Grundläggande färdigheter i korttidsterapeutiskt arbetssätt

Studera på distans eller delta i närundervisning

Shortums korttidsterapeutiska grundfärdigheter är en högkvalitativ och respekterad fortbildning för yrkespersoner inom mental hälsa och hjälparbete, bestående av fyra tvådagarsmoduler. Vi har utbildat över 1000 yrkespersoner i arbetsmetoden. Bland utbildarna finns bland annat Katri Kanninen och Liisa Uusitalo-Arola, som utvecklat konceptet för korttidsterapeutiskt arbetssätt, samt Leena Särkelä, direktör för Shortum Utbildningshus.

Till vad ger utbildningen förberedelser?

Med grundfärdigheterna inom korttidsterapeutiskt arbetssätt kan man genomföra korta terapeutiska interventioner med en professionell strategi, kontrollerat och målinriktat, samtidigt utifrån klientens behov, genom att lyssna på dem och bygga på deras styrkor. Det inkluderar en tydlig och sammanhängande metod för fallförståelse (karta, Mäppi®) och beskriver praktiskt och med färdighetsinlärning de terapeutiska uppgifterna i olika skeden av den korta förändringsprocessen (startskede, mellanskede, avslutningsskede).

Utbildningen i grundfärdigheterna inom korttidsterapeutiskt arbetssätt är en noggrant planerad och mångsidig utbildningsprocess där man stegvis lär sig att använda metoden för korttidsterapeutiskt arbetssätt i olika skeden av klientarbetet. Utbildningsdagarna består av tät teori och forskning, erfarenhetsbaserade och praktiska övningar samt gemensamt reflekterande lärande.

Vad är Korttidsterapeutiskt arbetssätt (KTA)?

Korttidsterapeutiskt arbetssätt (KTA) är en integrativ arbetsmetod som bygger på kognitiv-analytisk psykoterapis (KAT) strukturer. Metoden utnyttjar den senaste forskningen om effektiva terapeutiska metoder och förändring och integrerar element från bland annat kognitiv beteendeterapi, acceptans- och åtagandeterapi, lösning fokuserad terapi och motivationspsykologi. Korttidsterapeutiskt arbetssätt är integrativt, praktiskt och inspirerande.

För vem är utbildningen avsedd?

Grundkursen i kortterapeutisk arbetsmetod är en omfattande kompletteringsutbildning i kortterapi för yrkesverksamma inom mentalvård och hjälparbete. Utbildningen är särskilt riktad till psykologer, läkare, psykoterapeuter, psykiatriska sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socialpsykologer och socialarbetare.

Efter avklarad grundkurs i kortterapeutisk arbetsmetod (10 hp) kan studenten ansöka till avancerad terapeutisk färdighet II (20 hp), som utgör kortterapeutisk utbildning i LTT (30 hp). Läs mer här.

Grundfärdigheterna i kortterapeutiskt arbetssätt består av 4 moduler:

Det lönar sig att delta i modulerna i ordning, eftersom varje ny modul bygger på tidigare lärande. Du kan bekanta dig med Kortterapeutiskt arbetssätt genom att först gå igenom Modul I.

I modul

I modul I, eller Kort arbetsmetod och färdigheter i ärendehantering, introducerar möjligheterna och utmaningarna med kortterapi, konstruktion av individuell ärendehantering med KAT-begrepp och användning av visuellt kartarbete, Mäp, för att strukturera situationen och planera ingripanden. Deltagaren får omedelbart konkreta verktyg och idéer för sitt eget klientarbete.

Modul I kan genomföras på distans, som närundervisning eller som en självständig onlinekurs. Onlinekursen kan påbörjas när som helst och genomförs under 4 veckor.

II modul

Temat för Modul II är Fokus, målsättning och olika långa processer. Den fördjupar kartläggningens färdigheter och introducerar begreppet ego-tillstånd som ett hjälpmedel för att förstå mer komplex psykisk problematik. I modulen arbetar vi med förändringsberedskap, motivation och olika processers fokus.

III modul

Modul III, eller principer och metoder för mellanskede-arbete, inkluderar fördjupad arbete med känslomässigt arbete och erfarenhetsbaserade metoder. Psykoterapeutiska tekniker behandlas enligt fem principer: anpassning till klienten, observerande tillvägagångssätt, strukturering och koppling, erfarenhetsbaserat arbete och att tillämpa det inlärda i vardagen.

IV modul

Modul IV fokuserar på förhandlingsinriktat samarbete och avslutning av arbete. Den behandlar terapeutisk relationsarbete praktiskt och lär ut färdigheter. I modulen diskuteras att möta svåra känslor och förstå motkänslor. Den andra dagen fokuserar på terapeutiska uppgifter och metoder för avslutning av arbete.

Utbildningens genomförandeformer

Utbildningspaketet erbjuds som när- och distansutbildning (4 moduler, 8 dagar). Vid närundervisning studerar man i en grupp med ett tjugotal deltagare och använder mångsidiga inlärningsmetoder. Distansutbildningen genomförs med programvaran ZoomPro, som möjliggör interaktivitet, erfarenhetsbaserat lärande och arbete i smågrupper.

I-modulen är tillgänglig som en självständig digital distansutbildning. Efter det kan du fortsätta med andra moduler i när- eller distansutbildning.

Inlärningen tillämpas med hjälp av mellanuppgifter, och som kompletterande läsning används Katri Kanninens och Liisa Uusitalo-Arolas bok ”Lyhytterapeuttinen työote” (2015, PS-Kustannus).

Vi erbjuder även svenskspråkig utbildning i korttidsterapeutiskt arbetssätt.

Skräddarsydda beställningsutbildningar: Vi erbjuder även utbildningspaketet som en skräddarsydd beställningsutbildning för bland annat mentalvårds- och missbruksvårdsenheter, arbetsvård, elev- och studerandevård, kriscentraler, familjerådgivning och ungdomsboenden.

NYTT! KÖP UTBILDNINGARNA DIREKT FRÅN WEBBSHOPPEN

Våra utbildningar kan köpas direkt från vår webbshop. Vi publicerar utbildningar i vår webbshop allt eftersom utbildningsdatumen bekräftas. Redan nu kan du köpa utbildningar för våren 2023 samt Modul I som en självständig webbutbildning som du kan påbörja när det passar dig.

Helhetsbetyget för utbildningen är 4.8/5.

Mycket välstrukturerad och logiskt framstegsrik utbildning. Övningarna öppnade upp och stödde teorin och deras gradvisa fördjupning tog lärandeprocessen framåt. Det är uppenbart att utbildningen är mycket välplanerad ända från strukturen, och det märks att köparen får precis det de beställer.

Psykolog, privata tjänster

Tydlig och strukturerad helhet som gav mycket verktyg för terapeutiskt arbete. Jag önskade mig en tydlig metod för kort terapiarbete och denna utbildning motsvarade förväntningarna. Utbildningen var inte ytlig trots kortterapiperspektivet, utan metoden utmanar att noggrant granska klientens problem.

Sjuksköterska, mental- och missbruksvård

Mer information om Shortums utbildningar

Har du frågor eller vill du göra en gruppbokning för utbildningarna?

Mer information om Shortums utbildningar kan du få direkt från Leena.

LeenA Särkelä

Utvecklingschef för utbildningscentret
leena.sarkela@shortum.fi
+358 41 517 8088

Nästa vårs LTT-närundervisning finns i vår webbshop