DÅLIG SJÄLVKÄNSLA?

VAD HANDLAR DET OM?

Kritiserar du dig själv och tycker att du är dålig och/eller otillräcklig? Är du extra lyhörd för hur andra förhåller sig till dig och blir du och funderar på situationer efteråt? Låter du bli att uttrycka din åsikt eller tänker du t.o.m. kanske att din åsikt inte spelar någon roll?

Människor skiljer sig åt gällande deras arvsanlag i hur blyga, modiga, introverta eller extroverta de är. Också föräldrarnas modell och stöd påverkar hur vi upplever världen och hur vi uttrycker oss själva. Vi kan inte ändra på våra gener men vi kan förändra hur vi förhåller oss till oss själv och vilken betydelse vi ger åt det vad andra säger och deras åsikter.

VAD KAN HJÄLPA?

Vi hjälper dig att lyssna på dig själv, söka efter dina styrkor och för dig naturliga sätt att uttrycka dig själv. Framförallt söker vi med dig efter ett uppskattande, vänligt och åtminstone ett neutralt sätt att förhålla sig till dig själv.

TA KONTAKT MED DEN PROFESSIONELLA DU ÖNSKAR FÖR ATT HÖRA DIG FÖR OM TID.

NEDAN SER DU KONTAKTUPPGIFTER TILL DE PROFESSIONELLA SOM ERBJUDER DET HÄR PAKETET. EN DEL AV TIDERNA FINNS OCKSÅ ATT RESERVERA GENOM DEN ELEKTRONISKA TIDSBOKNINGEN.