KAT Lyhytterapeutti -koulutus (30 op)

Laadukas täydennyskoulutus ammattilaisille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus antaa mainiot valmiudet tehdä vaativaa lyhytterapeuttista terapiatyötä – vastuullisesti ja vaikuttavasti. KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen I osa on suosittu ”Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)”. II osaan KAT syventävät taidot (20 op) haetaan erikseen. Kouluttajina toimivat mm. lyhytterapeuttisen työotteen konseptin kehittäneet Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola sekä kouluttajapsykoterapeutit Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

SEURAAVA II OSAN KOULUTUSJAKSO ALKAA 04/24. HAKUAIKA alkaen loppuvuodesta 2023 (tarkka hakuaika ilmoitetaan myöhemmin). Alta löydät koulutuksen päivämäärät. Lisätietoja Leenalta leena.sarkela@shortum.fi.

Mikä on KAT Lyhytterapeutti -koulutus?

Meille niin koulutuksissa kuin terapiatyössä on tärkeää korkea laatu, vastuullisuus ja vaikuttavuus.

KAT Lyhytterapeutti -koulutus on laadukas ammatillinen lyhytterapian täydennyskoulutus. KAT Lyhytterapeutti -koulutuskokonaisuus antaa tiedolliset valmiudet kognitiivis-analyyttisen psykoterapian ja valikoitujen näyttöön perustuvien menetelmien teoreettisesta viitekehyksestä ja taidolliset valmiudet näiden menetelmien soveltamisesta käytännön lyhytterapeuttisessa työssä.

KAT Lyhytterapeutti -koulutus antaa sinulle mainiot valmiudet tehdä vaativaa lyhytterapeuttista terapiatyötä – vastuullisesti ja vaikuttavasti.

KOULUTUKSEN OSAT

Koulutuksen I osa on suosittu Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (8 pv, 10 op), jonka voi hankkia koulutusverkkokaupasta. II osaan eli KAT syventävät taidot -jaksoon (20 op) haetaan erikseen. Aikataulut, hinnat ja hakutiedot löydät alta ladattavasta esitteestä syöttämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi kenttiin.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

KAT Lyhytterapeutti -koulutus on täydennyskoulutus psykologiaa jo hallitseville sote- ammattilaisille. Koulutus on tarkoitettu mielenterveystyötä tekeville psykologeille, lääkäreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille ja riittävät psykologian tiedot omaaville sote-ammattilaisille. Koulutus on tarkoitettu myös yksilöpsykoterapeuteille, jotka haluavat lisätä KAT-osaamista ja saada KAT-lisäpätevyyden (toisen suuntauksen merkitseminen, Kela).

Miksi Shortumin KAT Lyhytterapeutti -koulutus?

 • Koulutus antaa tiedolliset valmiudet kognitiivis- analyyttisen psykoterapian ja valikoitujen näyttöön perustuvien menetelmien teoreettisesta viitekehyksestä ja taidolliset valmiudet näiden menetelmien soveltamisesta käytännön lyhytterapeuttisessa työssä
 • Opit toteuttamaan aikarajallisia lyhytterapeuttisia muutosprosesseja yksilöllisen tapausjäsennyksen pohjalta erilaisten asiakkaiden kanssa joustavasti ja asiakkaalle räätälöiden
 • Opit rakentamaan ja ylläpitämään hyvää ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta ja hyödyntämään sen elementtejä terapeuttisessa muutostyössä
 • Kouluttajina ovat arvostetut lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

Haluatko tutustua tarkemmin koulutukseen?

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

 • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
 • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
 • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
 • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
 • Kouluttajat ja koulutuspaikat

KAT Lyhytterapeutti -koulutus muodostuu kahdesta osasta

Moduuleihin kannattaa osallistua järjestyksessä, sillä uusi moduuli rakentuu aiemmin opitun varaan. Voit tutustua Lyhytterapeuttiseen työotteeseen käymällä ensin I moduulin.

I osa (10 op)

KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen I osa muodostuu Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -kokonaisuudesta. Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opinnot ovat yhteensä 8 päivää ja voit suorittaa ne lähi- tai etäopintoina. KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen I osan voit ostaa suoraan koulutusverkkokaupasta eikä siihen tarvitse erikseen hakea.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opintokokonaisuudessa opiskelet seuraavat teemat:

 • Lyhyt työote ja tapausjäsennyksen taito
 • Fokus, tavoitteenasettelu ja eri pituiset prosessit
 • Keskivaiheen työskentelyn periaatteet ja menetelmät
 • Neuvotteleva yhteistyösuhde ja työskentelyn päättäminen

** Mikäli olet jo suorittanut Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opinnot, voit hakea suoraan KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen syksyllä 2023 alkavaan II osaan.

Mikäli et ole vielä suorittanut lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opintoja, suorita ne syksyllä 2023 ja hae KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen tammikuussa 2024 alkavaan II osaan. Osta I osan koulutuskokonaisuus suoraan verkkokaupasta.

II osa (20 op)

KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella. II osan opinnot suoritetaan lähiopintoina. Lisäksi II osan opintoihin kuuluu työnohjausta, näyttökoe ja opinnäytetyö. Koulutuksen II osa toteutetaan alkaen tammikuussa 2023 tai elokuussa 2023.

