SOM VÅR KUND

FÖRNYAR DU DIG SJÄLV HÅLLBART SOM INDIVID OCH ORGANISATION MED HJÄLP AV TOPPPROFESSIONELLA INOM ORGANISATIONSPSYKOLOGI

VARFÖR VI FINNS TILL

VI HJÄLPER DIG OCH DIN ORGANISATION TILL ETT LIVSKRAFTIGARE ARBETSLIV – SÅVÄL I EKONOMISK SOM MÄNSKLIG BETYDELSE

Sydän Shortumin väreissä

VEM ÄR VI?

PROFESSIONELLA I SHORTUMS ARBETSLIVSHUS

Vi är professionella inom arbets- och organisationspsykologi med en gedigen erfarenhet av organisationer inom företagsvärlden och den offentliga sektorn.

Vi älskar att arbeta med komplexa system, i situationer där utomstående ögon och öron är kritiskt viktiga för att lyckas.

Vi förnyar tanke- och handlingsmodeller, förstärker ledarskap, utvecklar organisationskultur, löser konfliktsituationer och stöder individer på tillväxtresan.

SOM SLUTRESULTAT EN VÄLMÅENDE MÄNNISKA OCH ORGANISATION

VAD FÅR DU FRÅN OSS – SHORTUMS ARBETSLIVSHUS ANGREPPSSÄTT

Vi är erfarna förmedlare av forskningsdata- vårt arbete baserar sig på forskning och på en bred praktisk erfarenhet. Våra experter har en lång erfarenhet av affärsverksamhet och en förståelse av olika organisationer.

Kokeneet asiantuntijat yhdistävät tutkitun tiedon käytännön kokemukseen.
Shortumin toimitusjohtaja Katri Kanninen työssään

Vi vet hur man får till stånd också en svår förändring i tänkande och handling. Vi utnyttjar oss i vårt arbete av lärdomar från dialogisk organisationsutveckling och ett i forskning effektivt bekräftat korttidsterapeutiskt angreppssätt.

Vi tar modigt tag också i problematiska fenomen inom växelverkan – vi vet hur man undersöker ett känslosensitivt fenomen tillsammans och hur man tryggt förnyar tänkande och handling då man kört fast. Utvecklande av psykologisk säkerhet och ett energiserande känsloklimat är vårt kärnkunnande.

Työympäristössä tärkeää on hyvä henki ja psykologinen turvallisuus

MED BÖRJAN FRÅN DITT OCH DIN ORGANISATIONS BEHOV MOT EN HÅLLBAR FÖRNYELSE AV TÄNKANDE OCH HANDLING