KAT Lyhytterapeutti -koulutus
(10 + 20 op)

Laadukas täydennyskoulutus ammattilaisille

KAT Lyhytterapeutti -koulutus antaa mainiot valmiudet tehdä vaativaa lyhytterapeuttista terapiatyötä – vastuullisesti ja vaikuttavasti. KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen I osa on suosittu ”Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (10 op)”. II osaan KAT syventävät taidot (20 op) haetaan erikseen. Kouluttajina toimivat mm. lyhytterapeuttisen työotteen konseptin kehittäneet Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola sekä kouluttajapsykoterapeutit Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

SEURAAVA KOULUTUSJAKSO ALKAA LOKAKUUSSA 2024

Koulutuspäivät Espoon Tapiolassa, Shortumin toimipisteessä:

 • Moduuli V: Masennus, ahdistus ja uupumus lyhytterapiassa 31.10–1.11.2024
 • Moduuli VI: Persoonallisuuden ongelmien ja traumojen kohtaaminen lyhytterapiassa 9.–10.12.2024
 • Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen: Minä auttajana 31.1.2025
 • Moduuli VII: Terapeuttiset tekniikat ja menetelmät lyhytterapian eri vaiheissa 20.–21.3.2025
 • Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen: Auttajan etiikka 11.4.2025
 • Moduuli VIII: Ihmissuhdeongelmat ja terapeuttinen suhdetyöskentely lyhytterapiassa 15.–16.5.2025

Lisätietoja Leenalta: leena.sarkela@shortum.fi

Koulutuksen hinta
2350 € + alv

+ työnohjaus 780 € (alv 0%) ja oma lyhytterapia min. 600 € (alv 0%)

Koulutuksen hakuaika on 1.4.–31.8.2024

Paikat annetaan sopiville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Haluatko tutustua tarkemmin koulutukseen?

Lataa KAT Lyhytterapeutti -koulutusesite

Esitteestä löydät kaikki käytännön tiedot:

 • Miksi lyhytterapiakoulutukset ovat ajankohtaisia?
 • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen aikataulu, hinnat ja hakuajat
 • KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen sisältö ja rakenne
 • Koulutuksen teoreettinen viitekehys
 • Kouluttajat ja koulutuspaikat

Mikä on KAT Lyhytterapeutti -koulutus?

Meille niin koulutuksissa kuin terapiatyössä on tärkeää korkea laatu, vastuullisuus ja vaikuttavuus.

KAT Lyhytterapeutti -koulutus on laadukas ammatillinen lyhytterapian täydennyskoulutus. KAT Lyhytterapeutti -koulutuskokonaisuus antaa tiedolliset valmiudet kognitiivis-analyyttisen psykoterapian ja valikoitujen näyttöön perustuvien menetelmien teoreettisesta viitekehyksestä ja taidolliset valmiudet näiden menetelmien soveltamisesta käytännön lyhytterapeuttisessa työssä.

KAT Lyhytterapeutti -koulutus antaa sinulle mainiot valmiudet tehdä vaativaa lyhytterapeuttista terapiatyötä – vastuullisesti ja vaikuttavasti.

KOULUTUKSEN OSAT

Koulutuksen I osa on suosittu Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot (8 pv, 10 op), jonka voi hankkia koulutusverkkokaupasta. II osaan eli KAT syventävät taidot -jaksoon (20 op) haetaan erikseen. Aikataulut, hinnat ja hakutiedot löydät alta ladattavasta esitteestä syöttämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi kenttiin.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

KAT Lyhytterapeutti -koulutus on täydennyskoulutus psykologiaa jo hallitseville sote- ammattilaisille. Koulutus on tarkoitettu mielenterveystyötä tekeville psykologeille, lääkäreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille ja riittävät psykologian tiedot (30 op/ psykoterapeuttiset valmiudet) omaaville mielenterveyden sote-ammattilaisille. Koulutus on tarkoitettu myös yksilöpsykoterapeuteille, jotka haluavat lisätä KAT-osaamista ja saada KAT-lisäpätevyyden (toisen suuntauksen merkitseminen, Kela).

Miksi Shortumin KAT Lyhytterapeutti -koulutus?

 • Koulutus antaa tiedolliset valmiudet kognitiivis- analyyttisen psykoterapian ja valikoitujen näyttöön perustuvien menetelmien teoreettisesta viitekehyksestä ja taidolliset valmiudet näiden menetelmien soveltamisesta käytännön lyhytterapeuttisessa työssä
 • Opit toteuttamaan aikarajallisia lyhytterapeuttisia muutosprosesseja yksilöllisen tapausjäsennyksen pohjalta erilaisten asiakkaiden kanssa joustavasti ja asiakkaalle räätälöiden
 • Opit rakentamaan ja ylläpitämään hyvää ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta ja hyödyntämään sen elementtejä terapeuttisessa muutostyössä
 • Kouluttajina ovat arvostetut lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjät Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola sekä kokeneet psykoterapiakouluttajat Leena Särkelä ja Minna Ollikainen.

