Minna Ollikainen

PsL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, psykoterapeutti YET

Om mig

On hienoa saada olla mukana, kun asiakas kulkee kohti muutosta ainutlaatuisella matkallaan. Ihmisen persoona, voimavarat ja pulmat muodostavat aina yksilöllisen tilanteen, jota pyrimme yhdessä ymmärtämään. Käynneillä pysähdymme pohtimaan asiakkaan kokemuksia ja toisaalta työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että hänen itsetuntemuksensa ja kykynsä selviytyä hankalassa tilanteessa tai muuttaa elämäänsä paranee.

Työskentelytapani pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan, mutta yhdistelen erilaista teoreettista ja tutkimuksellista tietoa, menetelmiä sekä harjoituksia joustavasti ja tarpeen mukaisesti. Ihmiskäsitykseni on kokonaisvaltainen ja myös kehollinen työskentely mindfulnessiin pohjautuen voi olla keskustelun lisäksi mukana työskentelyssä.

Läsnäolo on minulle keskeisintä yhteistyösuhteessa. Ajattelen, että ihmisen sisäisen maailman puoleen kääntyminen luottamuksellisessa suhteessa, konkreettisia kokemuksia tarkastellen mahdollistaa muutoksen.

Tällä hetkellä otan asiakkaita lähinnä konsultaatioihin, lyhytterapioihin ja työnohjauksiin.


Keskeinen työkokemus

Psykoterapeutti, yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2008

Mindfulness -ryhmäohjaaja Jyväskylän yliopistoliikunta vuodesta 2013

Mindfulness -pohjainen työyhteisön työnohjaus vuodesta 2016

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun MBA johtamiskoulutuksen psykodynamiikka-ryhmät vuodesta 2015

Raiskauskriisikeskus Tukinainen Jyväskylä n. 2 vuotta

Nuorisopsykiatria, Etelä-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri n. 9 vuotta

Työvoimatoimisto Rauma 1 vuosi

Lisäkoulutus

Tanssi- ja liiketerapian peruskurssi

Mindfulness -peruskoulutus

Psykoterapeuttikouluttaja -koulutuksessa (integratiivinen)