II osa muodostuu seuraavista opinnoista:

 • KAT syventävät terapeuttiset taidot (12 op): Sisältää kahdeksan koulutuspäivää lähiopetuksena, valikoidun kirjallisuuden, vertaisryhmätyöskentelyn ja itsenäisiä tehtäviä
 • Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen  (2 op): sisältää kaksi koulutuspäivää, valitun kirjallisuuden ja oman vähintään viiden kerran lyhytterapiajakson 
 • Koulutuksellinen terapiatyön työnohjaus  (3 op): koostuu 18  työnohjaustunnista, työnohjaukseen valmistautumisesta ja vähintään kolmesta työnohjatusta lyhytterapiaprosessista
 • Opinnäytetyö  ja näyttökoe (3 op): Opinnäytetyö on n. 10 sivun mittainen kirjoitus lyhytterapian aiheesta. Näyttökoe on käytännönläheinen osaamisen näyttö koulutuksen lopussa.

Syksyn 2023 II osan koulutuspäivät ovat seuraavat:

Syksyn 23 II osan hakuaika 15.2.-15.6.23

Moduuli V 31.8.-1.9.23: Masennus, ahdistus ja uupumus lyhytterapiassa
Moduuli VI 11-12.10.23: Persoonallisuuden ongelmien ja traumojen kohtaaminen lyhytterapiassa
Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen 24.11.23: Minä auttajana (Huom! Päivämäärä muuttunut)
Moduuli VII 14-15.12.23: Terapeuttiset tekniikat ja menetelmät lyhytterapian eri vaiheissa
Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen 26.1.24: Auttajan etiikka
Moduuli VIII 14-15.3.24: Ihmissuhdeongelmat ja terapeuttinen suhdetyöskentely lyhytterapiassa

Kevään 2024 II osan koulutuspäivät ovat seuraavat:

Kevään 2024 II osan hakuaika on loppuvuodesta 2023.

Moduuli V: 25-26.4.2024 Masennus, ahdistus ja uupumus lyhytterapiassa

Moduuli VI: 12-13.6.2024 Persoonallisuuden ongelmien ja traumojen kohtaaminen

Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen 23.8.2024: Minä auttajana

Moduuli VII : 19-20.9.2024 Terapeuttiset tekniikat ja menetelmät lyhytterapian eri vaiheissa

Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen: Auttajan etiikka 28.10.

Moduuli VIII: 28-29.11.2024 Ihmissuhdeongelmat ja terapeuttinen suhdetyöskentely lyhytterapiassa

Mikäli olet jo suorittanut I osan opinnot, voit hakea suoraan syksyllä 2023 alkavaan II osaan. Tieto II osan koulutukseen pääsemisestä tulee hakijalle sähköpostitse kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Mikäli et ole suorittanut I osan opintoja, suorita ne syksyllä 2023 ja hae II osaan suorittamaan kevään 2024 toteutuksessa.

Koulutuksen toteutusmuodot

I osan koulutuskokonaisuus on tarjolla lähi- ja etätoteutuksena. Lähikoulutuksissa opiskellaan parinkymmenen osallistujan ryhmässä monipuolisia oppimisen tapoja käyttäen. Etäkoulutus toteutuu ZoomPro ohjelmalla, joka mahdollistaa niin vuorovaikutteisuuden, kokemuksellisuuden kuin pienryhmätyöskentelynkin.

II osan koulutuskokonaisuus toteutetaan lähiopintoina. Lisäksi II osaan kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä, oma lyhytterapia ja opinnäytetyö.

Oppimista viedään käytäntöön välitehtävien avulla ja oheislukemistona toimii Katri Kannisen ja Liisa Uusitalo-Arolan kirja Lyhytterapeuttinen työote (2015, PS-Kustannus).

Vi erbjuder ocksä svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

Räätälöidyt tilauskoulutukset: Tarjoamme KAT Lyhytterapeutti -koulutusta myös räätälöitynä tilauskoulutuksena mm. mielenterveys- ja päihdepalveluihin, työterveyteen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, kriisikeskuksiin, perheneuvolaan ja nuorisokoteihin.

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen koulutusesite ja tutustu kokonaisuuteen tarkemmin

Koulutusesitteestä löydät tarkemmat tiedot KAT Lyhytterapeutti -koulutuksesta, sen teoreettisesta viitekehyksestä, koulutuskokonaisuuksien sisällöstä ja aikatauluista.

Mikäli olet jo suorittanut lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -kokonaisuuden, voit hakea suoraan KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II osaan.

Koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Erittäin hyvin rakennettu ja loogisesti etenevä koulutus. Harjoitteet avasivat ja tukivat teoriaa ja niiden vähä vähältä syventyminen vei eteenpäin oppimisprosessia. Kaikesta huomaa, että koulutus on rakenteita myöten hyvin suunniteltu ja ”ostaja saa mitä tilaa. 

Psykologi, yksityiset palvelut

Selkeä, strukturoitu kokonaisuus, josta sai paljon eväitä terapeuttiseen työhön.Kaipasin koulutuksesta selkeää menetelmää lyhyeen terapiatyöskentelyyn ja tämä koulutus vastasi odotuksiin. Koulutus ei lyhytterapia-näkökulmasta huolimatta jäänyt pinnalliseksi vaan menetelmä haastaa asiakkaan ongelmien syvälliseen tarkasteluun. 

Sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088