SHORTUMS VERKSAMHET ÄR EN STARKT VETENSKAPLIG EVIDENS OCH TOPPSKICKLIGA PROFESSIONELLAS ARBETE

I möten med professionella på Shortum syns sakkunskap, äkthet, värme och förhandlande samarbete. Som kund hos Shortum vet du att du får service av hög kvalitet som är mänsklig, smidig, professionell och skräddarsydd för dina behov.

Från våra utbildningar som är riktade till professionella får du praktiska arbetsverktyg som du kan använda dig av genast, och alltid också något till dig personligen. Som företagskund kan du lita på att våra professionella fungerar smidigt, lösningsinriktat och etiskt och också förstår krav från kundens affärsverksamhet. 

Kvalitet och effektivitet är kärnfrågor i Shortums verksamhet. Vi utvecklar och följer upp kvaliteten på såväl klientarbete som utbildningar kontinuerligt.  


KOM MED I VÅRT VÄXANDE GÄNG

BEKANTA DIG MED VÅRA VÄRDERINGAR