Katri Wahlman-Neuvonen

  • PsL, psykologi, psykoterapeutti, ET, neuropsykologian erikoispsykologi, VET, neuropsykologian työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Om mig

Terapiassa ja elämässä yleensäkin tärkeintä on kohtaaminen ja nähdyksi tuleminen.

Terapeuttina sitoudun asiakkaan tarinaan ja tavoitteisiin. Elämän hallintaa ja itseymmärrystä vahvistavia ratkaisuja etsitään yhdessä pohtien. Korostan inhimillisen ja myötäelävän kontaktin merkitystä toimivassa asiakassuhteessa. Pitkä, laaja-alainen kokemukseni erilaisissa psykologin tehtävissä näkyy työskentelyotteessani ja ajattelutavassani. Räätälöin työtapani asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Terapian tavoitteena on kokemuksellinen myönteinen muutos asioissa, jotka on asetettu terapian tavoitteeksi. Muutoksen voi havaita ajatuksissa, tunteissa ja toiminnassa – usein näissä kaikissa.

Työskentelen nuorten, nuorten aikuisten ja aikuisten parissa. Psykoterapeuttina minulla on kokemusta erityisesti opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parista mm. omaan jaksamiseen, tunnesäätelyyn, jännitysoireisiin, mielialaan, elämän muutos- ja kriisitilanteisiin sekä ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Työskentelen myös varhaisen vuorovaikutuksen, raskaus- ja vauva-ajan sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvien kysymysten parissa terapeuttina ja vanhempainohjaajana. Työnohjaan mm. koulutoimen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Katrilla on erinomaiset valmiudet työskennellä läsnäoloa ja keskittymistä vaativissa tehtävissä ihmisläheisellä, turvallisella ja lämpimällä tavalla suhteessa perheisiin ja työryhmään

Katrin kokemus näkyy ammatillisuutena, empatiana, uskona voimavaroihin, joka johtaa hyvään lopputulokseen


Keskeinen työkokemus

Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmis 1991->
Lasten ja nuorten neuropsykologinen diagnostiikka, kuntoutus ja siihen liittyvä vanhempainohjaus sekä koulutus- ja työnohjaus. Olen perehtynyt erityisesti oppimisen vaikeuksiin, kehityksellisiin ongelmiin ja neuropsykiatriseen oirekirjoon. Työskentelen Larmiksessa myös lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapeuttina. Psykoterapiaan asiakkaat ohjautuvat erityisesti opiskelijaterveydenhuollon kautta, lasten ja nuorten psykiatrisista yksiköistä ja työterveyshuollon kautta.

Ensi ja turvakotien liitto,
Vaativan vauvatyön intensiiviviikkojen vastuuvetäjä 2015->
Intensiiviviikon toiminnallinen ja sisällöllinen kokonaisvastuu ja työryhmän operatiivinen johtaminen toisen terapeutin kanssa. Työryhmän työnohjaus, vanhempainryhmien ohjaus.

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishanke, Laku-hanke, Osuuskunta Toivo, 2010-2018.

Toimin hankkeessa terapeuttina ja konsultoivana neuropsykologina moniammatillisessa tiimissä, ohjasin vanhempain- ja lastenryhmiä ja osallistuin hankekehitystyöhön. Kuntoutuksen kohderyhmänä oli lapset ja nuoret, joilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö (esim. autismikirjon häiriö tai ADHD) ja osalla samanaikaisia tunne-elämän häiriöitä (esim. tunne- ja käyttäytymisen säätelyn ongelmat). Kaikille yhteistä oli monimuotoinen kuntoutuksen tarve. Kuntoutus koostui yksilö- ja perhekäynneistä ja perhekuntoutus-viikonlopuista sekä vanhempainryhmistä. Kuntoutuksen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä lapsen arkiympäristön (koulu, päiväkoti) ja lähettävän tahon kanssa (yleensä erikoissairaanhoidon yksikkö tai perheneuvola).

Kahdeksan vuoden matka perhekuntoutushankkeessa opetti kohtamaan monenlaisia perheitä, näkemään heidän erilaisia tarpeitaan sekä löytämään yhdessä voimavaroja ja ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin.

JULKAISUJA

Wahlman-Neuvonen, K, & Hannonen, R. (2015). Vuorovaikutuksella on väliä. Lapsen kognitiivisen kehityksen näkökulmia. Teoksessa Mankinen, K, . Jokinen, I., Lintu, R. & Schulman, M. (toim.), Pikkulapsesta koululaiseksi. Psykodynaaminen näkökulma tunne-elämän ja ihmissuhteiden kehitykseen. Therapeija-säätiö.

Wahlman-Neuvonen, K. & Klenberg, L. (1997). Tapaus Kalle. Tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen erityisvaikeuden kuntoutus. Teoksessa Korkman, M & Peltomaa, K. Lasten neuropsykologinen kuntoutus. PJK Test House.

Vataja, S, Riikonen, E., Wahlman-Neuvonen, K. & Saarnio, J. (2018). Osuuskunta Toivon näkemyksiä Laku-kuntoutuksen hyvistä puolista ja kehittämistarpeista. Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajien näkökulma. Kelan julkaisuja. Kuntoutusta kehittämässä 4, 2018.

LISÄKOULUTUS

Psykoterapeutti, ET (ratkaisukeskeinen)
Neuropsykologi, VET-pätevyys
Neuropsykologian kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys, TOHJ