Teemakoulutukset

Monipuolisesti terapeuttisia taitoja kehittäviä koulutuksia

huippukouluttajien johdolla

Shortumin koulutustarjonta on kohdennettu mielenterveys, sosiaalialan ja auttamistyön ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä työssään, sekä tehdä mielekästä ja myönteistä muutosta edistävää työtä.

Kaikkia ammatillisia täydennyskoulutuksiamme yhdistää napakka teoria, tutkittu tieto, kokemuksellisuus sekä sovellettavuus omaan asiakastyöhön ja elämään.

Tutustu omiin ja vierailevien taitajiemme koulutuksiin, ja tule mukaan syventämään osaamistasi!

UUTUUS KOULUTUS!

EMBODIED SUBJECTIVITY

– working with animation to understand distress and promote change

Tule mukaan ainutlaatuiselle kurssille syventämään psykoterapiaosaamistasi kehollisuuden tutkimisessa huippukouluttajan johdolla!

Traumatyöskentely koulutukset

SEE FAR CBT ja assosiatiiviset kortit

Haluatko uusia välineitä traumahoidon työkalupakkiisi? SEE FAR CBT -menetelmän avulla avataan vaikeita muistoja tai tuskallisia traumamuistoja ja työstetään niitä uudelleen mielikuvissa, luovalla tavalla.

Kouluttajana: Arja Sigfrids

Tulevat koulutukset:

TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE

Koulutus perehdyttää traumainformoidun työotteen periaatteisiin, kohtaamisen työkaluihin ja puheeksi ottamiseen.

Kouluttajana: Aino Juusola

Tulevat koulutukset:

TRAUMAFOKUSOIDUN TERAPIAN (TF-KKT) PERUSTEET, ETÄKOULUTUS

Koulutuksessa syvennytään traumatisoitumiseen ja traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-KKT) työkaluihin aikuisasiakkaan traumojen hoidossa.

Kouluttajana: Aino Juusola

Tulevat koulutukset:

Terapiasuhde -koulutukset

TERAPIASUHTEEN KATKOKSET: TUNNISTAMINEN JA TYÖSKENTELYN VAIHEET

Käytännönläheinen ja kokemuksellinen terapeuttiseen katkostyöskentelyyn syventävä koulutus.

Kouluttajana: Katri Kanninen

Tulevat koulutukset:

TRANSFERENSSI-ILMIÖIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA TUTKIMINEN PSYKOTERAPIASSA

Tämä koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille, jotka haluavat syventää transferenssityöskentelyä pitkissä ja lyhyissä psykoterapioissa.

Kouluttajana: Leena Ehrling

Tulevat koulutukset:

MOTIVOIVA HAASTATTELU MUUTOSTYÖSKENTELYSSÄ

Koulutuksessa opitaan muutostyöskentelyn motivointitaitoja ja muutoksen edesauttamista myös haastavammissa asiakastilanteissa.

Kouluttajana: Leena Ehrling

Tulevat koulutukset:

Tunnekeskeinen terapia koulutukset

TUNNEKESKEINEN TERAPIA (EFT): TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN

Tunnekeskeisen terapian (Emotion-Focused Therapy, EFT) peruskoulutuksessa opit jäsentämään asiakkaan ongelmia tunnekeskeisen terapian välinein; syventämään kipeitä tunnekokemuksia niiden muuntamiseksi, sekä hyödyntämään konkreettisia tekniikoita korjaavien tunnekokemusten virittämiseksi.

Kouluttajana: Erkki Heinonen

Tulevat koulutukset:

TUNNEKESKEISEN TYÖSKENTELYN VÄLINEITÄ

Koulutuksessa käydään läpi tunnekeskeisen terapian keskeiset interventiot, jotka antavat konkreettisia välineitä tunteiden kanssa työskentelyyn.

Kouluttajana: Eira Eklund-Mikola

Tulevat koulutukset:

Kehollisuus ja hengitys -koulutukset

HENGITYS TERAPEUTIN TYÖVÄLINEENÄ

Opi lisää hengityksen ja vuorovaikutuksen yhteydestä, tutustu hengityskoulun perusharjoituksiin ja saa välineitä auttaa stressaantunutta ja ahdistunutta asiakasta.

Kouluttajana: Minna Martin

Tulevat koulutukset:

KEHOLLISUUS JA PSYKOFYYSINEN TYÖOTE TERAPIASSA

Tutustu kehollisuuteen sekä psykofyysiseen työotteeseen, ja opi käyttämään niitä osana psykoterapeuttista työtä.

Kouluttajana: Minna Martin

Tulevat koulutukset:

Muut aihealueet

UUPUMUKSEN HOITO

Opi uupumuksen hoidon kuusi askelta lyhytterapeuttiseen työotteeseen nojaavan hoitomallin avulla.

Kouluttajana: Liisa Uusitalo-Arola

Tulevat koulutukset:

PSYKOOSIN PSYKOLOGINEN YMMÄRTÄMINEN JA HOITO PSYKOTERAPIASSA

Perehdy psykoosi-ilmiöiden psykologiseen ymmärtämiseen, käsitteellistämiseen ja psykoosioireisen asiakkaan yksilöllisen psykoterapeuttisen hoitoprosessin suunnitteluun.

Kouluttajina: Laura Sinisalo ja Laura Salmijärvi

Tulevat koulutukset:

LYHYTPSYKOTERAPIA – LYHYT TYÖOTE JA TAPAUSJÄSENNYKSEN TAITO PSYKOTERAPEUTEILLE

Lyhytterapeuttisia taitoja syventävä ja vahvistava koulutus psykoterapeuteille.

Kouluttajana: Liisa Uusitalo-Arola

Tulevat koulutukset:

Kognitiivis-analyyttinen työote neuropsykiatristen asiakkaiden kohtaamisessa ja hoidossa

Koulutuksessa opit tunnistamaan neuropsykiatrisiin ilmiöihin liittyviä erityispiirteitä, joihin tarttua kognitiivis-analyyttisen työotteen työkaluin.

Kouluttajina: Katri Wahlman-Neuvonen ja Kaisa Kanerva

Tulevat koulutukset:

Kaikki tulevat terapeuttisten taitojen koulutukset

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088