Kortterapi-utbildningar och temautbildningar för specialistläkare

Komplettera din kunskap med högkvalitativ utbildning

Varmt välkommen till våra sidor, specialistläkare inom arbetsmedicin eller psykiatri, eller specialiserande, som är intresserad av terapeutiska färdigheter! Under våra sex års erfarenhet av att undervisa i kortterapi har vi alltmer stött på läkare som vill utvecklas i psykologisk förståelse av psykiska symptom och hjälpa patienter mot verklig förändring. Dessa läkare vill behandla sina patienter på ett helhetsbetonat sätt och stödja deras agentur.

Shortums utbildningar inom kortterapeutiskt arbetssätt samt andra terapifärdighetsutbildningar är kompletterande utbildningar för läkare som önskar högkvalitativ utbildning och effektiva verktyg till sitt verktygskit för klientarbete.

Vi fokuserar på stramt teori och den senaste forskningen, men lämnar tillräckligt med tid för erfarenhetsinlärning, praktik och praktiskhet.

De mest populära utbildningarna för specialistläkare

KAT Korttidsterapeut-utbildning (30 hp)

Utbildningen består av två delar. Den första delen genomförs som distans- eller närstudier. För den andra delen ansöker man separat med ett elektroniskt ansökningsformulär när den första delen har slutförts.

Om du önskar kan du också enbart genomföra del I: Grundfärdigheter i korttidsterapeutiskt arbetsätt (10 hp), som redan i sig ger ett tydligt verktyg för fallframställning, att hitta fokus och att sätta mål.

Utbildarna är psykologer och utbildningsterapeuter, såsom utvecklarna av det korttidsterapeutiska arbetsättet, Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola, samt erfarna psykoterapiutbildare som Leena Särkelä och Minna Ollikainen.

DEL I: Grundfärdigheter i korttidsterapeutiskt arbetsätt (10 hp)

Grundfärdigheter i korttidsterapeutiskt arbetsätt-utbildning är en populär fortbildning för läkare, där du får en introduktion till kognitiv-analytisk psykologisk fallanalys, dess visuella representation, dvs. kartläggning, samt hur man bygger upp och genomför en korttidsterapeutisk förändringsprocess.

Vi anordnar utbildningen varje höst och vår både som distans- och närstudier.

Vi erbjuder även skräddarsydda beställningsutbildningar där vi utbildar psykologer som arbetar inom företagshälsa, lågtröskel mentalvård, psykiatri, elevvård, familjerådgivning, kriscenter, ungdomsstation eller inom neuropsykologiska enheter. Du kan beställa en skräddarsydd utbildning för din arbetsplats direkt från Leena på leena.sarkela@shortum.fi.

KAT-korttidsterapeut utbildningens del II (20 hp)

Med en läkarutbildning och grundläggande färdigheter (del I) kan du också ansöka till KAT Korttidsterapeut del II, om du utför korttidsterapiprocesser och din examen redan innehåller 30 hp psykologistudier, eller om du har genomgått en tilläggsutbildning på 30 hp i psykoterapeutiska färdigheter.

Del II innehåller fördjupade studier inom kognitiv-analytisk terapi och inkluderar utbildningsdagar, professionell utveckling, skriftliga uppgifter, handledning och egen korttidsterapi.

För oss är det mycket viktigt att korttidsterapiutbildningen är professionell kompletterande utbildning för mentalvårdsprofessionella. Därför finns det utbildningsbakgrundskrav för del II.

Andra terapeutiska färdighetskursningar som stödjer specialistläkarens arbete

Vi rekommenderar även några av våra kortare 1-2 dagars fortbildningar för specialister. Höstens 2023 kursutbud inkluderar vidareutbildning i behandling av utmattning samt ett trauma-informerat arbetssätt. Specialläkare som utför terapeutiska interventioner kan också delta i våra andra utbildningar i terapeutiska färdigheter.

Som utbildare har vi framstående experter inom terapiområdet, såsom Aino Juusola, Erkki Heinonen, Arja Sigfrids, Liisa Uusitalo-Arola, Minna Martin, Laura Sinisalo, Laura Salmijärvi och Leena Ehrling.

Du kan köpa en plats till utbildningarna direkt från vår webbshop. Välkommen med!

Höstens 2023 utbildningsutbud erbjuder kompletterande utbildningar:

Återkoppling från utbildningar

Kurspaketet i kortterapeutiskt arbetsmetod har ett genomsnittsbetyg på 4,8/5.

Jag fick ett mycket bra verktyg för att möta och hjälpa patienter med humörsjukdomar. Min egen arbetskapacitet ökar när jag har strukturerade och effektiva metoder till hands. Kursen passar mycket bra för företagshälsovårdsläkare och jag skulle gärna rekommendera den till en kollega!

Företagshälsovårdsläkare, privat läkarstation

Tydlig utbildningshelhet! Lagom med teori och praktisk träning samt tid för klargörande frågor/svar. Jag blev intresserad på ett helt nytt sätt av kognitiv-analytisk psykoterapi och fick bra perspektiv på patientarbetet.

Psykiatrispecialist, mentalhälso- och beroendetjänster

Mer information om Shortums utbildningar

Uppkom det frågor för dig eller vill du göra en gruppbokning till utbildningarna?

Mer information om Shortums utbildningar får du direkt från Leena.

LeenA Särkelä

Utbildningshusets ledare
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Vill du bekanta dig närmare med KAT-korttidsterapeut utbildningen?

Ladda ner utbildningsbroschyren

I broschyren hittar du all praktisk information:

  • Varför är korttids-terapikutbildningar aktuella?
  • KAT Korttidsterapeut-utbildningens tidtabell, priser och ansökningstider
  • KAT Korttidsterapeut-utbildningens innehåll och struktur
  • Utbildningens teoretiska referensram
  • Utbildare och utbildningsplatser