Kortterapi- och temautbildningar för psykologer

Psykolog, komplettera din kompetens med kvalitativ utbildning

Varmt välkommen till våra sidor, psykolog! Även vi på Shortum är grundutbildade psykologer och vår stora passion är att stödja psykologers professionella tillväxt och utveckling.

I psykologens yrkesbild kombineras gedigen teoretisk och forskningsbaserad kompetens med tillämpning av denna kunskap i praktiken. Detta är något vi också har strävat efter i våra långa och korta utbildningar. Vi satsar på tydlig teori och den senaste forskningen, men ger tillräckligt med tid för erfarenhetsbaserat lärande, praktik och praktiska tillämpningar.

Shortums korttids terapeutiska tillvägagångssätt och andra terapifärdighetsträningar är kompletterande utbildningar för psykologer som vill ha högkvalitativ utbildning samt effektiva verktyg för sitt arbete med klienter. KAT Korttids terapeut (30 hp) utbildningsprogram ger en djupgående och mångsidig ram för att genomföra korttidsterapi.

Mest populära utbildningar för psykologer

KAT Korttidsterapeut-utbildning (30 hp)

KAT Korttidsterapeut-utbildningen är en kvalitativ kompletterande utbildning vars grundkrav är desamma som för psykoterapeututbildningen. Utbildningen ger kunskapsmässiga förutsättningar inom kognitiv-analytisk psykoterapi och utvalda evidensbaserade metoder samt färdighetsmässiga förutsättningar för att tillämpa dessa metoder i praktisk korttidsterapeutiskt arbete.

Som utbildare finns de respekterade utvecklarna av korttidsterapeutiska metoder Katri Kanninen, Liisa Uusitalo-Arola samt de erfarna psykoterapiutbildarna Leena Särkelä och Minna Ollikainen.

Utbildningen består av två delar. Om du vill kan du också genomföra endast del I: Grundläggande färdigheter i korttidsterapeutiskt arbete (10 hp).

DEL I: Grundläggande färdigheter i kortterapeutiskt arbetsgrepp (10 hp)

Utbildningen i grundläggande färdigheter för kortterapeutiskt arbetsgrepp är populär bland psykologer.

Vi arrangerar utbildningen varje höst och vår, både som distans- och närundervisning.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar där vi utbildar psykologer som arbetar inom företagshälsovård, lågtröskel psykisk hälsa-tjänster, psykiatri, elevvård, familjerådgivning, kriscenter, ungdomsstation, eller neuropsykologiska enheter. För att beställa skräddarsydd utbildning till din arbetsplats, kontakta direkt Leena på leena.sarkela@shortum.fi.

KAT-kortterapeut utbildningens del II (20 hp)

Efter att ha slutfört ”Grundläggande färdigheter i kortterapeutiskt arbetsgrepp”-helheten kan du fortsätta till del II och som helhet uppnå KAT Kortterapeut-studierna (30 sp).

I del II fördjupar vi kunskapen inom den kognitiv-analytiska metoden, både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen består av utbildningsdagar, professionella utvecklingsdagar, skriftliga uppgifter, handledning, gruppövningar med kollegor och egen terapi.

Det är mycket viktigt för oss att kortterapiutbildningen är en professionell kompletterande utbildning för yrkesverksamma inom mentalvård. Därför finns det bakgrundsutbildningskrav för del II.

Andra terapeutiska färdighetsutbildningar som stödjer psykologens arbete

Våra kortare terapeutiska färdighetsutbildningar, som varar 1-3 dagar, passar psykologer som utför terapeutiska interventioner i sitt arbete. Du kan köpa en plats till utbildningarna direkt från vår webbshop.

Som utbildare har vi respekterade experter inom psykoterapibranschen, såsom Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi och Leena Ehrling.

Hösten 2023 erbjuder vi följande tilläggsutbildning:

Feedback från utbildningar

Det allmänna betyget för utbildningshelheten i kortterapeutiskt arbetsgrepp är 4,8/5.

MYCKET VÄL STRUKTURERAD OCH LOGISKT FRAMSKRIDANDE UTBILDNING. ÖVNINGARNA KLARLADE OCH STÖDDE TEORIN OCH DERAS GRADVISA FÖRDJUPNING DREV LÄRANDESPROCESSEN FRAMÅT. MAN MÄRKER I ALLT ATT UTBILDNINGEN, ÄVEN I SIN STRUKTUR, ÄR VÄL PLANERAD OCH ’KUNDEN FÅR VAD DEN BESTÄLLER’.

PSYKOLOG, PRIVATA TJÄNSTER

UTMÄRKT HELHET, MYCKET PRAKTISKT ORIENTERAD MEN SAMTIDIGT STARKT BASERAD PÅ TEORI OCH FORSKNING. RYTMEN VAR BRA OCH ÄVEN PÅ DISTANS FÖRMEDLADES FÖRELÄSARENS ENERGI OCH HÖLL ÅHÖRAREN VÄL UPPLIVAD. TACK!

PSYKOLOG, FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Mer information om Shortums utbildningar

Har du några frågor eller vill du göra en gruppbokning till utbildningar?

Mer information om Shortums utbildningar får du direkt från Leena.

LeenA Särkelä

Utbildningshusets chef
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Vill du bekanta dig närmare med KAT-kortterapeututbildningen?

Ladda ner utbildningsbroschyren

Från broschyren hittar du all praktisk information:

  • Varför är kortterapiutbildningar aktuella?
  • KAT Kortterapeut-utbildningens tidtabell, priser och ansökningstider
  • KAT Kortterapeut-utbildningens innehåll och struktur
  • Utbildningens teoretiska ramverk
  • Utbildare och utbildningsställen