Katri Kanninen

PsT, psykolog, pedagogpsykoterapeut (KAT)

FÖR TILFÄLLET INGET UTRYMME FÖR NYA KLIENTER

Om mig

Olen aina nauttinut ihmisten kohtaamisesta ja ratkaisujen etsimisestä ihmisten ongelmiin (olkoon ne yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden). Olen tehnyt pitkään töitä niin terapeuttina, työnohjaajana kuin kouluttajana. Tähän yhdistyy vielä tutkijatausta ja kirjoittaminen. Näiden yhdistelmät ovat tehneet minusta suhtkoht suurisydämisen, mutta samanaikaisesti analyyttisen ja kokonaisuuksia peilaavan napakan ihmisen.

En rynnistä valmiisiin ratkaisuihin, vaan pyrin aina etsimään sitä, mikä on juuri kullakin hetkellä kullekin ihmiselle mahdollista ja toimivaa.

Työskentelen suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

 

Katri osaa rakentaa eloisia ja työn kannalta merkityksellisiä koulutuspäiviä. Teoria ja tutkimustieto kytkeytyvät arjen työhön kokemuksellisten harjoitteiden kautta. Katrin erityistä taitoa on läsnäolo, heittäytyminen, aitous ja rentous.

 

Ohjauksissa ja valmennuksissa Katria kuvataan nopeaksi kokonaisuuksien jäsentäjäksi, jolla on myös kykyä ja uskallusta pysähtyä vaikeiden tunteiden äärelle.


Keskeinen työkokemus

Akat Consulting Oy, 2006-2017

Åbo Akademi, yliopisto-opettaja (50%) 2011-2017

Lapinlahden sairaala, johtava psykologi 1999-2000

Helsingin yliopisto, tutkija, 1996-2000

Tärkeimmät julkaisut

Katri on julkaissut suomeksi yhdessä Liisa Uusitalo-Arolan kanssa kirjan ja oppaan, johon Shortumin työote vahvasti nojaavat:

Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. (2015). Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus.
Uusitalo-Arola, L & Kanninen, K. (2016). www.mielenterveystalo.fi

Aiemmin Katri on julkaissut siskonsa kanssa päivähoidon alan oppikirjoja:
Kanninen, K. & Sigfrids, A. (2012). Tunne minut: tunteet ja turva lapsen silmin. PS-kustannus. Jyväksylä.
Kanninen, K. & Sigfrids, A. (2010). Med barnaögon. FSKC.

Väitöskirjan Katri teki kiintymystyylin merkityksestä vaikeista traumoista toipumisessa ja terapiaprosessissa. Lisäksi hän on julkaissut useita terapia-alan artikkeleita ja pitänyt key-note esityksiä alan kongresseissa.
Kanninen Katri (2005). Attachment patterns, coping, emotional processing and therapy alliance in recovery from trauma. Helsingin yliopiston paino.