Uupumuksen hoito

225,00  + ALV

ETÄKOULUTUS

Opi uupumuksen hoidon kuusi askelta lyhytterapeuttiseen työotteeseen nojaavan hoitomallin avulla.

Tuote ei ole saatavilla.

Voit tilata sähköpostimuistutuksen tästä koulutuksesta.

Riittävätkö keskustelut, auttavatko lääkkeet?

Entä millä tavalla uupuneen auttaminen on erilaista kuin ahdistuksesta tai masennuksesta toipuvan?

Uupumuksen asema on terveydenhuollossa hieman hankalalla tavalla erikoinen, sillä uupuneen oireilua ja kokemusta kuvaavaa diagnoosia on vaikea löytää. Vastaavasti selkeät hoitosuositukset puuttuvat. Mitä siis pitäisi tehdä silloin, kun oireet ovat ottaneet vallan eivätkä korjausliikkeet työpaikalla tai elämäntilanteessa enää yksistään auta?

Uupumuksesta toipumisessa on kuusi askelta, joiden ottamisessa osaava terveydenhuollon ammattilainen voi olla suureksi avuksi. Uupumuksen tunnistaminen on askelista ensimmäinen, ja seuraavien askelten myötä puretaan vaihe vaiheelta koko uupumukseen johtanutta vyyhtiä. Viimekätisenä tavoitteena on uudenlaisen elämän tasapainon löytäminen. Uupumus kehittyy usein pitkän ajan kuluessa ja toipuminenkin on monesti pitkä prosessi. Lyhytterapeuttiseen työotteeseen nojautuva uupumuksen hoitomalli voi silti auttaa ratkaisevalla tavalla kääntämään kehityksen uupumisesta toipumiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus soveltuu uupuneiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, kuten psykologeille, psykoterapeuteille, lääkäreille ja työterveyshoitajille.

Koulutuksen sisältö

Tämä yksipäiväinen koulutus toteutetaan etäkoulutuksena (ZoomPro). Infokirje ja linkki koulutukseen lähetetään noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Uupumuksen hoito -koulutuksessa käydään teoriaa, tutkimusta ja käytäntöä yhdistellen uupumuksen hoidon kuusi askelta lyhytterapeuttiseen työotteeseen nojaavan hoitomallin avulla.

Koulutus on saatavilla myös tilauskoulutuksena – Ota yhteyttä

Liisa Uusitalo-Arola

Kouluttajana

Kouluttajana työ- ja organisaatiopsykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija Liisa Uusitalo-Arola.

Liisa on kouluttanut laajasti ammattilaisia uupumuksen hoidosta ja kirjoittanut useita kirjoja uupumuksesta toipumisesta sekä ammattilaisille että uupumuksesta kärsiville toipumisen tueksi. Tutustu lisää Liisaan ja hänen kirjoittamiin kirjoihinsa täältä.

TILAA KOULUTUSILMOITUKSET

Koulutus pyritään järjestämään kiinnostuksen mukaan.

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088