VARFÖR VI FINNS TILL 

Shortumin perustaja Katri Kanninen

Shortum skapades 2017 med sin grund i unik topptrimmad psykologisk kunskap. Jag ville ha en plats där varje klient kunde lita på att hen får service som är baserad på effektivitet erkänd genom forskning, hög professionalism och som utförs av sympatiska typer. Klienten behöver inte själv fundera på vad som är nivån på de professionellas kunnande, om den professionella vet vad hen gör och om hen är en sympatisk typ. Våra värderingar syns i alla vardagliga möten och t.o.m. i hur våra utrymmen är byggda. 

FOKUS

Närvarande i sak och målsättningar.

Förändring hittas djupare än på ytan.

Förståelse leder till förändring.

Mot svåra saker modigt och med kunskap.

NYTTA

Förändring genom i forskning erkänt effektiva metoder.

Vem den professionella är spelar roll.

glädje

Även om vi arbetar med allvarliga saker, bygger vi på positiv psykologi, vid behov med humor så att glädje i världen skulle öka varje dag.

JÄMLIKHET

Varje möte är att stanna upp inför mänsklighet. Utveckling sker i jämlik dialog.

Jag önskar dig varmt välkommen till Shortum.

Katri Kanninen

VD på Shortum

Kirja: Lyhytterapeuttinen työote

Shortumilaisia ulkona piknikillä kehittämässä toimintaa yhdessä.