KAT Lyhytterapeutti -koulutus muodostuu kahdesta osasta

Moduuleihin kannattaa osallistua järjestyksessä, sillä uusi moduuli rakentuu aiemmin opitun varaan. Voit tutustua Lyhytterapeuttiseen työotteeseen käymällä ensin I moduulin.

I osa (10 op)

KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen I osa muodostuu Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -kokonaisuudesta. Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opinnot ovat yhteensä 8 päivää ja voit suorittaa ne lähi- tai etäopintoina. KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen I osan voit ostaa suoraan koulutusverkkokaupasta eikä siihen tarvitse erikseen hakea.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opintokokonaisuudessa opiskelet seuraavat teemat:

 • Lyhyt työote ja tapausjäsennyksen taito
 • Fokus, tavoitteenasettelu ja eri pituiset prosessit
 • Keskivaiheen työskentelyn periaatteet ja menetelmät
 • Neuvotteleva yhteistyösuhde ja työskentelyn päättäminen

Mikäli olet jo suorittanut Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opinnot, voit hakea suoraan KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II osaan.

Mikäli et ole vielä suorittanut lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot -opintoja, suorita ne ennen kuin haet KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II osaan. Osta I osan koulutuskokonaisuus suoraan verkkokaupasta.

II osa (20 op)

KAT Lyhytterapeutti -koulutuksen II osaan haetaan erikseen sähköisellä hakulomakkeella. II osan opinnot suoritetaan lähiopintoina. Lisäksi II osan opintoihin kuuluu työnohjausta, näyttökoe ja opinnäytetyö.

II osa muodostuu seuraavista opinnoista:

 • KAT syventävät terapeuttiset taidot (12 op): Sisältää kahdeksan koulutuspäivää lähiopetuksena, valikoidun kirjallisuuden, vertaisryhmätyöskentelyn ja itsenäisiä tehtäviä
 • Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen  (2 op): sisältää kaksi koulutuspäivää, valitun kirjallisuuden ja oman vähintään viiden kerran lyhytterapiajakson 
 • Koulutuksellinen terapiatyön työnohjaus  (3 op): koostuu 18  työnohjaustunnista, työnohjaukseen valmistautumisesta ja vähintään kolmesta työnohjatusta lyhytterapiaprosessista
 • Opinnäytetyö  ja näyttökoe (3 op): Opinnäytetyö on n. 10 sivun mittainen kirjoitus lyhytterapian aiheesta. Näyttökoe on käytännönläheinen osaamisen näyttö koulutuksen lopussa.

Koulutuksen toteutusmuodot

I osan koulutuskokonaisuus on tarjolla lähi- ja etätoteutuksena. Lähikoulutuksissa opiskellaan parinkymmenen osallistujan ryhmässä monipuolisia oppimisen tapoja käyttäen. Etäkoulutus toteutuu ZoomPro ohjelmalla, joka mahdollistaa niin vuorovaikutteisuuden, kokemuksellisuuden kuin pienryhmätyöskentelynkin.

II osan koulutuskokonaisuus toteutetaan lähiopintoina. Lisäksi II osaan kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä, oma lyhytterapia ja opinnäytetyö.

Oppimista viedään käytäntöön välitehtävien avulla ja oheislukemistona toimii Katri Kannisen ja Liisa Uusitalo-Arolan kirja Lyhytterapeuttinen työote (2015, PS-Kustannus).

Vi erbjuder ocksä svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

Räätälöidyt tilauskoulutukset: Tarjoamme KAT Lyhytterapeutti -koulutusta myös räätälöitynä tilauskoulutuksena mm. mielenterveys- ja päihdepalveluihin, työterveyteen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, kriisikeskuksiin, perheneuvolaan ja nuorisokoteihin.

Koulutuskokonaisuuden yleisarvosana on 4.8/5.

Erittäin hyvin rakennettu ja loogisesti etenevä koulutus. Harjoitteet avasivat ja tukivat teoriaa ja niiden vähä vähältä syventyminen vei eteenpäin oppimisprosessia. Kaikesta huomaa, että koulutus on rakenteita myöten hyvin suunniteltu ja ”ostaja saa mitä tilaa. 

– Psykologi, yksityiset palvelut

Selkeä, strukturoitu kokonaisuus, josta sai paljon eväitä terapeuttiseen työhön.Kaipasin koulutuksesta selkeää menetelmää lyhyeen terapiatyöskentelyyn ja tämä koulutus vastasi odotuksiin. Koulutus ei lyhytterapia-näkökulmasta huolimatta jäänyt pinnalliseksi vaan menetelmä haastaa asiakkaan ongelmien syvälliseen tarkasteluun. 

– Sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätietoja Shortumin koulutuksista

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tehdä tehdä ryhmävarauksen koulutuksiin?

Lisätietoja Shortumin koulutuksista saat suoraan Leenalta.

LeenA Särkelä

Koulutustalon johtaja
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088